14. 12. 2020  Düsseldorf / Nemecko

Zrýchlenie inovácií a nové príležitosti na ďalší rast

Spoločnosť Henkel posilňuje inovácie a nové obchodné príležitosti

Na zrýchlenie inovácií a vývoj nových biznis modelov spotrebiteľské obchodné divízie spoločnosti Henkel Beauty Care a Laundry & Home Care vytvorili vlastné kreatívne centrum a tímy, v ktorých sa spájajú agilné pracovné postupy s veľkosťou a poznatkami globálnej spoločnosti.

Ich cieľom je predvídať budúce trendy, identifikovať nové biznis modely a služby a navrhovať produkty s cieľom využiť ďalšie príležitosti na rast a neustále rozširovať podnikateľské a obchodné aktivity spoločnosti. Kľúčovými prioritami sú rýchlosť a agilita. Kreatívne tímy preto fungujú ako „podnikatelia v rámci spoločnosti“ a úzko spolupracujú s internými aj externými partnermi. Nezávislé a rýchle procesy v spojení s globálnymi zdrojmi spoločnosti Henkel im umožňujú vyvíjať úspešné stratégie rozvoja značiek a predaja.

„Fritz Beauty Lab“

Posilňuje sa konkurenčné a disruptívne prostredie na našich trhoch a výrazne sa zvyšuje rýchlosť inovácií. Aby sme túto novú realitu zachytili, musíme predvídať trendy skôr, než začnú byť „in“, identifikovať nové biznis modely skôr, než sa stanú skutočnosťou, a zrýchliť inovácie. Preto sme vytvorili vlastný inkubátor pod názvom „Fritz Beauty Lab“,” hovorí Jens-Martin Schwärzler, výkonný viceprezident divízie Beauty Care.

„Fritz Beauty Lab“, pomenovaný po zakladateľovi spoločnosti Henkel Fritzovi Henkelovi, má za cieľ identifikovať atraktívne špecifické trhové segmenty s potenciálom ďalšieho rastu pre existujúce značky či vyhľadávať medzery na trhu, ktoré by bolo možné vyplniť novými značkami. Inovatívny prístup kreatívneho tímu sa inšpiruje trendmi, potrebami spotrebiteľov a trhovými poznatkami, aby vytváral koncepty, ktoré je možné rýchlo prototypovať a testovať priamo v trhovom prostredí. S využitím potenciálu online obchodu a platforiem budú nové produkty ponúkané priamo našim spotrebiteľom, čím dochádza k zrýchleniu celého procesu validácie. Ak sa nový produkt osvedčí, bude uvedený na širší trh s cieľom určiť jeho budúci rastový potenciál.  

Love Nature – inovácie s holistickým prístupom k udržateľnosti

Love Nature GmbH je novým kreatívnym a inovačným centrom divízie Laundry & Home Care pre oblasť trvalej udržateľnosti. Bude sa zameriavať predovšetkým na udržateľné riešenia v segmente pracích a čistiacich prostriedkov, ale aj na nové technológie a biznis modely, ktoré si nájdu širšie uplatnenie. „Udržateľnosť je hlavnými pilierom našej inovačnej stratégie. Love Nature je ďalším krokom vo vývoji inovácií na základe holistického prístupu k trvalej udržateľnosti, ktoré zjednodušia ekologické rozhodovanie všetkých našich zákazníkov,“ hovorí Bruno Piacenza, výkonný viceprezident divízie Laundry & Home Care. „Technológie a nároky našich spotrebiteľov sa menia nevídaným tempom. Vďaka novému kreatívnemu centru dokážeme v praxi overiť inovatívne a niekedy až odvážne riešenia a zároveň zrýchliť vývoj nových škálovateľných biznis modelov a holistických konceptov v oblasti udržateľnosti.

S cieľom skrátiť čas uvedenia udržateľných inovácií na trh spolupracuje tím Love Nature so spotrebiteľmi aj influencermi a odborníkmi na trvalú udržateľnosť a len nedávno oznámil uvedenie prvej značky: Značka Love Nature prináša širokú ponuku prostriedkov na pranie, umývanie riadu a čistenie. Produkty sú vyrobené z materiálov rastlinného pôvodu a certifikované renomovanými ekologickými značkami ako EU Ecolabel alebo ECARF. Ich zloženie obsahuje veľké množstvo prírodných látok a sú dostupné v úsporných a udržateľných obaloch vyrobených z recyklovaných plastov. Vo vybraných nemeckých predajniach je dokonca možné produkty Love Nature opätovne naplniť.

Inovácie ako hlavný zdroj konkurencieschopnosti

Nové kreatívne centrum a inovačný tím divízií Laundry & Home Care a Beauty Care sú v plnom súlade so strategickým rámcom spoločnosti Henkel, ktorý presadzuje inovácie s pozitívnym vplyvom, podporené zvýšenými investíciami, ako hlavný zdroj zvyšovania konkurencieschopnosti. Súčasťou tohto snaženia je posilnenie inovačného prístupu napríklad zvýšeným využívaním digitálnych nástrojov a dát na rýchlejší a lepší prístup k informáciám a potenciálu otvorených inovácií a ideového crowdsourcingu. Inovácie a značky budú konzistentne podporované investíciami v kľúčových kategóriách a regiónoch. Spoločnosť Henkel preto zvýši investície do rastu v oblasti reklamy, digitalizácie a IT o 350 miliónov eur v porovnaní s rokom 2018.

Tlačové správy (158,32 KB)

"Fritz Beauty Lab" spoločnosti Henkel Beauty Care identifikuje trendy a nové obchodné modely.

Love Nature GmbH je nová továreň na nápady v oblasti udržateľnosti spoločnosti Henkel Laundry a Home Care, ktorá vyvíja nové obchodné inovácie.

Nová značka "Love Nature" bola uvedená na trh v Nemecku v septembri 2020.

Spoločnosť Henkel Beauty Care realizuje nápady a koncepty v takzvanej "Content Factory".

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky