Moja zbierka

Rozmanitosť a inklúzia

Pre Henkel predstavuje rozmanitosť a inklúzia spojivo medzi našimi globálnymi trhmi a našimi strategickými prioritami. Považujeme ich za podstatné faktory úspechu pri umocňovaní nášho potenciálu.

Ako globálne pôsobiaca spoločnosť zamestnáva Henkel ľudí vyše 120 národností vo viac ako 75 krajinách sveta. Vyše 80 percent našich zamestnancov pracuje mimo Nemecka a viac ako polovica v rýchlo rozvíjajúcich sa krajinách. Naša vízia je stať sa globálnym lídrom v značkách a technológiách. Náš úspech podľa nás spočíva v silnom globálnom tíme a práve naša rozmanitá pracovná sila tvorí pridanú hodnotu, ktorá nás poháňa vpred. Sme presvedčení, že rozmanitosť a inkluzívna firemná kultúra sú hnacou silou tvorivosti, inovácií a vynálezov. Naša schopnosť dosahovať výborné výsledky závisí od našej schopnosti zakomponovať rozmanitosť a inklúziu do našej firemnej kultúry a spôsobu podnikania.

Máme silný záväzok spojiť správny mix v tímoch z celej našej globálnej organizácie. Tieto tímy majú naplniť potreby našich trhov a zákazníkov, pokiaľ ide o poznatky, zručnosti a kultúrne pozadie. Sme presvedčení, že rozmanité tímy podnecujú inovácie a nové spôsoby riešenia problémov; potrebujú však inkluzívnu kultúru a vodcovstvo, aby mohli dobre fungovať.

Fakty a čísla o rozmanitosti v Henkel Slovensko