Pôsobenie na Slovensku

Spoločnosť Henkel na Slovensku pôsobí na Slovenskej republike od roku 1991 pod názvom HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. vo všetkých svojich troch strategických divíziách: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky. Produkty našej spoločnosti zaujímajú na slovenskom trhu vo svojich segmentoch popredné miesta. Sme 100% dcérskou spoločnosťou Henkel Central Eastern Europe, koordinačného centra koncernu Henkel pre strednú a východnú Európu so sídlom vo Viedni. 

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o sídli v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Práve tu v roku 2006 vzniklo, popri už existujúcej lokálnej pobočke zameranej na predaj pracích a čistiacich prostriedkov, vlasovej a telovej kozmetiky, spotrebiteľských lepidiel, lepidiel pre stavebnú chémiu ako aj priemyselných lepidiel a povrchových technológií, aj expertné Centrum zdieľaných služieb (SSC Bratislava). Dnes patrí k najväčším centrám zdieľaných služieb spoločnosti Henkel na svete. Pracuje v ňom viac ako 1 700 ľudí zo 41 krajín, ktorých baví robiť veci inak. Práve tu sa rodia najnovšie nápady týkajúce sa finančných, IT, marketingových a zákazníckych služieb pre celú Európu aj ostatné kontinenty. Medzi našich odborníkov patria špičkoví analytici a vývojári, forenzní špecialisti, prieskumníci trhu či poprední návrhári. 

Popri produktových a procesných inováciách majú zamestnanci Centra zdieľaných služieb Bratislava širokú škálu možností venovať sa osobnému a kariérnemu rozvoju. Naše bratislavské SSC je charakteristické nielen rozsiahlym portfóliom profesií, vzdelávacími možnosťami, rôznorodosťou kultúr, ale predovšetkým tímovým duchom, ktorý z neho robí unikátne miesto a ženie ľudí vpred.

V roku 2018 dosiahla spoločnosť na domácom trhu čistý obrat vo výške  179,9 milióna eur.