6. 9. 2018  Düsseldorf / Německo

Rozšírený strategický rámec na podporu obehového hospodárstva

Henkel oznamuje ambiciózne ciele pre ekologickú udržateľnosť obalov

Nadväzujúc  na pokrok dosiahnutý v oblasti udržateľných obalov Henkel stupňuje svoje odhodlanie ďalej podporovať rozvoj obehového hospodárstva. Spoločnosť si stanovila dodatočné ciele, ktoré nadväzujú na celkovú stratégiu. Do roku 2025 bude 100 % obalov spoločnosti Henkel recyklovateľných, opätovne použiteľných alebo kompostovateľných*. V rovnakom časovom rámci Henkel mieni využívať 35 % recyklovaných plastov vo svojich spotrebiteľských výrobkoch v Európe.

Henkel sa zameriava na ekologickú udržateľnosť obalov už niekoľko desaťročí. Všetky obaly spoločnosti sú navrhnuté tak, aby spĺňali očakávania spotrebiteľov a aby boli zároveň minimálne materiálovo náročné a využívali len tie najudržateľnejšie materiály. V súlade s tromi kľúčovými fázami hodnotového reťazca obehu materiálov je nový strategický rámec spoločnosti Henkel založený na holistickom prístupe. Podčiarkuje ambíciu spoločnosti zostať lídrom v oblasti udržateľnosti a zabezpečiť pokrok smerom k udržateľnej budúcnosti v spolupráci s partnermi z rôznych odvetví.

„Je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sa podniky, spotrebitelia, vlády a ostatné organizácie zasadzovali o posun smerom k obehovému hospodárstvu. Len opätovným používaním a recykláciou maximálne možného množstva materiálov dokážeme lepšie žiť v medziach limitovaných zdrojov našej planéty. Tento koncept je ústredným prvkom nášho prístupu k udržateľnému baleniu,“ hovorí Kathrin Menges, výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje a predsedníčka Rady spoločnosti Henkel pre udržateľnosť. „Spoločne s našimi partnermi naprieč celým hodnotovým reťazcom chceme zahrnúť materiály z udržateľných zdrojov do inteligentného návrhu obalov, ktorým cyklus uzavrieme – v prospech ľudí a planéty.“

Rozšírený strategický rámec pre ekologickú udržateľnosť obalov

Nový rámec spoločnosti Henkel pre ekologickú udržateľnosť obalov odráža tri kľúčové fázy obehového hodnotového reťazca. Každá z týchto fáz je pretavená do konkrétnych opatrení:

  • Materiály z obnoviteľných zdrojov: Henkel sa zaviazal používať v obaloch svojich výrobkov čoraz vyšší podiel udržateľných materiálov – týka sa to tak použitia recyklovaných materiálov, najmä recyklovaných plastov, ako aj obnoviteľných materiálov ako papier a lepenka.
  • Inteligentný dizajn obalov: Keďže recyklované alebo obnoviteľné obalové materiály sa často vyznačujú rôznymi vlastnosťami, napr. súvisiacimi s ich stabilitou či vzhľadom, inteligentný dizajn obalov je základným predpokladom postupného nahrádzania materiálov z prvotných surovín v obaloch výrobkov Henkel – preto bude spoločnosť ešte výraznejšie vyzdvihovať také zásady riešenia obalov, ktoré zohľadňujú cyklus obehového hospodárstva od samého začiatku. Inteligentný dizajn je tiež o novom zmýšľaní o obaloch ako takých. Henkel sa bude zameriavať na inovatívne riešenia naprieč celým hodnotovým reťazcom, napr. v oblasti obalov pri preprave tovarov a súvisiacej logistiky. Okrem toho Henkel pokračuje v  snahe znižovať množstvo používaných obalových materiálov s cieľom zabezpečiť, aby sa používalo len absolútne nevyhnutné množstvo obalov.
  • Vytváranie recyklačného kruhu: Henkel sa taktiež zaviazal, že obaly výrobkov budú po ich spotrebovaní recyklovateľné, napr. vytváraním partnerstiev na podporu vhodných systémov recyklácie. Spoločnosť bude hľadať ďalšie riešenia, ako sú systémy opätovného plnenia, ktoré spotrebiteľom umožnia obaly používať opakovane. Henkel tiež aktívne hľadá materiály, ktoré umožnia vrátiť obal do prírody, ako napríklad biologicky rozložiteľné materiály spĺňajúce medzinárodné štandardy kompostovania.

Partnerstvá na podporu udržateľnosti obalov

Pokrok v oblasti udržateľných obalov je možný len za predpokladu, že organizácie z rôznych odvetví a naprieč celým hodnotovým reťazcom budú navzájom spolupracovať. Toto je dôvod, prečo Henkel spolupracuje s mnohými partnermi s cieľom byť v popredí v oblasti inovácií a vývoja obalových materiálov a podporovať zlepšenia recyklačnej infraštruktúry. Spoločnosť je napríklad súčasťou New Plastics Economy, čo je iniciatíva pod vedením nadácie Ellen MacArthur Foundation, v rámci ktorej sa zainteresované strany spoločne zamýšľajú nad novými prístupmi k návrhom plastov budúcnosti, aby tak dali obehovému hospodárstvu nový impulz. Henkel je tiež partnerom Plastic Bank, sociálneho podniku, cieľom ktorého je zastaviť znečisťovanie oceánov plastmi a dať ľuďom žijúcim v chudobe možnosť získať finančné prostriedky alebo služby výmenou za odstraňovanie plastov z prostredia, v ktorom žijú. Zozbierané plasty sú následne recyklované.

Podrobnejšie informácie o prístupe a cieľoch spoločnosti Henkel v oblasti udržateľnosti obalov nájdete na www.henkel.com/sustainability/positions/packaging.


* okrem lepidiel, pri ktorých by adhezívne zložky mohli negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť

V popredí pokroku smerom k obehovému hospodárstvu: nový strategický rámec spoločnosti Henkel pre udržateľnosť obalov odráža tri kľúčové fázy obehového hodnotového reťazca.

Prostredníctvom kompaktnejšej receptúry a nového dizajnu fľaše pre tekuté pracie prostriedky ako Persil, dosiahol Henkel absolútne zníženie spotreby obalových materiálov o 3 500 ton plastov ročne. Fľaše sú na 100 % recyklovateľné.

Napríklad fľaše, do ktorých sa plní nová značka šampónov a prostriedkov osobnej hygieny Nature Box, pozostávajú z 25 % z recyklovaných plastov. Uzáver tiež obsahuje 25 % recyklovaného materiálu z odpadu po spotrebiteľskom použití.

PET fľaše produktového radu Pro Nature pre značky biff, Sidolin a Pril sú 100 % vyrobené z recyklovaných plastov. Obaly na opätovné naplnenie umožňujú spotrebiteľom použiť pôvodný obal.

Fľaštička univerzálneho lepidla Pattex Made at Home, ako aj nastaviteľný aplikátor pre bodové a plošné nanášanie lepidla, sú vyrobené zo 100 % recyklovaných materiálov.

V popredí pokroku smerom k obehovému hospodárstvu: nový strategický rámec spoločnosti Henkel pre udržateľnosť obalov odráža tri kľúčové fázy obehového hodnotového reťazca.