9. 10. 2020  Düsseldorf / Německo

Henkel zverejňuje výsledky obratu v treťom štvrťroku na základe predbežných údajov

Spoločnosť Henkel dosiahla silný rast organického obratu v treťom štvrťroku a prináša nový výhľad pre daňový rok 2020

  • Silný rast organického obratu o 3,9 % v treťom štvrťroku
  • Všetky obchodné divízie vykazujú rast organického obratu
  • Výhľad pre daňový rok 2020:
    • Rast organického obratu: medzi -1,0 a -2,0 %
    • Upravená marža EBIT*: medzi 13,0 a 13,5 %
    • Upravený výnos na prioritnú akciu (EPS)* pri konštantných kurzových sadzbách: pokles medzi -18 a -22 %

 „Napriek pokračujúcemu náročnému ekonomickému prostrediu v dôsledku koronakrízy podľa predbežných údajov o obrate spoločnosť Henkel v treťom štvrťroku dosiahla silný rast organického obratu o 3,9 %. Obrat sa vyšplhal na približne 5 miliárd eur a všetky obchodné divízie prispeli k dobrému výsledku,“ uviedol generálny riaditeľ Henkel Carsten Knobel.

„V divízii Adhesive Technologies všetky segmenty zaznamenali zotavenie v porovnaní s druhým štvrťrokom. V rámci divízie Beauty Care segment profesionálnej kaderníckej kozmetiky tiež zaznamenal zotavenie v porovnaní s druhým štvrťrokom, pričom segment maloobchodu dosiahol výrazný rast organického obratu v porovnaní s rovnakým štvrťrokom v minulom roku. Divízia Laundry & Home Care tiež zaznamenala výrazný rast a pokračovala tak v úspešnom vývoji,“ pokračuje Knobel.
Na základe predbežných výsledkov za prvých deväť mesiacov 2020 spoločnosť Henkel zverejnila nové vyhliadky pre daňový rok 2020 po tom, čo v apríli 2020 stiahla celoročný výhľad vzhľadom na vysokú mieru neistoty z dôvodu pandémie COVID-19.

V rámci celej skupiny spoločnosť Henkel odhaduje pokles organického obratu v daňovom roku 2020 medzi 1,0 a 2.0 %. Napriek prísnemu riadeniu nákladov vývoj celoročných výnosov bude relatívne viac ovplyvnený ako obrat, a to z dôvodu významného poklesu dopytu zo strany priemyslu a v segmente profesionálnych kaderníckych potrieb a taktiež z dôvodu vyšších investícií do marketingu, reklamy, digitalizácie a IT. Na úrovni Skupiny spoločnosť Henkel očakáva upravenú maržu EBIT* v rozpätí medzi 13,0 a 13,5 %. Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) by mali klesnúť o 18 až 22 % pri konštantnom výmennom kurze.

„Vývoj organického obratu v treťom štvrťroku je dôsledkom nášho robustného diverzifikovaného portfólia s úspešnými značkami a inovatívnymi technológiami pre našich zákazníkov v oblasti priemyselného a spotrebiteľského tovaru. Obzvlášť nás teší, že všetky divízie zaznamenali pozitívny vývoj. Dôvodom bol čiastočne efekt dobiehania druhého štvrťroku, ktorý bol vážne zasiahnutý pandémiou koronavírusu. Očakávame, že negatívne dopady pandémie pocítime aj v štvrtom štvrťroku, no v našej prognóze na tento rok nepredpokladáme návrat rozsiahleho lockdownu, ktorý sme zažili v mnohých krajinách predovšetkým v druhom štvrťroku. Vo všeobecnosti sme presvedčení, že sme na správnej ceste, strategicky sa zameriavame na zmysluplný rast a z krízy vyjdeme silnejší. Veľká vďaka patrí našim zamestnancom po celom svete, pretože ich obrovské odhodlanie k tomu zásadne prispelo,“ uzatvára Carsten Knobel.

Predbežný vývoj obratu v treťom štvrťroku

Na základe predbežných údajov spoločnosť Henkel dosiahla rast organického obratu o 3,9 %, ktorý nezahŕňa dopad účinkov výmenných kurzov a akvizícií/odpredajov.

Na základe predbežných údajov divízia Adhesive Technologies v treťom štvrťroku dosiahla kladný rast organického obratu o 1,3 %.  V porovnaní s druhým štvrťrokom sme zaznamenali obnovenie dopytu vo všetkých segmentoch.

Podľa predbežných údajov divízia Beauty Care dosiahla veľmi silný organický nárast o 4,3 %. Hoci segment profesionálnej kaderníckej kozmetiky napriek istej obnove klesol pod úroveň z rovnakého štvrťroka v minulom roku, segment maloobchodu v treťom štvrťroku dosiahol výrazný rast organického obratu.

Vďaka neustálemu silnému dopytu po výrobkoch v oblasti Laundry & Home Care, ako aj  vďaka dopadu dobiehania druhého štvrťroka, predbežné údaje pre túto obchodnú divíziu pre tretí štvrťrok naznačujú výrazný rast organického obratu o 7,7 % .

Henkel zverejní závierku pre tretí štvrťrok tohto roku 10. novembra 2020.

Predbežný vývoj obratu za prvých deväť mesiacov 2020

Na základe predbežných údajov za prvých deväť mesiacov roka 2020 spoločnosť Henkel zaznamenala celkový obrat vo výške približne 14,5 miliardy eur. To znamená celkový pokles organického obratu o 2,1 %.

Za prvých deväť mesiacov 2020 divízia Adhesive Technologies zaznamenala pokles organického obratu o 6,8 %. Obrat za divíziu Beauty Care organicky klesol o 4,2 %. Divízia Laundry & Home zaznamenala silný rast organického obratu o 5,8 %.

Prognóza pre Henkel Group v roku 2020

Na základe obchodného vývoja za prvých deväť mesiacov 2020 a aktuálnych predpokladov v súvislosti s obchodnými výsledkami v štvrtom štvrťroku spoločnosť Henkel vydala novú prognózu pre daňový rok 2020. V dôsledku dynamického šírenia pandémie COVID-19 a vysokej miery neistoty pokiaľ ide o dopad a vývoj globálneho hospodárstva v priebehu roka sa Správna rada Henkel AG &Co. KGaA 7. apríla 2020 rozhodla zrušiť prognózu na daňový rok 2020, ktorá bola uvedená vo výročnej správe za rok 2019.

Vzhľadom na dopady pandémie COVID-19 aktuálna prognóza predpovedá výrazne negatívny vývoj globálneho hospodárstva na rok 2020. Nová prognóza sa zakladá na predpoklade, že priemyselný dopyt a obchodná činnosť v oblastiach dôležitých pre Henkel budú v štvrtom štvrťroku zaostávať za hodnotami z minulého roka, no nedôjde k výraznému zhoršeniu. Rozhodujúcim faktorom v tomto kontexte bude budúci vývoj globálneho počtu nakazených a vývoj obmedzení súvisiacich s pandémiou. V tomto kontexte Henkel predpokladá, že v kľúčových regiónoch zásadných pre spoločnosť nenastane v štvrtom štvrťroku žiadny rozsiahly lockdown.

Berúc do úvahy tieto udalosti, spoločnosť Henkel očakáva pokles organického obratu o 1,0 až 2,0 % na úrovni Skupiny za daňový rok 2020.

V divízii Adhesive Technologies, ktorá bude pravdepodobne vážne ovplyvnená značným poklesom všeobecného dopytu v priemysle a predovšetkým v automobilovom priemysle, spoločnosť Henkel predpokladá organický pokles obratu v rozsahu medzi 5,5 a 6,5 %. V divízii Beauty Care Henkel momentálne očakáva pokles organického obratu o 2,0 až 3,0 %. Výrazný pokles v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky v dôsledku pandémie, predovšetkým v prvej polovici roka, bude mať dopad na výsledky tejto divízie za celý daňový rok. V divízii Laundry & Home Care Henkel očakáva nárast organického obratu od 4,5 do 5,5 %.

Na úrovni Skupiny spoločnosť Henkel očakáva upravenú návratnosť obratu (maržu EBIT) v rozpätí medzi 13,0 a 13,5 %. V divízii Adhesive Technologies Henkel očakáva maržu EBIT medzi 14,5 a 15,0 %, v divízii Beauty Care medzi 10,0 a 10,5 % a v divízii Laundry & Home Care medzi 15,0 a 15,5 %.

Pokles obratu v segmente priemyselných výrobkov a profesionálnej kaderníckej kozmetiky z dôvodu pandémie bude mať negatívny dopad na upravenú maržu EBIT. Ako už bolo oznámené na začiatku roka, spoločnosť Henkel tiež zvyšuje investície do marketingu a reklamy, ako aj do digitalizácie a IT.

Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) pri konštantnom výmennom kurze podľa očakávaní klesnú v rozsahu od 18 do 22 %.


* Upravené o jednorazové výdavky a príjmy a náklady na reštrukturalizáciu.

Tlačové správy (152,65 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky