17. 9. 2020  Düsseldorf / Německo

Nová definícia priemyselných štandardov v oblasti povrchových úprav pre papierové obaly s cieľom podporiť obehové hospodárstvo

Inovatívne riešenia povrchových úprav od spoločnosti Henkel podporia recykláciu papierových obalov

Spoločnosť Henkel ako popredný výrobca lepidiel a povrchových úprav pre obalové materiály úzko spolupracuje so svojimi partnermi s cieľom podporiť obehové hospodárstvo vyvíjaním nových obalových riešení na základe udržateľného a zároveň funkčného prístupu. Od minuloročného uvedenia produktového radu RE, ktorý je „navrhnutý s ohľadom na recykláciu“, spoločnosť rozšírila svoje portfólio aj o nové uzatvárateľné povrchové úpravy pre papier, ktoré možno aplikovať za tepla aj za studena. Tieto produkty sú certifikované ako kompatibilné s recykláciou papiera a umožňujú vytvárať množstvo nových obalových riešení.

Udržateľnosť je z celkového hľadiska jedným z najdôležitejších faktorov pri obalových materiáloch, ktoré sa používajú na tovary. Pri navrhovaní obalov vhodných na recykláciu a kompatibilných s obehovým hospodárstvom treba v prvom kroku zabezpečiť, aby sa lepidlá a povrchové úpravy mohli aplikovať na alternatívne obalové materiály, ako napr. papier, pri použití na rôzne potravinárske a nepotravinárske účely. „Hlavným účelom obalov je ochrana – a tento aspekt naďalej zostáva základným prvkom našej stratégie. K tomu patrí aj vývoj lepidiel a povrchových úprav, ktoré zlepšia recyklovateľnosť a umožnia zavádzanie nových obalových riešení,“ vysvetľuje Alexander Bockisch, vedúci sekcie globálnych trhových stratégií v oblasti flexibilných obalov (Global Market Strategy for Flexible Packaging) v spoločnosti Henkel. „Naše dve najnovšie koncepcie boli certifikované ako recyklovateľné a môžu nahradiť plastové obaly. Oba typy uzatvárateľných povrchových úprav umožňujú plnú recyklovateľnosť papierových obalov pri použití na potravinárske aj nepotravinárske účely. Podľa Euromonitora by sa používanie flexibilného papiera v prevádzkach s občerstvením v západnej Európe malo v období rokov 2019 až 2024 zvýšiť o 20 % na 41 miliónov jednotiek. Pokiaľ ide o čokoládové cukrovinky, flexibilný papier zostáva okrajovým segmentom trhu, pretože v globálnom meradle predstavuje menej než 2 % druhotných obalov. Podľa nášho názoru tento segment predstavuje významný potenciál pre rast, ak budeme úzko spolupracovať s našimi partnermi v rámci hodnotového reťazca na vývoji správnych obalových riešení, napr. zabezpečením plnej recyklovateľnosti našich najnovších uzatvárateľných povrchových úprav pre papier.“

Jeden produktový rad povrchových úprav pre papier, množstvo oblastí použitia

Povrchové úpravy zabezpečujú pevnú adhéziu k papieru, ako aj navzájom, a sú priekopníckym riešením z hľadiska spätného získavania celulózy, bezpečnosti potravín a flexibility papiera. Ich parametre z hľadiska výroby ďalej dvíhajú latku vzhľadom na schopnosť zachovať konzistentné vlastnosti spojov aj pri vysokých strojových rýchlostiach. „S našimi partnermi sme úzko spolupracovali na návrhu riešení, ktoré by boli jednak recyklovateľné, a zároveň by spĺňali požiadavky v odvetví z hľadiska výkonnostných parametrov,“ vysvetľuje Davide Coppola, manažér pre sekciu vývoja povrchových úprav (European Business Development Manager Coatings). „Produkty Loctite Liofol HS 2809-22 RE a CS 22-422 RE boli podrobené rozsiahlym testom a sú certifikované z hľadiska recyklovateľnosti a charakteristík v oblasti bezpečnosti potravín. Môžeme ponúknuť povrchové úpravy a lepidlá určené pre papierové obaly v rámci širokej oblasti uplatnenia bez toho, aby sme museli zľaviť z nárokov na požadované výkonnostné parametre alebo bezpečnosť“.

Loctite Liofol HS 2809-22 RE je univerzálna povrchová úprava so širokým uplatnením od hygienických výrobkov a čajových vrecúšok až po tašky na náradie používané v priemysle či obaly na čokoládu. Loctite Liofol CS 22-422 RE možno tiež použiť na množstvo účelov od zberateľských kartičiek až po obaly na cereálne tyčinky a keksy, mrazené potraviny a zmrzlinu. Obidve inovácie ponúkajú výbornú blokovú odolnosť, ktorá umožní lepšie odvíjanie z cievky, pričom odpadá potreba použitia ochranného laku pre potlač a zároveň sú kompatibilné so všetkými druhmi atramentov. Z pohľadu možnosti spätného získavania celulózy, ktorá bola overená nezávislými inštitúciami, ide jednoznačne o ideálne riešenie pre recykláciu papiera.

Vzhľadom na recyklovateľnosť a parametre vysokej kvality tvoria oba produkty prirodzenú súčasť produktového radu RE spoločnosti Henkel a sú prínosom pre celý hodnotový reťazec, pokiaľ ide o prechod z plastových obalov na alternatívne riešenia z papiera.

Tlačové správy (146,54 KB)

Uzatvárateľné povrchové úpravy spoločnosti Henkel pre papier umožňujú plnú recyklovateľnosť papierových obalov pri použití na potravinárske aj nepotravinárske účely ako napríklad hygienické výrobky (uzatváranie teplom).

Povrchové úpravy spoločnosti Henkel umožňujú výrobu plne recyklovateľných papierových obalov na potravinárske aj nepotravinárske účely, ako napr. cukrovinky (uzatvárateľné za studena).

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky