7. 7. 2020  Düsseldorf / Německo

Nový zrýchlený proces náboru pracovníkov

Henkel zrýchľuje prijímanie nových pracovníkov: digitálne podanie žiadosti za menej ako 60 sekúnd

Kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení – požiadať o prácu v spoločnosti Henkel nebolo nikdy jednoduchšie a rýchlejšie. Spoločnosť zaviedla novú náborovú platformu a zrýchlený proces umožňujúci uchádzačom podať žiadosť o zamestnanie do 60 sekúnd. V dôsledku toho vzrástol v uplynulých týždňoch počet žiadateľov o 40 %.

„Mnohí uchádzači o zamestnanie strácajú záujem, ak je proces predkladania žiadostí príliš dlhý. Vzali sme si to k srdcu a zlepšili sme digitálnu skúsenosť používateľov tým, že sme výrazne zrýchlili naše procesy“, vysvetľuje Valeria Gladsztein, riaditeľka divízie Henkel pre globálnu akvizíciu talentov a vzdelávanie. „Proces podávania žiadosti zvykol trvať až 30 minút. Dnes ponúkame rýchly a zjednodušený proces, ktorý trvá ani nie minútu.“ Uchádzači môžu podať žiadosť rýchlo a jednoducho, bez nutnosti mať akékoľvek zariadenie a bez potreby zriadiť si účet. Dokážu si tiež synchronizovať svoje údaje z profilu na LinkedIn a importovať z nich relevantné informácie. Od spustenia novej náborovej platformy pred pár týždňami vzrástol počet žiadostí o 40 %. V priebehu ostatných troch mesiacov prijal Henkel celosvetovo približne 1000 uchádzačov o zamestnanie. Henkel pokračoval v prijímaní zamestnancov dokonca aj počas koronakrízy. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť a komfort zamestnancov a ľudí boli procesy prispôsobené rýchlo a nebyrokraticky, napr. cez virtuálne pohovory alebo vzdialený zácvik novoprijatých zamestnancov.

Nové náborové riešenie je súčasťou integrovanej celopodnikovej platformy riadenia ľudských zdrojov od Cornerstone OnDemand

ktorú Henkel tiež používa na riadenie procesov vzdelávania, rozvoja zručností a zvyšovania výkonnosti. Henkel sa priebežne snaží o digitalizáciu procesov a aplikácií riadenia ľudských zdrojov s cieľom procesy zjednodušiť a zrýchliť, zvýšiť agilnosť, prehĺbiť angažovanosť zamestnancov a poskytnúť čo najlepšiu možnú skúsenosť digitálnemu užívateľovi.   

“V dôsledku koronakrízy sú digitálne očakávania ešte vyššie, pričom podniky, ktoré chcú prilákať kvalitných uchádzačov, si túto skutočnosť nemôžu dovoliť prehliadať. Digitálna transformácia už dávno nie je len vítaným doplnkom a Henkel jasne demonštruje dôležitosť optimalizácie všetkých súčastí svojho podnikania na podmienky digitálneho sveta, najmä pokiaľ ide o uchádzačov a zamestnancov. Výsledky hovoria samy za seba a my sa tešíme, že budeme Henkel naďalej podporovať na jeho ceste stať sa skutočne flexibilným a agilným podnikom, pripraveným prispôsobovať sa a prijímať nové normy“, povedal Vincent Belliveau, riaditeľ Cornerstone OnDemand pre región Európy, Blízkeho východu a Afriky.

Máte záujem pracovať pre Henkel? Bližšie informácie nájdete na henkel.sk/kariera.

Spoločnosť Henkel zaviedla novú náborovú platformu a zrýchlený proces umožňujúci uchádzačom podať žiadosť o zamestnanie do 60 sekúnd.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky