20. 3. 2018  Düsseldorf / Německo

Vysoko účinné riešenia a rastúci ekosystém urýchlia využitie doplnkových výrobných procesov v priemyselných odvetviach

Henkel ponúka celkom nové materiálové riešenia pre priemyselnú výrobu využívajúcu 3D tlač

Henkel urýchľuje komercializáciu materiálov vyrábaných na mieru a ponúka komplexné služby a know-how týkajúce sa 3D tlače ako riešenia pre svojich zákazníkov. Divízia Adhesive Technologies posilňuje svoj ekosystém rozširovaním strategických partnerstiev s globálnymi technologickými lídrami. Cieľom je adaptácia sa v rýchlo sa rozvíjajúcom trhu dodatočnej výroby nad rámec prototypov výroby koncových produktov.

Henkel Adhesive Technologies dodáva zákazníkom po celom svete široké portfólio vysokovýkonných materiálov, ako je svetlom tvrdnúci akryl, silikón či epoxidové a polyuretánové lepidlá. Divízia vyvíja na mieru šité produkty a služby, aby dokázala poskytovať vysoko efektívne riešenia pre rôzne odvetvia priemyslu. Na základe technických znalostí a know-how vyvinula spoločnosť Henkel nové materiály špeciálne určené pre 3D tlač.

Aby Henkel urýchlil priemyselné využitie 3D tlače, ponúka rastúce portfólio služieb a zariadení. Jeho súčasťou sú špecializované zariadenia pre automatizáciu, ako aj riešenia pre vytvrdzovanie, impregnáciu a povrchovú úpravu v post-procese. Tento rad produktov a služieb posilnil ekosystém dodatočnej výroby spoločnosti a urýchľuje integráciu častí vytlačených pomocou 3D tlačiarní do odvetvia priemyselnej montáže a dodávateľského reťazca.

"Sme presvedčení, že plný potenciál dodatočnej výroby sa ukáže, keď identifikujeme jej správnu aplikáciu na zákazníka, zameriame sa na správne materiály a správny tlačový proces a využijeme správny softvér," povedal Philipp Loosen, vedúci oddelenia 3D tlače v divízii Henkel Adhesive Technologies. "Preto sme sa spojili so silnými technologickými partnermi ako sú Carbon a HP, vďaka ktorým sa už podarilo vyvinúť vzrušujúce technológie pre odvetvie 3D tlače. Táto spolupráca nám umožňuje využívať naše know-how v množstve materiálov ako aj prístup k zákazníkom na to, aby sme vypracovali nové riešenia pre priemyselnú výrobu."

So spoločnosťou Carbon pracuje Henkel na materiáloch a špecializovaných zariadeniach pre 3D tlač na báze polymerizácie. Spoločnosti vyvinuli zariadenie na meranie, miešanie a dávkovanie (skr. MMD), systém dávkujúci živicu a príslušenstvo k výrobnému systému SpeedCell od Carbonu, ktorý umožňuje správne dávkovanie Carbon materiálov vo veľkých množstvách. Okrem toho Henkel začína s rozvojom živíc Loctite pre materiály z ekosystému spoločnosti Carbon.

So spoločnosťou HP pracuje Henkel v ich otvorenej materiálovej platforme na vývoji materiálov pre technológiu Jet Fusion na báze tavenia prášku. Henkel sa stal prvým globálnym predajcom 3D riešení HP Jet Fusion, ktorému sa podarilo kvalifikovať v priemyselnej výrobe.

Tlačové správy (416,8 KB)

Henkel ponúka nové materiálové riešenia pre priemyselnú výrobu v podobe 3D tlače.

Vďaka špecializovaným zariadeniam, službám a širokému portfóliu post-procesov dokáže divízia Adhesive Technologies svojim zákazníkom poskytnúť komplexné riešenia.

Henkel nadviazal partnerstvo s technologickými lídrami ako je Carbon a HP, aby využil svoje know-how v oblasti materiálov pre nové zákaznícke využitie 3D tlače.