29. 10. 2018  Düsseldorf / Německo

Globálny záväzok New Plastics Economy

Henkel podpísal záväzok, že bude orientovať svoj pokrok smerom k cirkulárnej ekonomike plastov

V rámci plnenia svojich záväzkov spojených s udržateľnosťou obalov sa spoločnosť Henkel zapojila do iniciatívy New Plastics Economy („Nová ekonomika plastov“), ktorú rozvinula Nadácia Ellen MacArthurovej. Iniciatíva spája rôzne zainteresované osoby a podnecuje ich k tomu, aby si nanovo premysleli a prekopali svoje plány týkajúce budúcnosti plastov a rozbehli sa v ústrety cirkulárnej ekonomike. Iniciatíva New Plastics Economy dnes predstavila svoj Globálny záväzok, ktorý podpísalo 250 organizácií – vrátane spoločnosti Henkel. Spoločným zámerom týchto organizácií je eliminovať plastový odpad a následné znečistenie životného prostredia plastami už pri samotnom zdroji. Globálny záväzok iniciatívy New Plastics Economy bol prvýkrát predstavený na konferencii Náš oceán, ktorá sa konala na Bali a iniciovala ho Nadácia Ellen MacArthurovej v spolupráci s Programom OSN pre životné prostredie (UN Environment). Medzi signatármi tejto dohody je nielen mnoho celosvetovo najväčších výrobcov obalov, značiek, maloobchodných predajcov a recyklátorov, ale aj vlád a neziskových organizácií. Spája ich spoločný zámer vytvoriť „nový štandard“ v oblasti plastových obalov a medzi ich konkrétne ciele patrí aj:

  • Vyradiť problematické alebo nepotrebné plastové obaly a prejsť od modelov založených na jednorazovom použití k modelom na báze opakovaného používania.
  • Inovovať obaly tak, aby sa do roku 2025 dalo 100 % plastových obalov ľahko a bezpečne znova použiť, recyklovať alebo kompostovať.
  • Vytvoriť uzavretý kruh vyrobených plastov tým, že sa zásadným spôsobom navýši objem plastov, ktoré sa budú opätovne používať alebo recyklovať na výrobu nových obalov alebo produktov.

Globálny záväzok je založený na jasnej vízii cirkulárnej ekonomiky plastov, ktorá je v súlade s cieľmi a celkovým prístupom k udržateľným obalom spoločnosti Henkel: do roku 2025 sa bude dať 100 % obalov, ktoré používa spoločnosť Henkel pre svoje výrobky, recyklovať, znova použiť alebo kompostovať*. V rámci toho istého časového rámca plánuje Henkel v Európe používať na výrobu obalov pre spotrebný tovar 35 percent recyklovaných plastov. Tento časový rámec na udržateľnosť obalov je založený na troch kľúčových fázach cirkulárneho hodnotového reťazca (suroviny z udržateľných zdrojov, inteligentný dizajn obalov a postupné uzatváranie kruhu), pričom zahŕňa aj konkrétne kroky, ktoré chce spoločnosť Henkel realizovať v rámci jednotlivých fáz.

V rámci inovácie vo sfére vývoja obalov a rozvíjania recyklačnej infraštruktúry Henkel spolupracuje s viacerými partnermi – pretože pokrok smerom k udržateľným obalom je možný, len ak sa spoja organizácie naprieč všetkými odvetviami priemyslu a celým hodnotovým reťazcom. „Globálny záväzok iniciatívy New Plastics Economy je jednoznačným signálom, že podniky, vlády a iné organizácie po celom svete sa spájajú v duchu jasnej vízie, že potrebujeme vytvoriť cirkulárnu ekonomiku plastov. Je to len prvý krok náročnej cesty plnej výziev, ale práve tento krok môže priniesť obrovské výhody nielen spoločnosti ako takej, ale aj ekonomike a životnému prostrediu,“ hovorí Ellen MacArthurová, zakladateľka Nadácie Ellen MacArthurovej.

Viac informácií o konkrétnych cieľoch a prístupe spoločnosti Henkel k udržateľným obalom získate na stránke henkel.com/sustainability/positions/packaging.


*okrem lepidiel, pretože zvyšky lepidla môžu mať vplyv na recyklovateľnosť obalu

Tlačové správy (150,19 KB)

Spoločnosť Henkel sa spolu s 250 organizáciami pripojila k iniciatíve New Plastics Economy, ktorá predstavila svoj Globálny záväzok. Spoločným zámerom týchto organizácií je eliminovať plastový odpad a následné znečistenie životného prostredia plastami už pri samotnom zdroji

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky