28. 3. 2019  Düsseldorf / Německo

Ako pripraviť spoločnosť na budúcnosť

Henkel spúšťa celosvetovú iniciatívu na rozvoj digitálnych zručností

­

Digitalizácia kladie na pracovnú silu zvýšené nároky, preto spoločnosť Henkel pre svojich 53 000 zamestnancov na celom svete spustila iniciatívu na rozvoj a posilnenie ich digitálnych zručností. Spoločnosť v súčasnosti analyzuje digitálne znalosti svojich zamestnancov. Výsledky tejto analýzy poslúžia ako základ pre nové vzdelávacie aktivity v oblasti digitálnych zručností, ktoré sa budú jednoznačne zameriavať na budúce potreby v obchode a podnikaní.

„V neustále náročnejšom a nestabilnejšom prostredí je potrebné, aby sme si udržiavali náskok pred konkurenciou. Digitalizácia má obrovský vplyv na naše pracovné prostredie," hovorí Sylvie Nicol, Corporate Senior Vice President Global Human Resources v spoločnosti Henkel. „Aby sme mohli systematicky rozvíjať zručnosti našich zamestnancov, potrebujeme vedieť, kde sa naša organizácia nachádza. S cieľom výrazne pomôcť pri digitálnej transformácii našej organizácie sme v rámci tejto celofiremnej iniciatívy spojili sily s naším riaditeľom pre digitálne technológie (Chief Digital Officer) a jeho tímom.“

„Digitálna transformácia nám ponúka príležitosť posilniť a rozšíriť naše globálne podnikanie. Túto príležitosť môžeme naplno využiť, len ak celá organizácia zdieľa správny postoj a znalosti na to, aby sme to mohli spoločne dosiahnuť," hovorí Dr. Rahmyn Kress, riaditeľ pre digitálne technológie a zakladateľ Henkel X.

Ako posilniť zručnosti zamestnancov na celom svete

Spustením globálnej celofiremnej iniciatívy na rozvoj digitálnych zručností spoločnosť Henkel predstavila úplne nový prístup v tejto oblasti. Prvým krokom je dôsledná analýza existujúceho stavu. Pomocou anonymného on-line samohodnotenia Henkel posudzuje digitálne zručnosti svojich zamestnancov. Jeho súčasťou sú testy všeobecného rozhľadu, realizované hravou formou pod názvom „Digital BaseFit", ako aj podrobnejšie overenie odborných zručností zamerané na špecifické pracovné roly pod názvom „Digital ExpertFit”. Výsledky pomôžu spoločnosti Henkel pochopiť rozsah a hĺbku digitálnych znalostí zamestnancov a aký typ školení a vzdelávania potrebujú.

Digital BaseFit bol vyvinutý v spolupráci s H-Farm, inovačným hubom, ktorý stoji za inovatívnou on-line vzdelávacou platformou maize.PLUS,

ktorej cieľom je pomáhať profesionálom pri budovaní a rozvíjaní inovatívneho myslenia. Personalizované hodnotenie a vzdelávanie sa zameriava na technológie, spotrebiteľské trendy, nové spôsoby práce a ďalšie relevantné témy.

V prípade Digital ExpertFit sa Henkel spojil s poradenskou firmou Accenture a spoločne vytvorili rámcový program digitálnych schopností pre každú skupinu pracovných pozícií (napr. marketing, predaj, IT alebo ľudské zdroje), ktorý bude slúžiť ako odvetvový štandard. Na jeho vytvorení sa podieľali oddelenie ľudských zdrojov, riaditeľ pre digitálne technológie a jeho tím, ako aj biznis a funkční lídri. Každá skupina zamestnancov vyplní anonymný on-line dotazník na samohodnotenie. Na základe týchto výsledkov Henkel vypracuje konkrétne odporúčania pre vzdelávanie, ktoré budú zodpovedať „ideálnemu nastaveniu budúcich zručností“ definovanému v rámcovom programe. Školenia a vzdelávanie sa budú zameriavať na také aspekty ako analytika, eCommerce či výber budúcej pracovnej sily.

Personalizovaná vzdelávacia platforma na mieru

Špecifické školenia v oblasti digitálnych zručností a znalostí budú prebiehať prostredníctvom novej vzdelávacej platformy, ktorá bola zavedená, aby všetkým zamestnancom pomohla na ich ceste digitálneho vzdelávania. Nová platforma bola vyvinutá v spolupráci so spoločnosťou  Cornerstone, ktorá je lídrom v oblasti cloudových softvérových riešení pre rozvoj zamestnancov. Zamestnanci budú využívať výhody intuitívnej platformy, ktorá ponúka motivujúce vzdelávacie prostredie a skutočne personalizovaný obsah. Tým prispieva k neustálemu rozvoju zručností a vzdelávaniu „on-demand“, pričom dokonale vyhovuje individuálnym potrebám jej používateľov.

„V procese transformácie sú kľúčovým prvkom ľudia. Chceme mať istotu, že majú potrebné digitálne zručnosti a znalosti – teraz aj v budúcnosti,“ hovorí Sylvie Nicol. „Dotiahnutie takejto zmeny do úspešného konca je veľkou výzvou, pretože máme veľmi rozmanitý globálny tím viac ako 50 000 jednotlivcov, ktorí majú rôzne skúsenosti a náplň práce. K tejto zmene nedôjde zo dňa na deň, ale bude to cesta, ktorá potrvá tri až päť rokov."