Julianina kariérna cesta

Ktorý krok mal najväčší dopad na tvoj rozvoj?
Určite sťahovanie do Číny! Prispôsobiť sa, aby som mohla uspieť v úplne odlišnom kultúrnom kontexte – z osobného aj profesionálneho hľadiska – je veľmi náročné, ale zároveň mimoriadne obohacujúce. Rozšírilo mi to obzory, obohatilo spôsob myslenia a naučilo ma to riadiť rôzne kultúry, čo je dôležitá zručnosť pri práci v multikultúrnej, globálnej spoločnosti, akou je Henkel. Čo sa týka osobnej stránky, do Číny som sa presťahovala sama, ale vrátila som sa s úžasnými novými priateľstvami!

V rámci spoločnosti Henkel si pracovala v troch rôznych regiónoch v dvoch divíziách. Ako Henkel podporuje tvoj kariérny rozvoj?
Spoločnosť Henkel podporovala môj kariérny rast na viacerých frontoch. Napríklad prostredníctvom skvelých školení, ktoré mi pomohli rozšíriť kompetencie a zručnosti. Mohla som tiež využiť oficiálne mentorské programy, ktoré mi veľmi pomohli v rozvoji líderských zručností. Keďže som vždy prejavovala záujem o posun do rôznych oblastí v rámci spoločnosti Henkel, manažéri vždy podporovali moje ambície a dávali mi nové príležitosti. Spoločnosť Henkel tiež zabezpečila, že všetky moje prechody boli z hľadiska personálnych procesov bezproblémové.

Ako propaguješ rodovú rovnosť v zdanlivo mužskom odvetví, ako je divízia Automotive/Adhesives?
Robím viacero vecí, aby som podporila viac žien v kariérnom postupe v divízii Adhesive Technologies. V prvom rade sa snažím byť spojencom pre talentované ženy z rôznych divízií Henkel tým, že im poskytujem mentoring. Popritom pravidelne prispievam k rozvoju nášho programu Diverzita a inklúzia v divízii Adhesive Technologies. Využívam tiež svoju profesionálnu sieť na prilákanie talentovaných žien do našej firmy a som aktívna v rôznych priemyselných združeniach zameraných na podporu diverzity a inklúzie.

Čo je skutočne jedinečné na spoločnosti Henkel?
To je ťažká otázka, pretože na spoločnosti Henkel je naozaj veľa skvelých vecí. Pre mňa je to čarovná kombinácia silnej firemnej kultúry, ktorá zodpovedá mojim hodnotám, fantastických ľudí, ktorí tu pracujú – v spoločnosti Henkel vládne skutočný tímový duch, a rozmanitosti nášho podnikania, ktorá otvára nespočetné množstvo príležitostí na vlastný rozvoj.