16. 4. 2021  Düsseldorf / Nemecko

Výročné valné zhromaždenie 2021

Spoločnosť Henkel napreduje v implementácii strategickej agendy pre zmysluplný rast

  • Presvedčivé obchodné výsledky za rok 2020 napriek nepriaznivému vplyvu pandémie ochorenia COVID-19
  • Navrhovaná výška dividendy na úrovni predchádzajúceho roka: 1,85 eur na prioritnú akciu
  • Implementácia agendy pre zmysluplný rast na dobrej ceste
  • V roku 2021 sa zameriame na inovácie, digitalizáciu a firemnú kultúru
  • Dobrý štart do roku 2021: výsledky za 1. štvrťrok prevýšili trhové očakávania

Predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel zhrnul kľúčové výsledky spoločnosti za finančný rok 2020 na dnešnom výročnom valnom zhromaždení, ktoré sa už druhýkrát konalo výlučne vo virtuálnom priestore z dôvodu platných nariadení týkajúcich sa ochorenia COVID-19. Vysvetlil dôsledky koronakrízy na spoločnosť a priblížili pokrok, ktorý sa jej podarilo dosiahnuť v implementácii strategickej agendy. Predstavil tiež priority stanovené na rok 2021 a opätovne potvrdil dlhodobé zameranie spoločnosti na zmysluplný rast.

Presvedčivé obchodné výsledky napriek nepriaznivému vplyvu pandémie ochorenia COVID-19

„Počas náročného roka a napriek prudkému prepadu svetového hospodárstva sa nám podarilo dosiahnuť celkové presvedčivé výsledky v rámci všetkých obchodných divízií,“ zhrnul Carsten Knobel finančný rok 2020. „Náš obrat dosiahol 19,3 miliardy eur. Upravený prevádzkový zisk predstavoval 2,6 miliardy eur a marža dosiahla úroveň 13,4 %. Hoci ide o výrazný pokles v porovnaní s rokom 2019, stále sme vysoko ziskoví. Voľný cash flow dosiahol 2,3 miliardy eur a za rekordnou úrovňou z predchádzajúceho roka zaostal len veľmi mierne. Celkovo sme do značiek, inovácií a digitalizácie investovali o 200 miliónov eur viac než v predchádzajúcom roku a naše obchodné divízie sme ďalej posilnili novými akvizíciami. Výrazne sme znížili našu zadlženosť a náklady sme mali vždy pod kontrolou,“ povedal Knobel. „Znamená to, že finančná pozícia spoločnosti Henkel je a ostáva silná.“

Predsedníčka výboru akcionárov a dozornej rady Dr. Simone Bagel-Trah poďakovala predstavenstvu, všetkým zamestnancom a orgánom spoločnosti za ich výnimočné pracovné nasadenie v uplynulom roku. „V mene dozornej rady a výboru akcionárov by som chcela poďakovať všetkým našim zamestnancom, členom predstavenstva a nášmu tímu lídrov za ich obetavosť a obrovské nasadenie v minulom finančnom roku. Všetci jednoznačne prispeli k nášmu obchodnému úspechu v tomto náročnom prostredí.“

Na výročnom valnom zhromaždení odstúpil zo svojej funkcie dlhoročný člen výboru akcionárov Prof. Dr. Ulrich Lehner. Nahradí ho James Rowan, ktorý v minulosti pôsobil v rôznych priemyselných podnikoch vrátane pôsobenia vo funkcii predsedu predstavenstva spoločnosti Dyson. „Chcela by som sa Ulrichovi Lehnerovi poďakovať za intenzívne a inšpiratívne diskusie v našom výbore akcionárov za posledných trinásť rokov; jeho rady nám budú chýbať. Do budúcnosti mu želáme všetko najlepšie,“ dodala Bagel-Trah.

Poďakovala sa aj Jens-Martinovi Schwärzlerovi, ktorý po viac než 28 rokoch pôsobenia v spoločnosti odchádza z pozície člena predstavenstva zodpovedného za divíziu Beauty Care, a predstavila jeho nástupcu Wolfganga Königa, ktorý ho nahradí od 1. júna.

Carsten Knobel sa poďakoval aj viac než 53 000 zamestnancom spoločnosti na celom svete za ich výnimočné výkony. „Celkovo sa nám podarilo previesť spoločnosť Henkel touto globálnou krízou s úspechom. A to vďaka nášmu krízovému manažmentu, nášmu vyváženému portfóliu a našej finančnej sile. Ale predovšetkým vďaka našim výnimočným zamestnancom, ktorí v týchto mimoriadnych časoch predvádzali skvelé výkony,“ zdôraznil.

Dividendy na minuloročnej úrovni

Výročne valné zhromaždenie navrhlo vyplatiť dividendy na minuloročnej úrovni v hodnote 1,85 eura na prioritnú akciu a 1,83 eura na kmeňovú akciu. „Za ostatných 35 rokov, odkedy sa spoločnosť Henkel začala verejne obchodovať, sme vždy vyplácali dividendy minimálne na úrovni predchádzajúceho roka. Chceme to dodržať aj napriek neobyčajnému vývoju v minulom roku,“ povedal Carsten Knobel s tým, že silná finančná pozícia umožňuje navrhnúť výplatu stabilnej dividendy. „Sú v tom zohľadnené aj výnimočné okolnosti z finančného roka 2020,“ dodal. Podiel vyplácaných dividend predstavuje 43,7 %, čo je mierne nad cieľovým rozpätím 30 – 40 %. Henkel má v úmysle zachovať svoju súčasnú dividendovú politiku aj do budúcnosti.

Pokrok v implementácii agendy pre zmysluplný rast

Po priblížení obchodných výsledkov za rok 2020 sa Carsten Knobel venoval pokroku, ktorý spoločnosť dosiahla v implementácii svojej agendy rastu. Začiatkom marca 2020 spoločnosť Henkel predstavila svoju strategickú agendu na nadchádzajúce roky, ktorá sa zameriava na budovanie úspešného portfólia, posilnenie konkurenčnej výhody predovšetkým v oblasti inovácií, udržateľnosti a digitalizácie, zavádzanie prevádzkových modelov pripravených na budúcnosť, ako aj na budovanie silnej firemnej kultúry spolupráce. „Dnes, približne rok od začiatku, môžem s istotou povedať: Sme na dobrej ceste. Máme jasnú cestovnú mapu. Sledujeme tie správne priority, aby bola spoločnosť Henkel v tomto desaťročí úspešná. Ukázalo sa to najmä v minulom roku,“ povedal Knobel. „Napriek kríze sme dosiahli veľa. Odpredajom vybraných podnikateľských aktivít a cielenými akvizíciami sme posilnili svoje podnikanie a portfólio značiek. Pomocou zrýchlených inovačných procesov, orientáciou na udržateľnosť a pokrokom v digitálnej transformácii sme ďalej zvýšili svoju konkurencieschopnosť. Upravili sme podnikové procesy a pripravili ich na budúcnosť a začali sme posilňovať našu firemnú kultúru a ´ducha spoločnosti Henkel´. To považujem za obzvlášť dôležité,“ povedal Carsten Knobel.

Dobrý štart do roku 2021

Na margo očakávaní týkajúcich sa ekonomického prostredia v aktuálnom finančnom roku Carsten Knobel povedal: „Očakávame zotavenie priemyselného dopytu, v niektorých oblastiach výrazné. Platí to aj pre spotrebiteľské segmenty, ktoré sú dôležité pre našu spoločnosť, predovšetkým segment profesionálnej vlasovej kozmetiky. Zároveň sa však domnievame, že v niektorých kategóriách sa spotrebiteľský dopyt vráti na normálne úrovne, a to najmä v tých, v ktorých dopyt v roku 2020 rástol v dôsledku pandémie. Tiež predpokladáme, že v našich hlavných regiónoch už nedôjde k rozsiahlym lockdownom či zastaveniu výrobných prevádzok.“ Zároveň však upozornil na neistoty, ktoré v súvislosti s budúcim vývojom stále pretrvávajú, napríklad, ako sa bude vyvíjať miera infikovaných a aký bude mať vplyv na obmedzenia v každodennom živote a na dopyt na jednotlivých trhoch.

V tejto súvislosti vysvetlil: „Napriek týmto neistotám je našou ambíciou vrátiť sa v roku 2021 k rastu obratu aj výnosov. Štart do tohto roka bol z tohto pohľadu dobrý. Na základe predbežných údajov očakávame organický rast obratu za prvý štvrťrok na úrovni okolo 7 %.“ Podrobnejšie údaje a informácie o vývoji obratu za prvý štvrťrok zverejní Henkel 6. mája 2021.

Jasné priority na rok 2021

Carsten Knobel ukončil svoju prezentáciu predstavením priorít na rok 2021: „V rámci implementácie našej agendy rastu sa chceme zamerať na dve hlavné oblasti. Po prvé, svoju konkurencieschopnosť chceme ďalej posilňovať inováciami, udržateľnosťou a digitalizáciou. A po druhé, chceme ďalej rozvíjať našu firemnú kultúru – motiváciou k väčšej spolupráci a angažovanosťou našich zamestnancov.“

„Celkovo opäť cítime silnejšie prepojenie a súdržnosť v rámci celej našej spoločnosti. S väčšou transparentnosťou, väčšou dôverou, väčšou individuálnou zodpovednosťou a podnikateľským duchom. Na tom budeme stavať. Okrem správneho tímu a správnej stratégie je na úspešné zvládnutie kríz, akou je súčasná pandémia, aj na dlhodobý úspech najdôležitejšie mať tú správnu kultúru. Naša pozícia je výborná. Chceme, aby agenda pre zmysluplný rast priniesla spoločnosti Henkel úspech v tomto desaťročí,“ povedal Knobel.

Tlačové správy (155,04 KB)

Výročné valné zhromaždenie spoločnosti Henkel sa aj v tomto roku konalo výlučne vo virtuálnom priestore.

Výročné valné zhromaždenie spoločnosti Henkel sa aj v tomto roku konalo výlučne vo virtuálnom priestore.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky