16. 4. 2021  Düsseldorf / Nemecko

V spoločnosti Henkel sa konalo výročné valné zhromaždenie 2021

Dividendy schválené na minuloročnej úrovni

Akcionári spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA schválili všetky body na programe virtuálneho výročného valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 16. apríla 2021 v Düsseldorfe. Na zhromaždení boli zastúpení akcionári, ktorí celkovo kontrolujú 84 percent hlasovacích práv v spoločnosti. Tak ako minulý rok, aj v tomto roku sa výročné valné zhromaždenie z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 konalo len vo virtuálnej podobe. Pred konaním výročného valného zhromaždenia predložili akcionári spolu 51 otázok, ktoré boli zodpovedané individuálne.

Dividendy schválené na minuloročnej úrovni

V zmysle návrhu orgánov spoločnosti výročné valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend na úrovni minulého roka pre obe triedy akcií. Dividendy budú vyplatené vo výške 1,85 eura na prioritnú akciu a 1,83 eura na kmeňovú akciu. Celková suma vyplatených dividend spoločnosti Henkel predstavuje 805 miliónov eur. Podiel vyplácaných dividend predstavuje 43,7 % a prevyšuje cieľové rozpätie 30 – 40 %, pričom odráža osobitnú povahu zaťaženia výnosov v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Výplata dividend v uvedenej výške je možná v neposlednom rade vďaka silnej finančnej základni a nízkej čistej finančnej zadlženosti skupiny Henkel. Dividendová politika spoločnosti Henkel ostáva do budúcnosti nezmenená.

James Rowan nahradí vo výbore akcionárov Prof. Dr. Ulricha Lehnera

V doplňujúcich voľbách do výboru akcionárov sa s účinnosťou od konca výročného valného zhromaždenia 2021 vzdal svojho miesta člena výboru Prof. Dr. Ulrich Lehner. Predsedníčka výboru akcionárov a dozornej rady Dr. Simone Bagel-Thal mu poďakovala za mnohoročný prínos pre spoločnosť: „Chcela by som sa Ulrichovi Lehnerovi poďakovať za intenzívne a inšpiratívne diskusie v našom výbore akcionárov za posledných trinásť rokov, jeho rady nám budú chýbať. Do budúcnosti mu želáme všetko najlepšie.“ Prof. Dr. Ulricha Lehnera nahradí James Rowan, ktorý v minulosti pôsobil v rôznych priemyselných podnikoch vrátane pôsobenia vo funkcii predsedu predstavenstva spoločnosti Dyson.

Tlačové správy (152,04 KB)

Predseda predstavenstva spoločnosti Henkel, Carsten Knobel a Predsedníčka výboru akcionárov a dozornej rady spoločnsti Henkel, Dr. Simone Bagel-Trah.

Predsedníčka výboru akcionárov a dozornej rady spoločnsti Henkel, Dr. Simone Bagel-Trah.

Predseda predstavenstva spoločnosti Henkel, Carsten Knobel.

Výročné valné zhromaždenie spoločnosti Henkel sa aj v tomto roku konalo výlučne vo virtuálnom priestore.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky