20. 12. 2021  Bratislava

Henkel Slovensko v roku osláv venuje svojim zamestnancom a partnerom vyše 1500 udržateľných darčekov

Spoločnosť Henkel Slovensko pri príležitosti 30. výročia svojho založenia a 15. výročia založenia expertnej pobočky Global Business Solutions+ Bratislava prichystala svojim zamestnancom a partnerom udržateľný darček v podobe rastlinného terária s príbehom. V spolupráci s lokálnym dodávateľom sa ekologický darček dostal k vyše 1500 obdarovaným. Aj takouto formou sa spoločnosť snaží demonštrovať filozofiu svojho podnikania a poukázať na dôležitosť udržateľnosti vo všetkom, čo robí, znižovať uhlíkovú stopu a angažovať všetky strany.

„Vážime si každého zamestnanca, úsilie, ktoré venuje každodennej práci, všetko, čo robí nad rámec svojich povinností, energiu a dobrú atmosféru, ktorú vo svojom tíme vytvorí, aj udržateľnejší prístup k životnému prostrediu. Za to všetko našim zamestnancom neustále ďakujeme, vzdelávame ich a v tomto špeciálnom roku sme ich chceli  odmeniť formou jedinečného darčeka k výročiu, ktorý v sebe nesie aj istý odkaz,“ vysvetľuje prezident Henkel Slovensko a riaditeľ Global Business Solutions+ Bratislava, Christian Schulz.

Narodeninový darček od Henkel Slovensko bol nielen úzko spojený s udržateľnosťou, ale prepájal aj prvky inovácie, podpory lokálnej tvorby i nutnosti zapojenia obdarovaných. Zamestnanci i partneri ho dostali v rozloženom stave ako set a podľa video návodu, ktorý spoločnosť pripravila, si ho museli sami doma zložiť.

„V takom významnom roku boli výber setu rastlinného terária, výber lokálneho dodávateľa a osobné vyzdvihnutie jasnou voľbou. Aby sme predišli plytvaniu, poprosili sme našich zamestnancov, aby o darček prejavili záujem prostredníctvom registrácie na webovej stránke. Zároveň sme apelovali na znižovanie uhlíkovej stopy a požiadali ich o osobné vyzdvihnutie namiesto zasielania kuriérskou spoločnosťou,“ vysvetľuje riaditeľka Korporátnej komunikácie pre Slovensko, Česko a Maďarsko, Zuzana Kaňuchová, ktorá projekt koordinovala.

Súčasťou balenia bol aj ručne maľovaný 3D model bratislavského hradu, vyrobený v dielni Zelina World, ktorú spoločnosť oslovila ako partnera pri príprave narodeninových darčekov.

„3D model bratislavského hradu sme spoločnosti Henkel Slovensko navrhli ako symbol miesta založenia spoločnosti. Som veľmi rád, že si vybrali práve nás a že sme mohli svojou prácou potešiť všetkých, ktorým záleží na našej planéte a ekologických riešeniach,“ vysvetľuje Alex Zelina, autor rastlinných terárií Zelina World.

Darček, ktorým chcela spoločnosť Henkel Slovensko zamestnancov i partnerov potešiť, predstavoval nielen malé dobrodružstvo zabalené v krabici, ale aj niečo, s čím je potrebné zaobchádzať veľmi opatrne a čo si vyžaduje pravidelnú starostlivosť.

„Bolo by jednoduché poslať perfektný hotový zelený ekosystém, ale myslíme si, že je oveľa zábavnejšie, keď si každý doma vytvorí svoj vlastný zelený svet spolu s najbližšími a zároveň si uvedomí, že vo všetkom je potrebná aj naša angažovanosť a starostlivosť. Tohtoročný darček je preto darčekom aj dobrodružstvom zároveň,“ dopĺňa prezident spoločnosti Henkel Slovensko, Christian Schulz.

Tlačové správy (147,69 KB)

Spoločnosť Henkel Slovensko obdarovala svojich zamestnancov a partnerov rastlinným teráriom s príbehom

Spoločnosť pre zamestnancov v spolupráci s autorom terárií pripravila praktický videonávod, ako si terárium poskladať a udržiavať.

Jednou z ambícií spoločnosti bolo ekologickým darčekom priniesť radosť aj do domácností zamestnancov a spoločne sa pri skladaní terária zabaviť.

Darček v podobe rastlinného terária s príbehom dostali zamestnanci Henkel Slovensko a partneri spoločnosti ako set, ktorý si museli sami poskladať ako demonštráciu nutnosti angažovanosti všetkých na zelenej budúcnosti.