29. 3. 2021  Bratislava

Medzi vybrané projekty rozdelí sumu 47 tisíc eur.

Henkel Slovensko spúšťa tretí ročník grantového programu na podporu seniorov

Aj po vyše roku situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 disproporčne ohrozuje najmä seniorov nad 65 rokov. Práve tejto skupine sa spoločnosť Henkel Slovensko venuje už niekoľko rokov vďaka svojmu programu spoločenskej zodpovednosti, a to adresnou, materiálnou aj finančnou pomocou. V spolupráci s Centrom pre filantropiu dnes vyhlasuje už tretí ročník programu, v rámci ktorého medzi vybrané projekty prerozdelí 47 000 €. Pomoc poputuje na projekty, ktoré majú za cieľ zmierniť dopad situácie okolo šírenia ochorenia COVID-19 v najzraniteľnejšej skupine obyvateľov.

Spoločnosť Henkel Slovensko pod záštitou Nadácie Fritza Henkla má za sebou dva úspešné ročníky grantovej výzvy zameranej na pomoc seniorom. Kým v prvom ročníku sa zameriavala na projekty s cieľom prispieť k zvyšovaniu kvality služieb pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a znižovať riziko generačnej priepasti, na jar 2020 organizátori zameranie druhého ročníka rýchlo prispôsobili situácii spôsobenej koronavírusom. Keďže ochorenie COVID-19 ani po roku nepoľavuje, aj tohtoročná výzva si dáva za cieľ riešiť aktuálne a akútne problémy seniorov v dôsledku dopadov pandémie.

Program Henkel Slovensko seniorom sa zameriava na seniorov v sociálnych zariadeniach, ako aj tých, ktorí žijú vo svojich domácnostiach. V treťom ročníku sa o podporu môžu uchádzať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ako aj štátne organizácie a zariadenia poskytujúce sociálne služby či iní poskytovatelia sociálnej pomoci. Uzávierka predkladania žiadostí je 20. apríla 2021 a podporené organizácie budú známe začiatkom mája. „Vzhľadom na neustály vývoj situácie chceme podporiť  projekty, ktoré majú jasnú predstavu a reálny plán, ako byť seniorom nápomocný. Cielime tak na projekty, ktoré vedia organizácie realizovať čím skôr a hmatateľne tak prispieť k ochrane zdravia či podpore duševnej pohody seniorov v tomto obzvlášť náročnom období,“ vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko. Podmienkou preto je realizácia aktivít uvedených v projekte v období od mája  do konca septembra 2021. Žiadosti sa môžu týkať materiálnych, organizačných, ako aj cestovných výdavkov súvisiacich s projektami a aktivitami, ktoré riešia aktuálne potreby seniorov a majú za cieľ zmierniť dopad situácie okolo šírenia ochorenia COVID-19.

Uplynulé dva ročníky grantového programu podporili cez 130 projektov celkovou sumou viac ako 90 tisíc eur. Nadácia Henkel Slovensko tak pomohla s financovaním projektov naprieč celým Slovenskom, od linky dôvery pre seniorov cez nákup a rozvoz potravín až po šitie rúšok a nákup germicídnych žiaričov do zariadení. O príspevky na dezinfekčné a zdravotnícke potreby pre ošetrujúci personál a pre klientov zariadení (rúška, rukavice, žiariče, dezinfekcia) prejavili žiadatelia najväčší záujem.

Okrem finančnej pomoci spoločnosť Henkel Slovensko pomáha seniorom aj prostredníctvom ďalších programov so zapojením svojich zamestnancov. „Komunita seniorov si našu podporu zaslúži bez ohľadu na pandémiu. Za bežných okolností sa naše programy sústredia na podporu v starostlivosti, odstraňovanie generačnej priepasti či stereotypov vo vnímaní staroby. Pandémia koronavírusu priniesla nové výzvy, ktoré majú bezprostredný vplyv na zdravie a bezpečnosť seniorov, no naďalej sú aktuálne aj výzvy spoločenské, ako osamelosť či absencia ľudského kontaktu. V o to väčšej miere chceme preto podporiť a posilniť ako fyzické, tak aj duševné zdravie seniorov,“ dopĺňa Zuzana Kaňuchová. Odkedy platné obmedzenia neumožňujú osobné návštevy v zariadeniach, zamestnanci seniorom pripravujú program, ktorým im spríjemňujú osamelé chvíle. Pravidelne pripravujú elektronické noviny so zaujímavými inšpiráciami a aktivitami na spestrenie voľného času a v spolupráci s portálom Malina prinášajú kultúrne a hudobné predstavenia a sami načítavajú príbehy o Sherlockovi Holmesovi na pokračovanie.  

Viac o informácii o grantovom programe a spôsobe podávania projektov nájdete tu: cpf.sk/sk/nadacia-henkel

Tlačové správy (484,56 KB)

Uplynulé dva ročníky grantového programu podporili cez 130 projektov celkovou sumou viac ako 90 tisíc eur. Nadácia Henkel Slovensko tak pomohla s financovaním projektov naprieč celým Slovenskom

Program Henkel Slovensko seniorom sa zameriava na seniorov v sociálnych zariadeniach, ako aj tých, ktorí žijú vo svojich domácnostiach. V treťom ročníku sa o podporu môžu uchádzať neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ako aj štátne organizácie a zariadenia poskytujúce sociálne služby či iní poskytovatelia sociálnej pomoci