Pôsobenie na Slovensku

Na Slovensku spoločnosť pôsobí od roku 1991 pod názvom Henkel Slovensko, spol. s r.o. a sídli v Bratislave. Je 100% dcérskou spoločnosťou Henkel Central Eastern Europe, koordinačného centra koncernu Henkel pre strednú a východnú Európu so sídlom vo Viedni.

V Henkel Slovensko pôsobíme vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti Henkel: Adhesive Technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky). 

Naše obchodné divízie

Vo svojich aktivitách, v rámci troch obchodných divízií, sa zameriavame na predaj pracích a čistiacich prostriedkov, vlasovej a telovej kozmetiky, spotrebiteľských lepidiel a lepidiel pre stavebnú chémiu, ako aj priemyselných lepidiel a povrchových technológií. Väčšina našich produktov zaujíma vo svojich segmentoch na slovenskom trhu popredné miesta.

Expertné Centrum zdieľaných služieb

Z Bratislavy zároveň, našim zákazníkom, poskytujeme služby prostredníctvom expertného Centra zdieľaných služieb Bratislava (SSC).

Expertné Centrum zdieľaných služieb vzniklo v roku 2006, popri už existujúcej lokálnej pobočke zameranej na predaj produktov. Dnes patrí k najväčším centrám zdieľaných služieb spoločnosti Henkel na svete. Pracuje v ňom viac ako 1 700 ľudí zo 40 krajín, ktorých baví robiť veci inak.

Centrum zdieľaných služieb Bratislava patrí od svojho založenia k čoraz väčšej a dôležitejšej súčasti spoločnosti Henkel. Spolupracuje so všetkými obchodnými divíziami a poskytuje služby v širokej škále oblastí takmer pre celú Európu, v niektorých oblastiach aj celosvetovo. Ide o oblasť financií, účtovníctva, daní, kontrolingu, spracovania dát, nákupu, marketingu a predaja, dodávateľského reťazca, výskumu trhu, služieb zákazníkom, personalistiky či informačných technológií, pričom vybrané služby sú poskytované aj pre mimoeurópske regióny.

Centrálne vykonávanie týchto služieb nám umožňuje dosiahnuť vysoký stupeň ich štandardizácie, transparentnosti, rýchlosti spracovania a celkovej efektívnosti, čo v konečnom dôsledku vedie k znižovaniu nákladov za jednotlivé obchodné operácie.

Práve v našom expertnom centre sa rodia najnovšie nápady týkajúce sa finančných, IT, marketingových a zákazníckych služieb pre celú Európu aj ostatné kontinenty. Medzi našich odborníkov patria špičkoví analytici a vývojári, forenzní špecialisti, prieskumníci trhu či poprední návrhári. Keďže sa stále snažíme zlepšovať, podporu našich partnerov zabezpečujeme aj s dôrazom na medzinárodné štandardy kvality (ISO 9001: 2015).

Popri produktových a procesných inováciách majú zamestnanci expertného Centra zdieľaných služieb Bratislava Henkel Slovensko širokú škálu možností venovať sa osobnému a kariérnemu rozvoju. Naše bratislavské SSC je charakteristické nielen rozsiahlym portfóliom profesií, vzdelávacími možnosťami, rôznorodosťou kultúr, ale predovšetkým tímovým duchom, ktorý z neho robí unikátne miesto a ženie ľudí vpred.

S viac ako 1 700 zamestnancami sme najväčším centrom zdieľaných služieb spoločnosti Henkel na svete. Rodinná atmosféra a diverzita sú pre nás kľúčové. Len u nás nájdete najširšie spektrum profesií a rozmanité vzdelávacie možnosti.

Sídlime v troch budovách v Bratislave.

V roku 2019 dosiahla spoločnosť na domácom trhu obrat vo výške 99,8 milióna eur.