26. 10. 2018  Bratislava

Spoločenská zodpovednosť

Henkel Slovensko získalo ocenenie Senior Friendly

Spoločnosť Henkel Slovensko bola ocenená za aktívnu pomoc seniorom  vo viacerých oblastiach života cenou Senior Friendly. Do tretieho ročníka súťaže s rovnomenným názvom sa spoločnosť zapojila vôbec po prvýkrát. Najvyššie ocenenie Henkel Slovensko obdržala v kategórii Veľké a stredné spoločnosti. Víťaznú plaketu v bratislavskom Zichyho paláci prevzala v mene spoločnosti CSR manažérka Marta Spustová.

„Senior Friendy si kladie za cieľ pozitívne meniť vzťah spoločnosti k aktívnemu starnutiu a medzigeneračnej spolupráci a tiež motivovať a oceňovať subjekty, ktoré sú v tom pozitívnym príkladom,“ povedal na slávnostnom odovzdávaní Miloš Nemeček, člen výkonného výboru Európskej únie seniorov a prezident OZ Bagar, ktoré spolu s Klubom Luna súťaž organizujú.

Spoločnosť Henkel Slovensko si ocenenie odniesla za projekty  „Sklad v núdzi“, kde sa produkty s ukončenou distribúciou vďaka spolupráci so samosprávami miest a obcí dostávajú celoročne aj do seniorských klubov, za projekt „Shoe box“, prostredníctvom ktorého zamestnanci plnia drobné želania seniorov, ktorými vedia naplniť krabice vo veľkosti krabice od topánok, a taktiež za projekt „You are not alone“, v rámci ktorého zamestnanci pravidelne navštevujú seniorov v domovoch dôchodcov a trávia s nimi voľný čas.

„Cena Senior Friendly nás nesmierne potešila. Je to zhmotnené poďakovanie všetkým našim zamestnancom, ktorí búrajú predsudky o tom, že mladšia generácia nemá záujem o tú staršiu. V Henkel Slovensko je priemerný vek zamestnancov 31 rokov  a toto nastavenie mysle nepoznáme. Naopak dobrovoľnícke projekty vychádzajú práve z radov samotných zamestnancov a naberajú na objeme i obľúbenosti,“ povedala na margo ocenenia CSR manažérka spoločnosti, Marta Spustová.

Ocenenie a plaketu Senior Friendly, ktorej autorom návrhu je architekt Ján Gallo, si v štyroch kategóriách – Zdravotnícke zariadenia a neziskové organizácie, Médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, Miestne a regionálne samosprávy a Veľké a stredné spoločnosti, počas slávnostného galavečera okrem Henkel Slovensko prevzalo aj desať ďalších subjektov a jednotlivcov. V kategórii Veľké a stredné spoločnosti si cenu odniesli aj COOP Jednota, spotrebné družstvo, a Poštová banka, a. s.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže sú Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie, a Občianske združenie Bagar. Záštitu prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie Ján Richter. Víťazov vyberá odborná porota zložená zo zástupcov verejnej správy a samosprávy, seniorských organizácií, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, odborníkov na seniorskú problematiku, osobností kultúrneho a spoločenského života.
Zúčastniť sa môžu subjekty, ktoré nemajú priamo v predmete činnosti starostlivosť o seniorov, ale realizujú aktivity pre seniorov.

Ďalšie informácie o súťaži možno nájsť na seniorfriendly.sk.

Prezident spoločnosti Christian Schulz a CSR manažérka Marta Spustová s ocenením Senior Friendly.

Plaketu Senior Friendly navrhol architekt Ján Gallo.

Ocenenie a plaketu Senior Friendly získala Henkel Slovensko za aktívnu pomoc seniorom  vo viacerých oblastiach života.