Rozmanitosť a inklúzia

Naše výrobky a trhy, na ktorých pôsobíme, sú rozmanité – rovnako ako naši ľudia. Rozmanitosť vystihuje individuálne rozdiely medzi jednotlivcami, ktoré robia spoločnosť Henkel výnimočnou – či už ide o viditeľné rozdiely (ako napr. pohlavie) alebo tie neviditeľné (ako sú skúsenosti, hodnoty, vzdelanie, sexuálna orientácia, pôvod či náboženské presvedčenie). Ak jednotlivé rozdiely spolu dobre ladia v rámci jedného tímu, a ak si firma zamestnanca váži, začlenenie jednotlivca, teda jeho inklúzia je skutočne možná. Spoločnosť Henkel chce vytvárať inkluzívne pracovné prostredie, v ktorom sú každý zamestnanec a výkon každého jednotlivca cenené a vážené. V spoločnosti Henkel pristupujeme k rozmanitosti a inklúzii komplexne a podporujeme takú firemnú kultúru, ktorá v sebe zahŕňa princípy začlenenia a oceňuje rozdiely medzi jednotlivcami. Osobitnú pozornosť venujeme najmä týmto dimenziám – pohlavie, kultúra a myslenie.

Pohlavie

  • Naším cieľom je neustále zvyšovať zastúpenie žien na všetkých úrovniach našej organizácie. Ženy u nás tvoria celosvetovo približne 36 % zamestnancov. 
  • Počet žien na vedúcich pozíciách má v poslednej dobe stúpajúcu tendenciu – medzi rokom 2003 a 2020 sa zvýšil z 22 % na približne 37 %. 
  • Spoločnosť Henkel podporuje všetkých svojich zamestnancov v rovnakej miere v ich snahách skĺbiť svoje pracovné povinnosti a odhodlanie rozvíjať svoju kariéru s osobným životom a plánmi do budúcnosti. Uvedomujeme si totiž, že naplno môžeme využiť zručnosti a talent všetkých našich zamestnancov, len ak im pomôžeme úspešne čeliť výzvam spojeným s rodinou a kariérou.

Kultúra

  • Henkel zamestnáva viac ako 52 000 zamestnancami pochádzajúcich z 120 národností.
  • Takmer 85 % našich zamestnancov pracuje mimo Nemecka.
  • V roku 2020 predstavovali rozvíjajúce sa trhy 40-percentný podiel na celkovom obrate spoločnosti.
  • Súčasťou našej personálnej politiky je aj takzvaná „filozofia trikrát dva“: v priebehu svojej kariéry má každý manažér možnosť získať skúsenosti na minimálne dvoch pracovných pozíciách, v dvoch rôznych krajinách a v rámci dvoch obchodných divízií.

Myslenie

  • Rozmanitosť v myslení znamená, že vítame a ceníme si všetky rôzne spôsoby myslenia, perspektívy a názory.
  • Sme presvedčení, že práve toto je kľúčová konkurenčná výhoda, ktorá nám umožňuje robiť lepšie rozhodnutia a prinášať úspešné inovácie, čo v konečnom dôsledku vedie k lepším podnikateľským výsledkom.
  • V rámci programu Newcomer’s Pulse Check posudzujeme, do akej miery sa v organizácii cenia rôzne názory.

Fotografie

Služby a dokumenty na stiahnutie