25. 1. 2021  Bratislava

Centrum zdieľaných služieb spoločnosti Henkel Slovensko v Bratislave sa mení na Global Business Solutions+

Centrá zdieľaných služieb spoločnosti Henkel globálne menia svoj názov na Global Business Solutions+. Global Business Solutions+ sú súčasťou finančnej organizácie spoločnosti Henkel, ktorá zamestnáva viac než 3 000 pracovníkov v piatich vlastných a dvoch externých pobočkách. Spolu pokrývajú všetky časové zóny a všetky jazykové požiadavky na celom svete. Zabezpečujú riešenia pre všetky obchodné divízie a funkčné oblasti spoločnosti Henkel v rámci celého hodnotového reťazca.

„Názov Global Business Solutions+ je logickým vyústením nášho kontinuálneho vývoja od zabezpečovania transakčných aktivít k poskytovaniu komplexných expertných riešení. Nový názov odzrkadľuje pridanú hodnotu našich činností a partnerstvo s našimi obchodnými divíziami a podpornými oddeleniami,“ vysvetľuje Christian Schulz, riaditeľ Global Business Solutions+ Bratislava.

GBS+ Bratislava

Pobočka GBS+ Bratislava vznikla v roku 2006 pod názvom „SSC Bratislava“ ako súčasť spoločnosti Henkel Slovensko. Začínala s dvadsiatimi zamestnancami, ktorí zabezpečovali transakčné finančné služby. Dnes je Global Business Solutions+ Bratislava najväčšou GBS+ pobočkou spoločnosti Henkel, a zabezpečuje služby v Európe a globálne  vo viac než 30 jazykoch. Zamestnáva viac než 1 600 pracovníkov a ostáva súčasťou spoločnosti Henkel Slovensko spol. s r.o.

Za 15 rokov svojho pôsobenia na Slovensku sa Global Business Solutions+ Bratislava vypracovala na vyspelú organizáciu, pokrývajúcu takmer všetky obchodné procesy a disponujúcu veľmi silnou komunitou odborníkov a lídrov, ktorí svoje skúsenosti získali a naďalej uplatňujú v rámci organizácie.

„Sme hrdí, že GBS+ Bratislava aj ďalšie pobočky GBS+ v ostatných krajinách sú zdrojom talentov pre spoločnosť Henkel na celom svete. Každý rok približne 60 našich kolegov postúpi na pozície v našich obchodných divíziách a funkčných oddeleniach,“ povedal Christian Schulz.

Stratégia GBS+ 2025

Stratégia GBS+ 2025 je neoddeliteľnou súčasťou strategického rámca spoločnosti Henkel pre cielený rast a jej strategických finančných priorít. Skladá sa zo šiestich strategických priorít: dosiahnuť vysokú finančnú výkonnosť; nadchýnať obchodnými riešeniami s pridanou hodnotou; byť lídrom v otázkach životného prostredia (environmentálnych, sociálnych a spoločensky zodpovedných); digitálne transformovať; orientovať sa na efektívne, rýchle a jednoduché procesy a dosahovať víťazné tímové myslenie a prístupy.

GBS+ má pre všetkých šesť strategických priorít definované kľúčové témy a nosné projekty, napríklad využívanie odborných znalostí v oblasti umelej inteligencie a analytiky, riadenie zákazníckych miest v digitálnom priestore či posilnenie riadenia digitálnych procesov. Stratégia GBS+ kladie veľký dôraz aj na ľudské zdroje, predovšetkým v oblasti spolupráce či vzdelávania a rozvoja zamestnancov.

„Znalosti a zručnosti našich zamestnancov sú zdrojom nášho úspechu. Zabezpečovanie komplexných možností vzdelávania vrátane rozvoja digitálnych zručností má rozhodujúci význam tak pre úspešnosť tímov, ako aj pre individuálny rozvoj každého z nás. Preto v GBS+ Bratislava poskytujeme komplexné vzdelávacie aktivity a školenia a rozširujeme extenzívne globálne vzdelávacie možnosti spoločnosti Henkel doplnením o miestne externé školenia, webináre a širokú ponuku vnútropodnikových školení, ktoré robia zamestnanci pre zamestnancov. Kľúčovým faktorom úspešného a angažovaného odborného rozvoja je jeho transparentné a konzistentné prepojenie s kariérnym rastom. Chceme zabezpečiť, aby naši zamestnanci skutočne stáli pri kormidle svojho profesionálneho rozvoja,” dodal Christian Schulz.

Vďaka svojim jasne stanoveným strategickým prioritám a viacerým iniciatívam bude GBS+ Bratislava zárukou pokračovania svojho doterajšieho úspešného pätnásťročného pôsobenia. Zručnosti a schopnosti zamestnancov ostávajú i naďalej jeho kľúčovou výhodou. GBS+ Bratislava sa v najbližších rokoch zameria na všetky aspekty rastu svojich zamestnancov, predovšetkým na ich vzdelávanie a rozvoj v úsilí byť aj naďalej zamestnávateľom prvej voľby pre ľudí, ktorí chcú profesionálne rásť.

Christian Schulz, prezident Henkel Slovensko a riaditeľ Global Business Solutions+ Bratislava

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky