Ivanova kariérna cesta

Čo je skutočne jedinečné na spoločnosti Henkel?
Spoločnosť Henkel vám dáva príležitosť skutočne si vytvoriť vlastnú kariéru. Mojou najväčšou profesionálnou ambíciou bolo vybudovať si medzinárodnú kariéru, takže keď som nastúpil do spoločnosti Henkel, bol som nadšený množstvom príležitostí, ktoré sa mi naskytli. Ak chcete uspieť v kariére, Henkel vám poskytne všetku podporu, ktorú potrebujete, aby ste sa stali profesionálom, akým chcete byť.

V rámci spoločnosti Henkel si pracoval v piatich rôznych krajinách. Ako Henkel podporuje tvoj kariérny rozvoj?
Henkel má fantastický rozvojový ekosystém zložený z lídrov, mentorov a skutočne spolupracujúcich kolegov. Máte prístup ku komplexným školeniam a množstvu príležitostí na vzdelávanie priamo v práci. Tieto skvelé alternatívy transformačného rozvoja mi pomohli počas každej medzinárodnej misie. Nespomínam si na jediný moment, kedy mi firma neposkytla úžasnú podporu.

Aký je rozdiel medzi Európou a Latinskou Amerikou z pohľadu ľudských zdrojov?
Je ťažké vybrať si len jeden! Rozdielov je veľa, niektoré z nich sú veľmi vtipné! Mám veľa historiek o rôznych situáciách, keď som sa ako personalista musel vyrovnať s kultúrnymi rozdielmi. Zakaždým som sa naučil veľmi zaujímavé postupy, predpisy, politiky a všeobecné fungovanie personalistiky. Okrem toho som mal možnosť vymeniť si aj postupy z môjho regiónu. Vo všeobecnosti by som povedal, že najzaujímavejšie, čo som sa naučil, boli rozdiely v myslení týkajúce sa tém, ako je stabilita v práci, tímová práca, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a produktivita.

Ktorý krok mal najväčší dopad na tvoj rozvoj?
Keď máte medzinárodnú kariéru, každá misia má na vás naozaj veľký vplyv. Práca v novom prostredí, s novým jazykom, kultúrou a rôznymi ľuďmi vás vytiahne z komfortnej zóny. To všetko vám dáva príležitosť dokázať, že ste flexibilní a prispôsobiví, a úplne vás to obohacuje ako človeka. Ak by som si mal vybrať skúsenosť, ktorá ma o sebe najviac naučila, určite by to bolo moje vyslanie do Nemecka!