Pôsobenie na Slovensku

Spoločnosť Henkel Slovensko bola založená v roku 1991. Sídli v hlavnom meste Slovenska Bratislave. Je 100% dcérskou spoločnosťou Henkel Central Eastern Europe, koordinačného centra koncernu Henkel pre strednú a východnú Európu so sídlom vo Viedni.

Na Slovensku pôsobíme ako Centrum zdieľaných služieb Bratislava (SSC) a zároveň vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky). 

Vo svojich divíznych aktivitách sa zameriavame na predaj pracích a čistiacich prostriedkov, vlasovej a telovej kozmetiky, spotrebiteľských lepidiel a lepidiel pre stavebnú chémiu ako aj priemyselných lepidiel a povrchových technológií.

Centrum zdieľaných služieb Bratislava patrí k najväčším centrám zdieľaných služieb spoločnosti Henkel na svete. Centrum poskytuje služby v širokej škále oblastí takmer pre celú Európu a v niektorých oblastiach aj celosvetovo. Ide o oblasť financií, účtovníctva, daní, kontrolingu, spracovania dát, nákupu, marketingu a predaja, dodávateľského reťazca, výskumu trhu, služieb zákazníkom, personalistiky či informačných technológií, pričom vybrané služby sú poskytované aj pre mimoeurópske regióny.

Sídlime v troch budovách v Bratislave.  Väčšina našich produktov zaujíma vo svojich segmentoch na slovenskom trhu popredné miesta.

V roku 2018 sme na domácom trhu dosiahli obrat vo výške 98,8 milióna eur.