5. 9. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Henkel Adhesive Technologies na veľtrhu ALUMINIUM 2022

„Rethink the Future“: udržateľné a cenovo výhodné riešenia povrchovej úpravy hliníka

Sú vaše procesy súvisiace s úpravou hliníka vhodné aj z hľadiska toho, čo nás čaká v budúcnosti? Práve túto otázku má v pláne klásť divízia Henkel Adhesive Technologies každému návštevníkovi stánku F03 v hale 7a na medzinárodnom veľtrhu ALUMINIUM, ktorý sa konal v nemeckom Düsseldorfe od 27. do 29. septembra 2022. Portfólio riešení povrchovej úpravy hliníka je zamerané na vysokú kvalitu a účinnosť s cieľom znížiť uhlíkovú stopu a spotrebu vody a energií v dlhodobom meradle.

ALUMINIUM je celosvetovo najvýznamnejším veľtrhom, ktorý spája výrobcov, spracovateľov, koncových používateľov a technologických dodávateľov nielen v rámci samotného hliníkového priemyslu, ale aj v rámci ostatných dôležitých priemyselných oblastí, v ktorých sa hliník používa. Ako popredný expert na lepidlá, tesniace hmoty a funkčné nátery bude na veľtrhu divízia Henkel Adhesive Technologies predstavovať svoje riešenia povrchovej úpravy hliníka, medzi ktoré patrí základné ošetrenie ľahkých kovov, elektrokeramické nátery, zaistenie akumulátorov a anodizácia. Tieto technológie sú navrhnuté s úmyslom vylepšiť vlastnosti materiálu, a tak zásadným spôsobom zvýšiť jeho výkonnosť aj celkovú životnosť.

Je to v súčasnosti dôležité predovšetkým z hľadiska zvyšujúceho sa tlaku na udržateľné využívanie recyklovaných hliníkových zliatin vo sfére elektromobility, športu a voľnočasových aktivít, ale aj v sektoroch urbanizácie a stavebníctva. Výzvou v týchto oblastiach zostáva práve udržiavanie stabilne vysokej kvality koncových produktov. „Prostredníctvom nášho motta ‚Rethink the Future‘ chceme naštartovať prehodnotenie postupov v rámci celého priemyslu: Ako môžeme ako odborníci na povrchové úpravy prispieť k zníženiu spotreby vody, emisií CO2 a množstva spotrebovanej elektrickej energie? Nuž, vývojom udržateľných riešení na udržateľné použitie, ktoré sú založené na menšom počte procesných krokov a šetrení nákladov z dlhodobého hľadiska,“ hovorí Raul Hernandez, ktorý pracuje v spoločnosti Henkel ako Senior European Technical Manager GI Light Metal Finishing.

Jedným príkladom za všetky je Bonderite: konverzný náter na hliníkové povrchy ako náhrada produktov na báze šesťmocného chrómu či tradičných alternatívnych metód predúpravy hliníka – dokonca aj pri najnáročnejších pracovných podmienkach, napr. pri použití materiálu v dlhodobo nepriaznivých poveternostných podmienkach či pri vysokých teplotách. „Predúprava hliníkových krytov vo sfére elektromobility v sebe skrýva veľký potenciál z hľadiska účinnosti akumulátorov, ale aj z hľadiska samotnej manipulácie s nimi,“ hovorí Julien Bardin, ktorý pracuje v spoločnosti Henkel ako Technical Manager Functional Coatings Electrical Vehicles. „Bonderite M-NT 2040 R2 zvyšuje odolnosť súčiastok voči korózii a zároveň zaisťuje vyššiu kvalitu zvaru – ide tu až o 95-percentný kvalitatívny nárast oproti 60-percentnému v prípade neupravovaných hliníkových súčiastok.“ Výrobok spĺňa normy QUIALICOAT a REACH, vďaka čomu je bezpečnejší aj pre ľudí pracujúcich pri výrobných linkách.

Na veľtrhu ALUMINIUM sa môžu návštevníci na vlastné oči presvedčiť o širokej palete technológií a oblastí koncového použitia, ktoré ponúka divízia Henkel Adhesive Technologies. Predvádzacie miniverzie akumulátorového puzdra a riadiacej jednotky pre bicykel sú príkladmi toho, ako sa vďaka správnej predúprave materiálu dá vyhovieť požiadavkám prísnych konštrukčných, výrobných a priemyselných noriem. Tím odborníkov spoločnosti Henkel na veľtrhu poskytne informácie o udržateľných a cenovo výhodných spôsoboch použitia a poskytne cenné rady  v súvislosti s výzvami naprieč celým hodnotovým reťazcom.


Henkel Adhesive Technologies ponúka viacero riešení na predúpravu hliníka, napr. v podobe zapuzdrenia akumulátorových blokov.  

Produkty Bonderite z dielne spoločnosti Henkel sú navrhnuté tak, aby zásadným spôsobom zvyšovali výkonnosť a životnosť materiálu – v tomto prípade hliníkových profilov.

Tlačové správy (149,73 KB)

Henkel Adhesive Technologies ponúka viacero riešení na predúpravu hliníka, napr. v podobe zapuzdrenia akumulátorových blokov.

Produkty Bonderite z dielne spoločnosti Henkel sú navrhnuté tak, aby zásadným spôsobom zvyšovali výkonnosť a životnosť materiálu – v tomto prípade hliníkových profilov.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky