25. 10. 2019  Düsseldorf / Německo

Zmeny v predstavenstve spoločnosti Henkel

Carsten Knobel nahradí Hansa Van Bylena vo funkcii predsedu predstavenstva spoločnosti Henkel

Spoločnosť Henkel oznámila, že predseda jej predstavenstva Hans Van Bylen po 35 rokoch svojho pôsobenia vo firme vrátane 15 rokov ako člen predstavenstva a 4 rokov ako jeho predseda opúšťa spoločnosť z osobných dôvodov. S účinnosťou od 1. januára 2020 ho vo funkcii nahradí Carsten Knobel. Carsten Knobel pôsobí v spoločnosti Henkel od roku 1995; od roku 2012 je členom jej predstavenstva zodpovedným za financie, nákup a integrované podnikové riešenia. O jeho nástupcovi vo funkcii finančného riaditeľa nie je ešte rozhodnuté.

„Po približne 35 rokoch v spoločnosti Henkel som sa rozhodol, že so skončením platnosti mojej zmluvy budúci rok nastal teraz ten správny čas na zmenu na čele spoločnosti. Z osobných dôvodov sa nebudem usilovať o ďalšie predĺženie môjho pôsobenia vo funkcii predsedu predstavenstva. Rád by som sa poďakoval všetkým zamestnancom a mojim kolegom v predstavenstve za ich oddanosť a odhodlanie v ostatných rokoch, ako aj všetkým členom našich dozorných rád za ich podporu a rady,“ povedal Hans Van Bylen. „Zároveň som rád, že sme ako môjho nástupcu a predsedu predstavenstva mohli spomedzi členov nášho predstavenstva vymenovať Carstena Knobela. Som presvedčený, že Henkel sa bude pod jeho vedením ďalej úspešne rozvíjať.“

Predsedníčka dozornej rady a výboru akcionárov Dr. Simone Bagel-Trah sa v mene výborov a celej rodiny spoločnosti Henkel poďakovala Hansovi Van Bylenovi za jeho služby a prínos pre spoločnosť: „Hans Van Bylen prispel významnou mierou k úspešnému rozvoju našej spoločnosti v ostatných rokov a aktívne vychoval veľa vrcholových lídrov,“ ocenila Dr. Simone Bagel-Trah.

Nastavenie kurzu pod vedením Hansa Van Bylena

„Pod vedením Hansa Van Bylena sa všetky naše obchodné divízie ďalej posilnili cez akvizície a partnerstvá. Akvizícia spoločnosti Sun Products výrazne posilnila trhové postavenie našej obchodnej divízie Laundry & Home Care v USA, našom najväčšom svetovom trhu. K akvizíciám došlo aj v rámci obchodných divízií Adhesive Technologies a Beauty Care. Osobitný dôraz kládol na digitalizáciu spoločnosti vo všetkých oblastiach a presadzoval ju s obrovským nasadením a presvedčením. Chceli by sme mu úprimne poďakovať za dôležité nastavenie smerovania spoločnosti počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu predstavenstva aj za jeho oddanosť našej spoločnosti počas viac ako 35 rokov,“ pokračovala Dr. Simone Bagel-Trah.

Hans Van Bylen (58) začal svoju profesionálnu kariéru v spoločnosti Henkel v roku 1984. Ako člen predstavenstva spoločnosti Henkel od roku 2005 bol zodpovedný za obchodnú divíziu Beauty Care, až do svojho vymenovania za predsedu predstavenstva začiatkom roka 2016. Od septembra 2018 je Hans Van Bylen aj predsedom nemeckého Zväzu chemického priemyslu (VCI) a podpredsedom Federácie nemeckého priemyslu (BDI). Je tiež členom predstavenstva Fóra spotrebného tovaru (CGF).

Zameranie na udržateľný profitabilný rast

„V osobe Carstena Knobela sme vymenovali skvelého nástupcu zvnútra našej spoločnosti. Spoločnosť veľmi dobre pozná a má mnohoročné skúsenosti s manažmentom a riadením na medzinárodnej úrovni. Vysoko si ho vážia jeho kolegovia v predstavenstve aj naši zamestnanci a má výborné meno aj na kapitálových trhoch. Sme presvedčení, že spoločne s celým predstavenstvom bude energicky pokračovať v ďalšom rozvoji našej spoločnosti. V mene všetkých výborov spoločnosti Henkel a jej zamestnancov mu do budúcnosti želám všetko najlepšie a veľa úspechov,“ povedala Dr. Simone Bagel-Trah.

Carsten Knobel sa narodil v roku 1969 v Marburgu. Po ukončení štúdia podnikového riadenia a technickej chémie na Technickej univerzite v Berlíne začal svoju kariéru v spoločnosti Henkel v roku 1995 ako asistent člena predstavenstva zodpovedného za výskum a vývoj. Neskôr prešiel do divízie Beauty Care, kde pôsobil na rôznych zodpovedných pozíciách v oblasti finančného kontrolingu, M&A a prevádzkových podnikov. Po svojom pôsobení ako vedúci pre korporátnu stratégiu a riaditeľ pre finančný kontroling a financie divízie Beauty Care bol v roku 2012 vymenovaný za finančného riaditeľa.

Je členom dozornej rady spoločnosti Lufthansa a podpredsedom dozornej rady bundesligového futbalového klubu Fortuna Düsseldorf. Carsten Knobel je ženatý a má dve deti.

„Ďakujem za dôveru, ktorú ste mi vyjadrili mojim vymenovaním. Teším sa na spoluprácu s mojimi kolegami v predstavenstve a s naším globálnym tímom pri formovaní budúcnosti spoločnosti Henkel. Máme skvelých zamestnancov, špičkové značky a technológie, vzrušujúce inovácie a obrovské príležitosti na ďalší udržateľný profitabilný rast našich obchodných divízií v dynamickom trhovom prostredí,“ povedal Carsten Knobel.