Zodpovedné získavanie zdrojov

Produkty každodennej potreby sa vyrábajú zo surovín, ktoré pochádzajú z rôznych končín sveta. Ako si teda môžu byť ich výrobcovia istí, že suroviny, ktoré nakupujú, sa vyrábajú spôsobom, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu a je spoločensky zodpovedný?

5 palm oil farmers of Colombia in a field with young palm oil trees

Spájame sily pri podpore pestovateľov

Preto kľúčoví hráči vrátane vlád, mimovládnych organizácií, poľnohospodárskych podnikov a spoločností, ktoré spracovávajú materiály z palmy olejovej, spojili sily a rozhodli sa ísť nad rámec povinností vyplývajúcich z certifikácie. Spoločnou prácou prinášajú podporu pre projekty, ktoré drobným pestovateľom ponúkajú školenia v oblasti moderných spôsobov pestovania palmy olejovej. Poskytujeme tak pestovateľom možnosť zvýšiť produktivitu a zároveň spĺňať náročné požiadavky na bezpečnosť a environmentálnu udržateľnosť. Okrem toho zaisťuje stabilitu zamestnania a pracovníkom spolu s ich rodinami zlepšuje životnú úroveň.

Tento spoločný prístup k podpore malých pestovateľov sa uplatňuje aj v prípade pestovateľov iných plodín. Guarové bôby sú ďalším takýmto príkladom: možno ich pomlieť a vytvoriť materiál, ktorý sa používa v kozmetických výrobkoch. Väčšinu guarových bôbov vypestujú nezávislí pestovatelia v Indii, kde je táto plodina často mimoriadne dôležitým zdrojom príjmov. Podporou farmárov a udržateľných spôsobov pestovania sa organizácie ako TechnoServe snažia o zvýšenie celosvetových dodávok udržateľne pestovaných guarových bôbov, pričom sa súčasne zlepšuje aj životná situácia a pracovné podmienky pestovateľov.

Spoločne na ceste k udržateľným dodávateľským reťazcom

Popri aktivitách, ktoré sa týkajú jednotlivých surovín, ako sú palmový olej, palmojadrový olej či extrakt z guarových bôbov, môžu spoločnosti zavádzať aj efektívny systém manažmentu. Súčasťou tohto procesu zvyčajne býva hodnotenie dodávateľov a inšpekcie ich prevádzok za účelom auditu. Spoločnosti však majú stovky alebo dokonca tisíce dodávateľov po celom svete. To znamená, že hodnotenie a audity každého dodávateľa v prípade každej suroviny, ktorú nakupujú, je mimoriadne časovo náročné – a veľmi drahé.

V roku 2011 na túto výzvu zareagovala skupina firiem a rozbehla iniciatívu Together for Sustainability (Spoločne za udržateľnosť; TfS). Bola založená s cieľom vyvinúť a zaviesť globálny program hodnotenia, auditu a zlepšovania činností v záujme udržateľnosti v rámci dodávateľského reťazca chemického priemyslu. Aktuálne ju tvorí 23 členov z radov firiem po celom svete a kladie si zacieľ rásť na celosvetovej úrovni. Iniciatíva TfS sa snaží o zaistenie vzájomne výhodných podmienok pre členské firmy aj ich dodávateľov. Takto sa môžu spoločenské a environmentálne podmienky priebežne zlepšovať, z čoho budú môcť vyťažiť všetci relevantní účastníci, vrátane zamestnancov, susedstiev, miestnych komunít i celej spoločnosti.

Najprísnejšie normy

V spoločnosti Henkel tvoria našu dodávateľskú základňu milióny pracovníkov vo viac ako stovke krajín, pričom práve ona má výrazný vplyv na našu environmentálnu stopu. Práve preto si uvedomujeme našu zodpovednosť a nutnosť brať pri výbere dodávateľov na zreteľ bezpečnostné a zdravotné aspekty, spoločenské normy a férové podnikateľské správanie.

Naši zákazníci a spotrebitelia môžu nakupovať naše produkty s úplnou istotou, že suroviny a materiály na priame spracovanie získavame v súlade s najprísnejšími normami týkajúcimi sa environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti. Hoci sa môže zdať, že svet sa zmenšuje, počet možností, kde môžeme podporovať udržateľnejšiu prax v rámci dodávateľského reťazca, neustále rastie – a sme odhodlaní tieto možnosti skúmať.

-k0a4646
Udržateľný palmový (a palmojadrový) olej

Spoločnosť Henkel chce byť lídrom na ceste k udržateľnejšiemu palmovému a palmojadrovému oleju –  a mať pozitívny vplyv na životné prostredie i na ľudí, ktorí sú jeho výrobou ovplyvnení. Zistite viac na www.henkel.com (v anglickom jazyku).