6. 2. 2019  Düsseldorf / Německo

Zmena v predstavenstve spoločnosti Henkel

Sylvie Nicol nahradí Kathrin Menges v pozícii výkonnej viceprezidentky pre ľudské zdroje

Sylvie Nicol (45), ktorá v súčasností pôsobí vo funkcii Corporate Senior Vice President Global Human Resources, bola vymenovaná za novú členku predstavenstva spoločnosti Henkel. S účinnosťou od 9. apríla 2019 po výročnom valnom zhromaždení spoločnosti Henkel prevezme zodpovednosť za oblasť ľudských zdrojov (HR) a infraštruktúrne služby.

V tejto funkcii nahradí Kathrin Menges (55), ktorá z predstavenstva odchádza z osobných dôvodov. Kathrin Menges nastúpila do spoločnosti v roku 1999 a od roku 2011 bola členkou jej predstavenstva.

„Radi by sme Kathrin Menges poďakovali za jej dlhoročné vynikajúce výsledky, angažovanosť a líderstvo. Podarilo sa jej strategicky prebudovať naše HR oddelenie a v oblasti riadenia ľudských zdrojov s úspechom zaviedla množstvo nových globálnych konceptov a programov. Ako predsedníčka Rady pre udržateľný rozvoj stála v popredí kontinuálneho zlepšovania v oblasti udržateľného rozvoja v spoločnosti Henkel. V Sylvii Nicol sa jej podarilo vychovať svoju vysoko kvalifikovanú nástupkyňu priamo z oddelenia HR," povedala Dr. Simone Bagel-Trah, predsedníčka dozornej rady a výboru akcionárov spoločnosti Henkel.

Kathrin Menges nastúpila do spoločnosti Henkel v roku 1999 a postupne preberala stále viac manažérskych zodpovedností v oblasti ľudských zdrojov. V roku 2009 bola vymenovaná do funkcie Corporate Senior Vice President so zodpovednosťou za ľudské zdroje. V roku 2011 sa stala členkou predstavenstva spoločnosti Henkel, zodpovednou za oblasť ľudských zdrojov a infraštruktúrnych služieb. Kathrin Menges je zároveň predsedníčkou Rady spoločnosti Henkel pre udržateľný rozvoj. V roku 2013 ju úrad nemeckej spolkovej kancelárky vymenoval do Výboru pre trvalo udržateľný rozvoj.

Jej nástupkyňa, Sylvie Nicol, si na svoju novú pozíciu prináša bohaté manažérske skúsenosti, ktoré získala počas viac než 20-ročného pôsobenia v spoločnosti Henkel. „Sme veľmi radi, že Sylvie Nicol, ktorá má rozsiahle skúsenosti z práce pre našu spoločnosť, sa pripojí k nášmu predstavenstvu ako výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam a podrobným znalostiam našich obchodných činností aj riadenia ľudských zdrojov veľmi dobré pozná spoločnosť, naše trhy a zamestnancov. Cenné pracovné skúsenosti získala počas pôsobenia v zahraničí, ako aj v našej centrále v Nemecku,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Hans Van Bylen.

Po absolvovaní renomovanej európskej obchodnej školy ESCP Europe začala Sylvie Nicol svoju kariéru v spoločnosti Henkel v roku 1996 na oddelení marketingu obchodnej divízie Beauty Care vo Francúzsku. V roku 2010 sa stala viceprezidentkou a generálnou manažérkou pre maloobchod divízie Beauty Care vo Francúzsku. V roku 2013 prestúpila do düsseldorfskej centrály spoločnosti Henkel, kde bola zodpovedná za oblasť ľudských zdrojov divízie Beauty Care. O rok neskôr bola vymenovaná do funkcie Corporate Senior Vice President a prevzala zodpovednosť ako vedúca maloobchodu divízie Beauty Care v Európe, ako aj globálneho odbytu divízie Beauty Care. Od začiatku roka 2018 pôsobí vo funkcii Corporate Senior Vice President Global Human Resources a zodpovedá za strategické plánovanie HR, ako aj za riadenie ľudských zdrojov v regiónoch.

Sylvie Nicol sa narodila vo Francúzsku, je vydatá, má troch synov a so svojou rodinou v súčasnosti žije v Düsseldorfe.