31. 3. 2021  Düsseldorf / Německo

Spoločnosť Henkel prináša predbežný odhad rastu organického obratu za prvý štvrťrok 2021

Henkel očakáva silný začiatok finančného roka 2021

Napriek pretrvávajúcim náročným ekonomickým podmienkam, ktoré spôsobuje pandémia ochorenia COVID-19, očakáva spoločnosť Henkel v prvom polroku 2021 veľmi silný organický rast obratu. Na základe predbežných údajov spoločnosť Henkel očakáva za prvý štvrťrok organický rast obratu (očistený o kurzové vplyvy a vplyv akvizícií a odpredajov) vo výške okolo 7 percent, ktorý tak výrazne prevyšuje aktuálne trhové očakávania na úrovni 3,5 percent.

„Napriek pokračujúcej pandémii ochorenia COVID-19 očakávame, že za prvý štvrťrok tohto roka spoločnosť Henkel vykáže veľmi dobré výsledky, ktoré ťahá predovšetkým obchodná divízia Adhesive Technologies,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

Vzhľadom na oživenie priemyselného dopytu v prvom štvrťroku a na základe predbežných výsledkov spoločnosť Henkel očakáva, že divízia Adhesive Technologies dosiahne organický rast obratu okolo úrovne 12,5 percenta.

V prípade obchodnej divízie Beauty Care sa očakáva pozitívny organický rast obratu okolo 1,0 percenta, ktorý je ovplyvnený najmä menej priaznivým trhovým vývojom súvisiacim s pandémiou.

Napriek začínajúcemu spomaľovaniu na kľúčových rozvinutých trhoch divízie Laundry & Home Care, predbežné údaje tejto obchodnej divízie naznačujú výrazný organický rast obratu na úrovni okolo 3,5 percenta v prvom štvrťroku.
Spoločnosť Henkel prinesie podrobnejšie údaje vo svojej štvrťročnej správe za prvý štvrťrok 2021, ktorú zverejní 6. mája 2021.