23. 12. 2019  Düsseldorf / Německo

Spoločnosť Henkel vymenovala nového finančného riaditeľa

Marco Swoboda sa stane novým finančným riaditeľom spoločnosti Henkel

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa novým finančným riaditeľom spoločnosti Henkel stane jej súčasný senior viceprezident pre financie Marco Swoboda (48). Nahradí tak Carstena Knobela (50), ktorý od 1. januára 2020 prevezme funkciu predsedu predstavenstva spoločnosti.

S radosťou menujeme Marca Swobodu ako vysoko kvalifikovaného nástupcu vo funkcii nášho finančného riaditeľa zvnútra našej organizácie. Marco Swoboda má rozsiahle odborné znalosti vo finančnej oblasti podporené rokmi medzinárodných skúseností,“ povedala Dr. Simone Bagel-Trah, predsedníčka výboru akcionárov a dozornej rady.

Marco Swoboda sa narodil v nemeckom Velberte v roku 1971. Po absolvovaní štúdia podnikového riadenia a ekonomiky na Porúrskej univerzite v Bochume, Nemecko, začal v roku 1997 svoju profesionálnu kariéru v spoločnosti Henkel na oddelení kontrolingu/stratégie skupiny.

Po odčlenení chemickej divízie spoločnosti Henkel pod názvom Cognis nastúpil v roku 2000 na oddelenie rozvoja/M&A novovytvorenej spoločnosti so sídlom v Holandsku. V spoločnosti Cognis riadil proces jej odpredaja súkromnému investičnému konzorciu a do svojho návratu do spoločnosti Henkel v roku 2006 pôsobil vo funkcii riaditeľa kontrolingu. V spoločnosti Henkel zreorganizoval kontroling jej dcérskych spoločností a podnikových funkcií a v roku 2009 prevzal zodpovednosť aj za korporátne plánovanie. V rokoch 2011 až 2014 viedol ázijsko-pacifické finančné oddelenie so sídlom v Šanghaji.

Následne sa vrátil do centrály spoločnosti Henkel v Düsseldorfe. Ako senior viceprezident pre financie bol zodpovedný za oddelenie globálneho financovania, ako aj za oddelenia korporátneho účtovníctva, kontrolingu dcérskych spoločností a korporátneho financovania/treasury.