Rozmanitosť a inklúzia

Pre Henkel predstavuje rozmanitosť a inklúzia spojivo medzi našimi globálnymi trhmi a našimi strategickými prioritami. Považujeme ich za podstatné faktory úspechu pri umocňovaní nášho potenciálu.

Pre Henkel sú rozmanitosť a inklúzia jednou z našich strategických priorít. Rôznorodosť našich zamestnancov, ich pôvod, skúsenosti, talent, znalosti či kreativitu považujeme za podstatné faktory úspechu pri umocňovaní nášho potenciálu. Ako globálne pôsobiaca spoločnosť zamestnáva Henkel ľudí 120 národností vo viac ako 75 krajinách sveta. Takmer 85 percent našich zamestnancov pracuje mimo Nemecka a viac ako polovica v rýchlo rozvíjajúcich sa krajinách. Našou víziou, ktorá nás spája naprieč krajinami, je vytvárať udržateľnú hodnotu. Sme presvedčení, že rozmanitosť a inkluzívna firemná kultúra sú hnacou silou tvorivosti, inovácií a vynálezov. Naša schopnosť dosahovať výborné výsledky vychádza z našej schopnosti zakomponovať rozmanitosť a inklúziu do našej firemnej kultúry a spôsobu podnikania.

Máme silný záväzok spojiť správny mix v tímoch z celej našej globálnej organizácie. Tieto tímy majú naplniť potreby našich trhov a zákazníkov, pokiaľ ide o poznatky, zručnosti a kultúrne pozadie. Sme presvedčení, že rozmanité tímy podnecujú inovácie a nové spôsoby riešenia problémov; potrebujú však inkluzívnu kultúru a vodcovstvo, aby mohli dobre fungovať.

Fakty a čísla o rozmanitosti v Henkel Slovensko