26. 10. 2020  Düsseldorf / Německo

Termoregulačné materiály, lepidlá a tesniace hmoty sú v súlade naplniť ambície e-mobility

Na konferencii Virtual Battery Show 2020 odprezentuje Henkel výhody materiálového výskumu v oblasti dizajnu a konštrukcie akumulátorov pre elektrické vozidlá

Spoločnosť Henkel dnes oznámila, že na virtuálnej konferencii Battery Show & EV Tech Digital Days North America & Europe, ktorá sa bude konať 10.-12. novembra, plánuje názorne ukázať, ako výskum v oblasti materiálov umožňuje konštruktérom akumulátorov pre elektrické vozidlá zvyšovať bezpečnosť, úspornosť a cenovú dostupnosť. Vo svetle výziev spojených s vývojom konštrukčných riešení elektrických vozidiel z hľadiska rovnováhy medzi bezpečnosťou, výkonom a nízkymi výrobnými nákladmi plánuje Henkel ukázať, ako široké technologické portfólio a procesné skúsenosti spoločnosti viedli k viacerým úspechom v oblasti dizajnu, konštrukcie a montáže jednotlivých súčastí elektrických vozidiel. Za pomoci praktických príkladov sa spoločnosť Henkel bude sústreďovať hlavne na nasledujúce oblasti:

Termoregulácia

Termoregulácia je veľmi dôležitá z hľadiska bezpečnosti, hospodárnosti a dlhej životnosti akumulátorov v elektrických vozidlách. Zatiaľ čo primárnou úlohou materiálov s termálnym rozhraním (thermal interface materials; TIMs) je odvádzanie tepla, aby sa optimalizovala prevádzka a predchádzalo sa „tepelným únikom,“ medzi ďalšie vlastnosti takýchto materiálov patrí napríklad aj rýchly tok a odľahčenie, vďaka ktorým sa dá dosiahnuť vysoká výkonnosť a dlhší dojazd. Henkel bude prezentovať dve zo svojich inovácií vo sfére materiálov s termálnym rozhraním, konkrétne Bergquist Gap Filler TGF 2200 APS na báze silikónu a Bergquist Gap Filler TGF 3010 APS bez obsahu silikónov, ktoré prinášajú viaceré funkcie: rýchlosť vytláčania až 80 cm3 za sekundu a vysokú tepelnú vodivosť až 3 W/mK, aby boli splnené požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť fungovania akumulátorov.

Vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré je potrebné zvážiť, s osobitným dôrazom na bezpečnosť pasažierov, dôkladné konzultácie so spoľahlivým dodávateľom viacerých riešení sú zárukou, že budú splnené všetky požiadavky na termoreguláciu a kompatibilitu materiálov.

Odolné lepidlá

Okrem skvelej termoregulácie je tiež potrebné, aby sila lepidlového materiálu zaistila integritu batérií. Schopnosť odolať nepriaznivému okolitému prostrediu a náročným prevádzkovým podmienkam a poskytnúť výhodu nízkych nákladov vďaka rýchlej aplikácii a rýchlemu tuhnutiu sú pri výbere správneho lepidla kľúčové. Rýchla montáž všetkých komponentov batérií pre elektrické vozidlá je veľmi podstatná vzhľadom na neustále klesajúce ceny batérií – za posledné desaťročie klesla cena takmer desaťnásobne. Okrem iných produktov súvisiacich s uchovávaním elektrickej energie, ktoré sú v portfóliu spoločnosti Henkel, prispievajú lepidlá používané na konštrukciu elektrických vozidiel aj k vyššej efektívnosti nákladov na strane zákazníka. Spoločnosť Henkel predstaví jeden zo svojich najnovších úspechov, ktorý je výsledkom spolupráce s výrobcom nosičov pre akumulátorové články Covestro – rýchlotvrdnúce lepidlo Loctite AA 3963 od spoločnosti Henkel, ktoré umožňuje fixáciu akumulátorových článkov do 5 sekúnd, a ktoré ma veľký potenciál pri masovej výrobe.

Návštevníci konferencie Battery Show uvidia, ako môžu lepidlá, ktoré plnia viacero funkcií naraz, ako napr. spájanie a odvádzanie tepla, pomôcť znížiť aj celkové náklady. Teplovodivé lepidlá Loctite a Bergquist navrhnuté pre montáž valcových aj plochých článkov poskytujú takúto duálnu funkcionalitu vďaka starostlivo vyváženým zmesiam, ktoré spájajú výhody efektívnej tepelnej vodivosti a silného spoja.

Praktické tesniace hmoty

Keďže akumulátorový systém predstavuje približne 50 % ceny elektrického vozidla, ochrana akumulátorového bloku pred kontamináciou hrá z hľadiska jeho hodnoty zásadnú rolu. Ako Henkel plánuje naznačiť počas konferencie Battery Show, možnosť jednoduchej údržby či opravy akumulátorov znižuje náklady vynaložené v priebehu životnosti elektrického vozidla. Produkty ako Loctite ESB 5100 – riešenie v podobe unikátnej ochrannej tesniacej hmoty – prinášajú z hľadiska možností použitia bezprecedentnú flexibilitu. Tesniaci materiál dokáže napríklad veko akumulátorového bloku nielen bezpečne zafixovať k vonkajšiemu plášťu, ale dá sa počas opravy aj rýchlo odstrániť a nanovo aplikovať.

Zdieľané know-how

Dlhoročné skúsenosti a hlboké vedomosti o konštrukcii batériových blokov pre elektrické vozidlá, trendy v súčasnom priemysle a doplnkové materiálové zmesi umožňujú spoločnosti Henkel poskytnúť výrobcom akumulátorov a originálneho vybavenia komplexné riešenie. Na konferencii Battery Show & EV Tech Days sa technici zo spoločnosti Henkel podelia o svoje vedomosti na dvoch podujatiach:

  • Webinár, utorok, 10. novembra, 9:30 (VČ): „Optimalizácia dizajnu a konštrukcie batérií pre elektrické vozidlá: ako inovatívne termoregulačné, adhézne a tesniace materiály poháňajú vývoj elektromobility“, Dr. Pradyumna Goli, Henkel BDM Battery Systems a Reid Chesterfield, Riaditeľ pre vývoj termoregulačných výrobkov, Henkel
  • Krátka prezentácia, štvrtok, 12. novembra, 9:30 (SELČ): „Výber správneho termoregulačného materiálu pre elektrické súčiastky elektrických vozidiel”, Holger Schuh, Global Technology Lead Thermal

Účastníci konferencie sa budú môcť v online priestore naživo spojiť s členmi tímu Henkel, ktorý sa špecializuje na uchovávanie elektrickej energie v automobilovom priemysle, prípadne navštíviť virtuálny stánok, v ktorom budú k dispozícii ďalšie materiály.

Viac informácií o tom, ako sa Henkel podieľa na formovaní budúcnosti elektromobility nájdete na stránke henkel-adhesives.com/emobility.

Loctite a Bergquist sú registrovanými značkami spoločnosti Henkel a/alebo jej pridružených spoločností v Nemecku a iných krajinách.

Tlačové správy (40,77 KB)

Bergquist Gap Filler TGF 3010 APS bez obsahu silikónov

Rýchlotvrdnúce lepidlo Loctite AA 3963 od spoločnosti Henkel umožňuje fixáciu akumulátorových článkov do 5 sekúnd a má veľký potenciál pri masovej výrobe

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky