31. 7. 2020  Düsseldorf / Německo

Investície do inovatívnych digitálnych obchodných modelov a prémiových značiek v rámci Beauty Care

Henkel získa väčšinový podiel v rýchlorastúcich značkách pre priamy predaj spotrebiteľovi (D2C)

  • Ďalšie rozšírenie digitálnych platforiem v oblasti priameho predaja spotrebiteľovi (direct-to-consumer/D2C) v segmente kozmetiky
  • Využitie priamej interakcie na získanie hlbokých znalostí o spotrebiteľoch
  • Doplnenie významných digitálnych kapacít a jedinečných odborných poznatkov v oblasti budovania značky

Spoločnosť Henkel podpísala dohodu s firmou Invincible Brands Holding so sídlom v Berlíne na účely akvizície 75 % podielu na obchodných činnostiach, ktoré pozostávajú z troch rýchlorastúcich prémiových značiek v oblasti priameho predaja spotrebiteľovi (D2C): HelloBody, Banana Beauty a Mermaid+Me. Prostredníctvom tejto transakcie Henkel výrazne posilní marketingové aktivity pri uvádzaní produktov na trh (tzv. go-to-market) v segmente D2C v rámci svojej divízie Beauty Care a obohatí oblasti, ako napr. výkonnostný marketing, analytika a rýchle inovácie, o značné digitálne kapacity.

Transakcia zahŕňa tri atraktívne značky HelloBody, Banana Beauty a Mermaid+Me, ktoré sa predávajú najmä v Európe. Uvedené značky ponúkajú prémiové kozmetické produkty a podporujú silnejúci trend udržateľnej a ekologickej kozmetiky. HelloBody sa zameriava na starostlivosť o pleť, telo a vlasy, pričom produkty Mermaid+Me sú určené na starostlivosť o vlasy. Banana Beauty pôsobí v oblasti dekoratívnej kozmetiky, ako sú  napr. rúže na pery alebo ceruzky na oči.

Počas uplynulých dvanástich mesiacov do júna 2020 tieto tri značky priniesli celkový obrat zhruba 100 mil. eur a zamestnávali približne 180 zamestnancov vrátane skúsených pracovníkov inkubátora, ktorý dlhodobo dosahuje výborné výsledky pri zavádzaní nových značiek v segmente D2C.

Uvedené tri značky pre segment D2C majú viac než 1,5 milióna aktívnych spotrebiteľov a výrazne posilnia činnosti divízie Henkel Beauty Care v digitálnej oblasti.

Zostávajúci 25 % podiel na tejto obchodnej činnosti si ponechávajú zakladatelia spoločnosti Invincible Brands Holding – Bjoern Keune a Gennadi Tschernow – a správca fondu súkromného kapitálu capital D. Zakladatelia a súčasný manažment zostanú v spoločnosti pôsobiť aj naďalej, aby mohli pokračovať v rozvíjaní existujúcich a budovaní nových obchodných činností.

 „Ako súčasť nášho strategického rámca zmysluplného rastu sa usilujeme o akvizície s pridanou hodnotou, ktoré posilnia naše obchodné činnosti. Táto dohoda je dôkazom toho, ako konzistentne realizujeme našu stratégiu. Je takisto v súlade s naším cieľom posilňovať našu konkurenčnú výhodu v oblasti digitalizácie rozširovaním našich aktivít v segmente priameho predaja spotrebiteľovi,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

„Touto akvizíciou obohatíme naše portfólio o rýchlorastúce prémiové značky v atraktívnych kategóriách. Na základe priamej interakcie so spotrebiteľmi získame cenné poznatky, ktoré nám umožnia zavádzať zmysluplné inovácie do všetkých maloobchodných aktivít,“ povedal Jens-Martin Schwärzler, výkonný viceprezident zodpovedný za obchodnú činnosť divízie Beauty Care v spoločnosti Henkel.   

„Chcel by som poďakovať celému nášmu tímu v Invincible Brands vrátane spoločnosti capital D za naplnenie plánu fenomenálneho rastu počas uplynulých dvoch rokov. So spoločnosťou Henkel máme teraz skvelú príležitosť pokračovať v ďalšom rozvoji. Naše schopnosti v oblastiach priameho predaja spotrebiteľovi a marketingu v sociálnych médiách v kombinácii s výskumom a vývojom spoločnosti Henkel, ako aj s jej znalosťou produktov a globálnymi aktivitami, sú receptom na víťazstvo. Veľmi sa teším na prácu s tímom v spoločnosti Henkel,“ povedal Bjoern Keune, spoluzakladateľ spoločnosti Invincible Brands.

Stephan Lobmeyr, spoluzakladateľ spoločnosti capital D, dodal: „Pred dvoma rokmi sme spoznali prelomový charakter a silu obchodného modelu spoločnosti Invincible Brands ako priekopníckeho inkubátora v oblasti marketingu na sociálnych sieťach a obchodných značiek najvyššej kvality. Bjoern, Gennadi a ich tím si získali našu podporu, ktorá im umožnila ďalej rásť a dobyť tento rodiaci sa trh, a sme naozaj radi, že investícia spoločnosti Henkel potvrdzuje silu týchto značiek, ako aj samotnej koncepcie, a tiež že môžeme byť naďalej súčasťou týchto aktivít po boku spoločnosti Henkel.“

Na dohodu sa vzťahujú obvyklé podmienky uzatvárania zmlúv vrátane súhlasov regulačných orgánov.

O spoločnosti Invincible Brands

Invincible Brands je platforma zameraná na vytváranie značiek pre priamy predaj spotrebiteľom (direct-to-consumer), ktorá je priekopníkom v oblasti inovatívneho a dátovo orientovaného výkonnostného marketingu a marketingu v sociálnych médiách v Európe. Založili ju Bjoern Keune a Gennadi Tschernow v Berlíne v novembri 2015. Invincible Brands uplatňuje vysoko diferencovaný prístup k marketingu a zrýchlený proces inovácie produktov s využitím hlbokých znalostí o spotrebiteľoch, ktoré získava z miliónov týždenných interakcií s klientmi a influencermi, ako aj vďaka svojim 250 zamestnancom v rámci všetkých značiek.
www.invinciblebrands.com

O spoločnosti capital D

capital D je správca fondu súkromného kapitálu ďalšej generácie, ktorý sa zameriava na prevratné stredné firmy po celej Európe. capital D investuje v oblastiach, kde sa pretínajú makroekonomické, technologické a behaviorálne trendy, t. j. do podnikov, ktoré budú v rámci prelomovej ekonomiky úspešné. capital D dopĺňa tradičnú investičnú optiku o zmysel existencie a agilitu, pričom verí, že spoločnosti, ktoré spĺňajú tieto charakteristiky, budú lepšie pripravené uspieť. Vďaka ekosystému expertov na digitalizáciu, inovácie a udržateľnosť, ktorý vytvára jedinečné investičné príležitosti, má capital D má jasno v tom, čo „prinesie budúcnosť“.
www.capitalD.com


Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.

Značka HelloBody sa zameriava na starostlivosť o pleť, telo a vlasy.

Mermaid+Me sa špecializuje na starostlivosť o vlasy.

Banana Beauty ponúka dekoratívnu kozmetiku, ako napr. rúže na pery alebo ceruzky na oči.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky