Impresum

Obsah zabezpečil:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.

Sídlo: 
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Poštová adresa:
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Telefón:
00421 2 33319 111

Fax: 
00421 2 33319 301

Obchodný register:
Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B

IČO:
17324246

IČ-DPH.:
SK2020325384