Moja zbierka

Rozmanitosť a inklúzia

Naše výrobky a trhy, na ktorých pôsobíme, sú rozmanité – rovnako ako naši ľudia. Rozmanitosť vystihuje širokú škálu rozdielov medzi jednotlivcami, ktoré robia spoločnosť Henkel výnimočnou – či už ide o viditeľné rozdiely (napr. pohlavie) alebo neviditeľné (skúsenosti, hodnoty, zmýšľanie, vzdelanie, sexuálna orientácia, kultúrne a náboženské pozadie). Ak jednotlivé rozdiely spolu dobre ladia v rámci jedného tímu a ak každý jeden zamestnanec vie, že si ho firma váži, začlenenie jednotlivca, teda jeho inklúzia, je skutočne možná. V spoločnosti Henkel pristupujeme k rozmanitosti a inklúzii komplexne a podporujeme takú firemnú kultúru, ktorá v sebe zahŕňa princípy začlenenia a oceňuje rozdiely medzi jednotlivcami. Výnimočnú pozornosť venujeme kultúre, pohlaviu a generačným rozdielom.

Kultúra

  • Henkel zamestnáva vyše 50 000  zamestnancov pochádzajúcich z viac ako 120 národností.
  • Vyše 80 % našich zamestnancov pracuje mimo Nemecka.
  • Henkel generuje 80 percent svojho obratu mimo Nemecka. V roku 2016 predstavovali rozvíjajúce sa trhy 42-percentný podiel na celkovom obrate spoločnosti.
  • Súčasťou našej personálnej politiky je aj takzvaná „filozofia trikrát dva“: v priebehu svojej kariéry má každý manažér možnosť získať skúsenosti na minimálne dvoch pracovných pozíciách, v dvoch rôznych krajinách a v rámci dvoch obchodných divízií.

Pohlavie

  • Ženy u nás tvoria celosvetovo približne 33 % zamestnancov. Počet žien na vedúcich pozíciách má v poslednej dobe stúpajúcu tendenciu – medzi rokom 2003 a 2016 sa zvýšil z 22 % na približne 34 %.
  • Spoločnosť Henkel podporuje všetkých svojich zamestnancov v rovnakej miere v ich snahách skĺbiť svoje pracovné povinnosti a odhodlanie rozvíjať svoju kariéru s osobným životom a plánmi do budúcnosti. Uvedomujeme si totiž, že naplno môžeme využiť zručnosti a talent všetkých našich zamestnancov, len ak im pomôžeme úspešne čeliť výzvam spojeným s rodinou a kariérou.

Generačné rozdiely

  • Všetky vekové skupiny – od babyboom generácie, cez generácie X a Y, až po práve nastupujúcu generáciu Z – sú zastúpené v rámci zamestnaneckej štruktúry spoločnosti Henkel.
  • Henkel podporuje výmenu skúseností a vedomostí medzi zamestnancami, aby bol potenciál všetkých generácií v spoločnosti Henkel naplno využitý.
  • V dôsledku demografických zmien získava na dôležitosti aj celoživotné vzdelávanie. Podporujeme svojich zamestnancov v tom, aby dokázali ľahšie čeliť zdravotným problémom súvisiacimi s dlhším pracovným životom pomocou profesionálnej starostlivosti o zdravie
  • Spoločnosť Henkel už za svoju činnosť v oblasti profesionálnej starostlivosti o zdravie získala mnohé ocenenia.

Fotografie

Služby a dokumenty na stiahnutie

Ďalšie informácie