Rozmanitosť a inklúzia

Rozmanitosť a inklúzia sú jednou z našich strategických priorít. Rôznorodosť zamestnancov, ich pôvod, skúsenosti, talent, znalosti či kreativitu považujeme za podstatné faktory úspechu pri umocňovaní nášho potenciálu. Ako globálne pôsobiaca spoločnosť zamestnávame ľudí 120 národností v 80 krajinách sveta. Takmer 85 percent našich zamestnancov pracuje mimo Nemecka a viac ako polovica v rýchlo rozvíjajúcich sa krajinách. Sme presvedčení, že rozmanitosť a inkluzívna firemná kultúra sú hnacou silou tvorivosti, inovácií a vynálezov. Naša schopnosť dosahovať výborné výsledky vychádza zo schopnosti zakomponovať rozmanitosť a inklúziu do firemnej kultúry a spôsobu podnikania.

Zaviazali sme vytvoriť správny mix tímov naprieč celou organizáciou.  Tímy z hľadiska vedomostí, zručností a kultúrneho zázemia musia zodpovedať potrebám našich trhov a klientov. Sme presvedčení, že rozmanité tímy podnecujú inovácie a nové spôsoby riešenia problémov; potrebujú však inkluzívnu kultúru a vodcovstvo, aby mohli dobre fungovať.

Fakty a čísla o rozmanitosti v Henkel Slovensko