15. 11. 2018  Düsseldorf / Německo

Výhľad na finančný rok 2018 potvrdený

Henkel zaznamenal v treťom štvrťroku priaznivý vývoj

  • Obrat vzrástol na 5 037 mil. eur: organický rast +2,7 %
  • Zlepšenie marže EBIT*: +3,3 % na 926 mil. eur
  • Ďalšie zlepšenie marže EBIT*: o 40 bázických bodov na 18,4 %
  • Nárast výnosu na prioritnú akciu (EPS)*: +2,6 % na 1,58 eura

Spoločnosť Henkel zaznamenala v treťom štvrťroku priaznivý vývoj. V neustále náročnom trhovom prostredí s menovými výkyvmi a vyššími cenami materiálov sme ďalej zvýšili naše tržby, výnosy a ziskovosť. K tomuto pozitívnemu vývoju prispeli všetky tri obchodné divízie,“ povedal výkonný riaditeľ (CEO) spoločnosti Henkel Hans Van Bylen. „Celkový priaznivý organický rast obratu ťahala predovšetkým naša obchodná divízia Adhesive Technologies. Organický obrat rástol aj v segmente spotrebného tovaru.“

„V prvých deviatich mesiacoch finančného roka 2018 sme čelili celkovo zložitému ekonomického prostrediu. Z dôvodu negatívnych kurzových vplyvov obrat skupiny v tomto období klesol o viac ako 900 mil. eur. Napriek tomu sa nám podarilo udržať profitabilný rast. Sme odhodlaní ďalej presadzovať implementáciu našich strategických priorít,“ dodal Hans Van Bylen.

Výhľad na finančný rok 2018 potvrdený

Spoločnosť Henkel potvrdzuje svoje výhľad na finančný rok 2018. Spoločnosť aj naďalej očakáva organický rast obratu na úrovni skupiny v rozsahu 2 až 4 percent. Henkel potvrdzuje svoje očakávania týkajúce sa organického rastu obratu divízie Adhesive Technologies na úrovni 4 až 5 percent. Pre divíziu Beauty Care Henkel potvrdzuje svoje očakávania pozitívneho organického rastu obratu od 0 do 2 percent. V prípade divízie Laundry & Home Care Henkel naďalej očakáva rast približne na úrovni 2 až 4 percent.

Pri upravenej výnosnosti predaja (EBIT) Henkel stále predpokladá medziročné zvýšenie približne na hodnotu 18 percent. Očakáva sa, že k pozitívnym výsledkom prispejú všetky tri obchodné divízie. Henkel potvrdzuje očakávané zvýšenie upravených výnosov na preferenčnú akciu v rozmedzí 3 až 6 %.

Obrat a zisk v treťom štvrťroku 2018

Obrat za tretí štvrťrok 2018 vo výške 5 037 mil. eur sa medziročne nominálne zvýšil o 1,1 %. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal solídny nárast o 2,7 %. Príspevok akvizícií a odpredajov predstavoval 1,6 %. Vplyv negatívneho kurzového vývoja na obrat predstavoval -3,2 %.

Divízia Adhesive Technologies vykázala silný organický rast obratu na úrovni 3,8 %. Divízia Beauty Care dosiahla kladný organický rast obratu vo výške 0,5 %, divízia Laundry & Home Care zvýšila svoj organický obrat o 2,5 %.

Rozvíjajúce sa trhy mali na organickom raste obratu skupiny opäť nadpriemerný podiel, pričom zaznamenali veľmi silný rast organického obratu na úrovni 6,8 %. S poklesom organického obratu o -0,1 % sa vyspelé trhy udržali približne na úrovni rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka.

V západnej Európe sa organický obrat vyvíjal pozitívne, pričom vzrástol o 0,6 %. Východná Európa dosiahla významné zvýšenie organického obratu o 7,1 %. Na trhoch Afriky a Stredného východu vzrástol obrat dvojciferne, pričom sa organicky zvýšil o 13,1 %. V Severnej Amerike bol organický obrat mierne záporný a klesol o -0,8 %. Latinská Amerika zaznamenala dvojciferný organický rast vo výške 11,5 %, v ázijsko-pacifickom regióne sa vyvíjal obrat pozitívne, pričom organicky narástol o 1,2 %.

Upravený prevádzkový zisk (EBIT) sa zvýšil o 3,3 % z 897 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka na súčasných 926 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja (EBIT) sa zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu na 18,4 %.

Upravený výnos na prioritnú akciu sa medziročne zvýšil o 2,6 %, z 1,54 eura v treťom štvrťroku 2017 na 1,58 eura v treťom štvrťroku 2018.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu na úrovni 6,6 % bol vyšší ako v treťom štvrťroku 2017 (5,6 %).

Výsledky obchodných divízií

Divízia Adhesive Technologies dosiahla v treťom štvrťroku silný organický rast obratu na úrovni 3,8 %. V nominálnom vyjadrení ostal obrat na úrovni predchádzajúceho roka, pričom dosiahol 2 373 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 2,7 % a dosiahol 466 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja sa výrazne zlepšila o 0,5 percentuálneho bodu na 19,6 %.

Divízia Beauty Care zaznamenala pozitívny organický rast obratu o 0,5 %. Nominálne sa obrat zvýšil o 5,5 % na 993 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vzrástol o 6,7 % a dosiahol 182 mil. eur. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 18,3 % sa zvýšila o 0,2 percentuálneho bodu.

Organický rast obratu divízie Laundry & Home Care dosiahol v treťom štvrťroku 2,5 %. Nominálne sa zvýšil o 0,3 % na 1 641 mil. eur. Upravený prevádzkový zisk vo výške 294 mil. eur ostal na úrovni tretieho štvrťroka 2017. Upravená výnosnosť predaja na úrovni 17,9 % sa medziročne nemenila.

Dobré obchodné výsledky za prvých deväť mesiacov roku 2018

Za prvých deväť mesiacov roka 2018 spoločnosť Henkel dosiahla celkový obrat vo výške 15 015 mil. eur. Organický obrat, do ktorého sa nezapočítavajú kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja, zaznamenal solídny nárast o 2,4 %. Kurzový vývoj mal na obrat negatívny vplyv na úrovni -6,0 %.

Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 1,3 % z 2 660 mil. eur na 2 694 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja sa vyvíjala priaznivo a vzrástla zo 17,6 % na 17,9 %.

Upravený výnos na prioritnú akciu sa zvýšili o 2,0 % z 4,50 eura na 4,59 eura.

Za prvých deväť mesiacov roka 2018 zaznamenala divízia Adhesive Technologies veľmi silný organický rast obratu na úrovni 4,6 %. Upravená výnosnosť predaja vykázala kladný vývoj a dosiahla 18,9 %.

Obrat v segmentoch spotrebného tovaru bol negatívne ovplyvnený problémami s dodávkami v Severnej Amerike. Divízia Beauty Care vykázala mierne negatívny medziročný vývoj organického obratu na úrovni -1,2 %. Upravená výnosnosť predaja sa vyvíjala pozitívne a dosiahla 17,7 %. Divízia Laundry & Home Care zaznamenala dobrý organický rast obratu na úrovni 1,6 %. Upravená výnosnosť predaja zaznamenala veľmi silný rast a dosiahla 18,1 %.
Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 30. septembru 2018 predstavovala -3 248 mil. eur (-3 225 mil. eur k 31. decembru 2017).


* Upravené o jednorazové poplatky/zisky a náklady na reštrukturalizáciu.