3. 5. 2019  Düsseldorf / Německo

Spolupráca so spoločnosťou Ampacet podporuje progres v oblasti cirkulárnej ekonomiky

Henkel zavádza recyklovateľné čierne plastové obaly

V spolupráci so spoločnosťou Ampacet, ktorá je dodávateľom spoločnosti Henkel a globálnym výrobcom farebných predzmesí (masterbatch), vyvíja Henkel v súčasnosti inovatívne riešenie pre plne recyklovateľné čierne plastové obaly. Nový obalový materiál využíva alternatívnu bezuhlíkovú čiernu farbu, vďaka ktorej sa môžu použité nádoby vrátiť späť do hodnotového reťazca. Práve v takýchto nádobách sa dostanú v máji na trh produkty určené na čistenie WC značky Bref a neskôr v priebehu roka pribudnú aj ďalšie výrobky spoločnosti Henkel.

„Keďže sme si vedomí toho, že čierne fľaše sú jednou z najväčších výziev z hľadiska recyklovateľnosti použitých obalov, chceme byť súčasťou vývoja nových riešení: nový materiál prispeje k uzatváraniu kruhu a k ambíciám udržateľnosti,“ hovorí Vineet Varman, Riaditeľ vývoja obalových materiálov pre špeciálne čistiace prostriedky v divízii Laundry & Home Care. „Naše spoločné vývojárske projekty sa týkajú všetkých troch divízií spoločnosti Henkel a sú hmatateľným dôkazom záväzkov spoločnosti prispieť k udržateľnosti obalov a k pokroku smerom k cirkulárnemu hodnotovému reťazcu.“

Riešenie problému s recyklovateľnosťou čiernych plastových nádob

Kvôli farbe, ktorá sa používala doteraz, predstavujú z hľadiska recyklačného hodnotového reťazca čierne plastové obaly veľkú výzvu, pretože recyklačné závody používajú na identifikáciu plastov určených na recykláciu blízke infračervené žiarenie (NIR). Na detekciu a následnú separáciu takéhoto materiálu sa používajú optické senzory, ktoré fungujú na báze odrazeného svetla. Keďže čierne plastové obaly obsahujú uhlíkovú čiernu farbu, štandardné optické senzory nedokážu takýto odpad správne identifikovať a separovať.

Vývojárske projekty so zásadnou pridanou hodnotou

Okrem úspešného vývoja recyklovateľnej čiernej nádoby na produkty Bref sa v súčasnosti Henkel a Ampacet venujú pilotnej fáze prípravy nových obalov pre rôzne produkty naprieč všetkými divíziami a kategóriami. Vhodnosť nového materiálu už bola otestovaná aj v reálnych podmienkach. Inštitút Cyclos-HTP, ktorý sa špecializuje na klasifikáciu, posudzovanie a certifikáciu recyklovateľnosti obalov a tovarov, potvrdil, že nádoby s farbivom bez obsahu uhlíka od spoločnosti Henkel sa dajú bezproblémovo detegovať i separovať. Tímy pracujúce na vývoji obalov v rámci spoločnosti Henkel sa preto v súčasnosti sústreďujú na to, aby nový materiál začlenili do nových typov obalov pri zachovaní najvyšších možných štandardov kvality. Ich ďalším krokom vo vývoji takýchto obalov je potom primiešavanie recyklovaného obsahu.

„Je pre nás cťou spolupracovať so spoločnosťou Henkel, pretože vďaka tomuto inovatívnemu riešeniu spoločne podporujeme myšlienku cirkulárnej ekonomiky,“ hovorí Philippe Hugelé, Strategický obchodný manažér pre formy v spoločnosti Ampacet. „Naša farebná predzmes REC-NIR-BLACK bez obsahu uhlíkovej čiernej je jedným z výsledkov našich snáh o trvalú udržateľnosť. Dáva čiernym plastovým obalom novú šancu na život, pretože umožňuje detekciu pomocou blízkeho infračerveného žiarenia a automatickú separáciu v recyklačných závodoch. Máme obzvlášť veľkú radosť z toho, že môžeme prispieť k recyklovateľnosti obalov pre ikonické značky spoločnosti Henkel.“ REC-NIR-BLACK od spoločnosti Ampacet bola na Plastics Recycling Awards Europe v apríli 2019 ocenená ako „Produktová technologická inovácia roka“ („Product Technology Innovation of the Year“).

Ďalší krok na ceste za ambicióznymi cieľmi spoločnosti Henkel vo sfére obalov

Vývoj recyklovateľných čiernych plastových obalov je pre Henkel ďalším míľnikom v napĺňaní stratégie a cieľov spojených s obalmi: do roku 2025 sa bude dať 100 % obalov, ktoré používa spoločnosť Henkel pre svoje výrobky buď recyklovať, znova použiť alebo kompostovať*. Okrem toho Henkel plánuje do roku 2025 v Európe používať na výrobu obalov pre spotrebný tovar až 35 percent recyklovaného plastu. Spoločnosť Henkel sa okrem iného neustále snaží inovovať vývoj obalov, a preto spolupracuje s viacerými partnermi a zapája sa do rôznych iniciatív pôsobiacich naprieč všetkými odvetviami priemyslu: Henkel je napríklad členom iniciatívy „Nová ekonomika plastov“ (New Plastics Economy; NPEC), zakladajúcim členom „Aliancie na ukončenie plastového odpadu“ (Alliance to End Plastic Waste; AEPW) a partnerom spoločensky orientovanej organizácie Plastic Bank.

Viac informácií o záväzkoch spoločnosti Henkel vo sfére udržateľných obalov získate na stránke henkel.com/plastic.


O spoločnosti Ampacet
Ampacet Corporation je vďaka 25 výrobným závodom v 18 krajinách sveta lídrom vo výrobe farebných predzmesí, pričom ponúka predzmesi s najširším spektrom odtieňov a špeciálnych efektov, čierne a biele predzmesi i predzmesi so špeciálnymi aditívami na pružné i pevné extrudovanie a použitie. Stratégiou spoločnosti je dosahovať udržateľný rozvoj a profitabilitu prostredníctvom inovatívnych, úsporných a udržateľných riešení na zlepšenie vzhľadu, funkčnosti a výnimočných vlastností plastov. Ampacet Corporation sídli v americkom meste Tarrytown v štáte New York, zamestnáva viac než 2 000 ľudí po celom svete a prevádzkuje technologické a vývojárske centrá a výrobné závody na americkom kontinente, v Ázii i Európe. Viac informácií je dostupných na stránke ampacet.com.


* Okrem lepidlových výrobkov, pri ktorých zvyšky lepidla môžu mať vplyv na recyklovateľnosť obalu.

Tlačové správy (38,58 KB)

V spolupráci so spoločnosťou Ampacet, ktorá je dodávateľom spoločnosti Henkel a globálnym výrobcom farebných predzmesí (masterbatch), vyvíja Henkel v súčasnosti inovatívne riešenie pre plne recyklovateľné čierne plastové obaly.

Nový obalový materiál využíva alternatívnu bezuhlíkovú čiernu farbu, vďaka ktorej sa môžu použité nádoby vrátiť späť do hodnotového reťazca. Práve v takýchto nádobách sa dostanú v máji na trh produkty určené na čistenie WC značky Bref.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky