11. 8. 2020  Düsseldorf / Německo

Divízia Henkel Adhesive Technologies priekopníkom v bezpečnosti potravín

Vyššia bezpečnosť potravín a efektívnosť obalov vďaka výrobkom Henkel Technomelt Supra Pro

Takmer na všetkých trhoch sa zavádzajú čoraz prísnejšie zákony a nariadenia v oblasti bezpečnosti výrobkov s cieľom nastaviť nové referenčné kritériá pre ochranu spotrebiteľov po celom svete. Na plecia celého hodnotového reťazca tak padá obrovská záťaž súvisiaca s plnením týchto predpisov. Spoločnosť Henkel ako popredný dodávateľ lepidiel v odvetví obalov chápe svoju úlohu a zodpovednosť v rámci neustáleho zlepšovania bezpečnostných noriem v oblasti potravinových obalov. Spoločnosť preto na trh prichádza s výrobkami akými je aj rad Technomelt Supra Pro, ktoré majú za cieľ postaviť latku bezpečnosti potravín pre obalové riešenia na konci linky čo najvyššie.

Okrem vývoja a poskytovania inovatívnych výrobkov s popredným postavením na trhu tiež Henkel zdieľa obrovské množstvo znalostí v tomto odvetví. Bezpečnosť potravinových obalov sa dá zaistiť len prostredníctvom zmysluplných partnerstiev a spolupráce naprieč celým hodnotovým reťazcom. Nástroje, akými sú vyhlásenia Henkel o kontakte s potravinami alebo špecializované webináre na túto tému, sú v rámci firmy povinné práve preto, aby sa využil tento prístup. V rozhovore sa budeme rozprávať s Dr. Monikou Tönnießen, riaditeľkou oddelenia Potravinová bezpečnosť – globálna potravinová bezpečnosť, bezpečnosť výrobkov a regulačné záležitosti v spoločnosti Henkel, a Jeanom-Baptistom Milleretom, riaditeľom oddelenia Technické služby zákazníkom EIMEA v oblasti lepidiel pre spotrebný tovar, ktorí nám povedia viac o týchto relevantných témach a súvisiacich výrobkoch spoločnosti Henkel.

Ako spotrebitelia vnímajú bezpečnosť obalov, ktoré sa používajú pri styku s potravinami?

Dr. Monika Tönnießen: „Za posledné roky zástupcovia priemyslu aj zákazníci venujú čoraz väčšiu pozornosť obalom, predovšetkým ak prichádzajú do kontaktu s potravinami. Zároveň však táto problematika musí byť v súlade s ďalšími kľúčovými funkciami. Povedomie o udržateľnosti, potreba predĺžiť skladovateľnosť a znížiť tak objem potravinového odpadu či ochrana potravín pred rôznorodými vonkajšími vplyvmi – to všetko sú kľúčové témy. Spotrebitelia sa čoraz viac zaujímajú nielen o výrobky, ktoré si kupujú, ale aj o ich obaly a ochranu. Chcú a potrebujú vedieť, čo si kupujú a ako daný obal pomáha chrániť výrobok a zaistiť jeho bezpečnosť. Podľa nedávnej štúdie spoločnosti McKinsey za posledné dva roky došlo k historickému nárastu povedomia širokej verejnosti o úniku obalového odpadu, predovšetkým plastového, do životného prostredia.“1

Aký to má vplyv na značky a maloobchodníkov?

Dr. Monika Tönnießen: „Mnohé značky a maloobchodníci pôsobiaci v potravinárskom priemysle kladú dôraz na väčšiu transparentnosť a bezpečnosť potravín vo svojom portfóliu výrobkov. Tieto procesy majú významný dopad na celý hodnotový reťazec v potravinárskom priemysle. Každý spracovateľ musí presne vedieť, aké zložky v jeho výrobkoch môžu preniknúť do potravín, ako aj ich vlastnosti z hľadiska balenia bezpečného pre potraviny. Preto je nesmierne dôležité, aby sme našli nové riešenia a vytvárali inovatívne produkty, ktoré budú čoraz bezpečnejšie, a zároveň aby sme pomohli hodnotovému reťazcu zvýšiť transparentnosť vďaka zabezpečeniu potrebných informácií. Spoločnosť Henkel tento prístup zastáva dlhodobo a zaviedla rôzne metódy na podporu výmeny znalostí súvisiacich s našimi inovatívnymi výrobkami.“

Čo konkrétne Henkel robí pre naplnenie potreby bezpečnejších výrobkov a transparentnejšej výmeny informácií?

Dr. Monika Tönnießen: „Henkel ako celosvetový líder v oblasti lepidiel pre potravinové obaly už roky pracuje na vysoko efektívnych a na mieru šitých riešeniach. Bezpečnosť potravín je pre nás prioritou číslo jeden. Naše výrobky nám umožňujú neustále nastavovať nové referenčné kritériá v priemysle a poskytovať zákazníkom ako aj koncovým spotrebiteľom vysokú úroveň bezpečnosti. Prostredníctvom výrobkov Technomelt Supra Pro Henkel ponúka rad inovatívnych vysokoúčinných tavných lepidiel. Tieto výrobky zaisťujú bezpečnosť potravín, predovšetkým v prípade tzv. „citlivých potravín“, ako napríklad ryža, cestoviny, čaj, kakao, müsli či cereálie. Tieto potraviny majú dlhú skladovateľnosť a veľkú povrchovú plochu, preto je pri nich väčšie riziko kontaminácie zložkami minerálnych olejov prenikajúcich do jedla z vnútorného a vonkajšieho obalu. Riziko kontaminácie sa tiež zvyšuje pri vyššej teplote. Spoločnosť Henkel navyše doplnila vyhlásenia o kontakte s potravinami v rámci výrobkov Technomelt Supra Pro o ďalšie informácie o kvalitatívnych a kvantitatívnych testoch na aromatické uhľovodíky minerálnych olejov. Vďaka tomu majú maloobchodníci a značky istotu, že výrobky spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky. Henkel si veľmi obozretne vyberá použité suroviny a vypracúva podrobné hodnotenie rizík, aby mal koncový zákazník istotu vysokej bezpečnosti potravín. Aby sa potvrdilo, že lepidlá určené na použitie pri styku s potravinami minimalizujú riziká, Henkel využíva interné trojité hodnotenie bezpečnosti potravín, ktoré sa začína podrobným dotazníkom pre dodávateľov o surovinách. V prípade, že informácie poskytnuté dodávateľom nie sú dostatočné alebo si použitie obalu vyžaduje osobitné bezpečnostné opatrenia, môže Henkel zapojiť svoje vedecké oddelenie: oddelenie pre analýzu a toxikológiu. Analytické hodnotenie sa uskutočňuje na oboch úrovniach, hodnotí sa teda surovina aj konečný výrobok.“

Na aké rôzne účely v rámci kontaktu s potravinami môže slúžiť tento rad výrobkov?

Jean-Baptiste Milleret: „Rad Technomelt Supra Pro zachádza o krok vpred v oblasti účinnosti technických lepidiel. Tieto výrobky tiež umožňujú efektívnejšie spracovanie. Pri vývoji sme dbali na optimalizáciu vlastností rôznych produktových radov lepidiel pre všetky jednotlivé oblasti využitia. Technomelt Supra Pro obsahuje riešenia pre všetky typy obalov na konci linky, od vzduchotesne uzavretých škatúľ a kartónov cez pripevnené slamky až po zdvíhacie dávkovače. V tejto produktovej línii máme aj lepidlá používané pri nízkej teplote. Vďaka tomu, že sa lepidlo použije pri teplote 100 °C namiesto štandardných 160 až 190 °C ako pri taviacich lepidlách, môžu používatelia šetriť energiu a zvýšiť udržateľnosť výrobného procesu. Obaly s komplikovaným povrchom, napríklad polyetylén či obaly na múku alebo cukor, sa tiež dajú vzduchotesne uzavrieť.“

Aké sú výhody tohto riešenia v procese spracúvania?

Jean-Baptiste Milleret: „Okrem iného sa skladajú z bezprašných voľne tečúcich granúl, čo umožňuje automatické plnenie lepidla. Viacúčelové lepidlo v rade Technomelt Supra Pro tiež umožňuje vysoké rýchlosti na linke bez akéhokoľvek „povrazenia“ lepidla. To vedie k zvýšeniu účinnosti a výkonu procesu, a to aj vďaka možnosti znížiť frekvenciu čistiacich cyklov. Dôkladne vyberáme suroviny s podrobnými certifikátmi o neškodnosti pre ľudské zdravie. Vo výslednom optimalizovanom zložení sa znižuje použitie riskantných látok hlboko pod zákonom stanovené limity pre spracúvateľov. Spolu s vyhláseniami o kontakte s potravinami a trojitým hodnotením bezpečnosti potravín PLUS, čo je jedinečné hodnotenie, pri ktorom sa využívajú doplnkové kvantitatívne a kvalitatívne testy na frakcie minerálnych olejov, Henkel dodáva kompletný balík technológií, znalostí a produktov, ktoré pomáhajú celému dodávateľskému reťazcu aktívne vytvárať transparentnejšie a bezpečnejšie riešenia pre spotrebiteľov.“

Obaly treba vnímať holisticky, keďže ide o kľúčový faktor pre celý hodnotový reťazec, a predovšetkým pre spotrebiteľa. Preto je cieľom spoločnosti Henkel a série Technomelt Supra Pro prinášať inovatívne riešenia, ktoré pomôžu nielen výrobným postupom, ale zároveň zaistia bezpečnosť výrobkov a udržateľnosť procesov. Pre viac informácií, prosím, navštívte stránku henkel-adhesives.com/technomelt-supra-pro.„Citlivé potraviny“, napríklad, ryža, cestoviny, čaj, kakao, müsli a cereálie, kladú vysoké nároky na obal. Rad Technomelt Supra Pro je navrhnutý tak, aby tieto potreby naplnil.
Rad Technomelt Supra Pro je optimalizovaný pre rôzne použitia v obaloch na konci linky, vrátane vzduchotesne uzavretých škatúľ a kartónov, čím sa zvyšuje úroveň bezpečnosti potravín a účinnosti výroby.

Tlačové správy (151,06 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky