18. 3. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Riešenie problémov s recykláciou silikónových náplní a globálneho znižovania plastových odpadov

CRDC víťazom unikátnej iniciatívy „Seal the Cycle“ spoločnosti Henkel

Divízia Adhesive Technologies spoločnosti Henkel, ktorá je popredným svetovým ‘Seal the Cycle’. Cieľom medzinárodnej otvorenej súťaže organizovanej v spolupráci s ChileGlobal Ventures, investičnou odnožou Fundación Chile, bolo nájsť inovatívne technologické riešenia na recykláciu alebo opätovné použitie miliónov silikónových náplní používaných v lepiacich a tmeliacich aplikáciách, ktoré sa vo svete predávajú každý rok. Iniciatíva dopĺňa ambiciózne ciele spoločnosti Henkel v oblasti trvalej udržateľnosti a podčiarkuje jej záväzok ďalej presadzovať rozvoj obehového hospodárstva.

Henkel a ChileGlobal Ventures po štvormesačnom hodnotení vybrali šesť z celkového počtu 27 prihlásených spoločností, aby prezentovali svoje riešenia v rámci tzv. Pitch Day. Porota zložená z výkonných manažérov spoločnosti Henkel nakoniec za víťaza vybrala spoločnosť CRDC Global Limited (CRDC). Poslaním spoločnosti, ktorá vznikla v roku 2018, je zhodnocovanie plastového odpadu jeho konverziou na ekologickú zmes RESIN8™, ktorá zlepšuje vlastnosti betónu. Predstavená technológia má potenciál prispieť k riešeniu problému recyklácie miliónov použitých silikónových náplní. Patentované riešenie spoločnosti CRDC umožňuje konvertovať použité náplne na jemnú syntetickú zmes s nízkou hmotnosťou, ktorú je následne možné použiť v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad na výrobu produktov s lepšími izolačnými vlastnosťami, nižšou hmotnosťou a menšou absorpciou vody. Uvedené vlastnosti majú osobitný význam pre výrobu betónových stavebných panelov, ktoré sa používajú pri výstavbe udržateľných a dostupných obytných budov. Spoločnosť CRDC využila technológiu RESIN8™ medzi inými aj pri výstavbe sociálneho bývania v Kostarike v roku 2021, ktorú realizovala v spolupráci s neziskovou organizáciou Habitat for Humanity. Spoločnosť Henkel ocenila technológiu RESIN8™ pre jej inovatívny potenciál zlepšiť dostupnosť stavebných výrobkov s použitím menšieho množstva materiálov a nižšou hmotnosťou pri súčasnom zachovaní ich kľúčových vlastností a pevnosti.

„Teší nás fantastický výsledok, ktorý naša jedinečná medzinárodná výzva „Seal the Cycle“ priniesla,“ povedal Roberto Pavez, manažér regionálneho rozvoja v divízii Adhesive Technologies pre Latinskú Ameriku. „V prvom rade musíme poďakovať ChileGlobal Ventures za ich úžasnú podporu. Po druhé, sme ohromení vysokou úrovňou inovatívnych schopností, ktoré účastníci preukázali. Vybrať zo všetkých predložených nominácií len jedného víťaza bolo skutočne náročné. Napokon sme vybrali CRDC pre jej unikátne spojenie environmentálnych a sociálnych prínosov, ktoré zlepšujú dostupnosť klimaticky odolného bývania najmä v rozvojovom svete.“

„Najprv by sme chceli zablahoželať spoločnosti CRDC k víťazstvu,“ povedal Albert Lipperheide, generálny manažér spoločnosti Henkel pre spotrebné lepiace materiály v Čile. „Na základe ich výnimočného konceptu riešenia problému sa tešíme na spoluprácu pri adaptácii ich technológie s dôrazom na elimináciu plastového odpadu a pozitívny prínos pre životné prostredie.“

„Iniciatíva „Seal the Cycle“ bola skutočnou výzvou, pretože naším cieľom je dosiahnuť zlepšenie na globálnej úrovni,“ dodal šéf organizácie Fundación Chile Marcos Kulka. „Pri identifikovaní najlepších startupov, ktoré spĺňajú špecifické požiadavky v oblasti recyklácie plastov, bola pre nás kľúčová spolupráca so spoločnosťou Henkel, popredným svetovým dodávateľom spájacích a lepiacich materiálov. Je to ďalší významný dôkaz o schopnosti ChileGlobal Venture reagovať na prevratné výzvy prostredníctvom korporátnych partnerstiev.“

„Inšpiráciu čerpáme z nášho poslania zhodnocovať plastový odpad a z nášho odhodlania presadzovať využívanie obnoviteľného dizajnu, pri ktorom je konečný výsledok väčší než súčet jednotlivých vstupov, pričom tento prístup ostáva ústredným bodom nášho poslania,“ uviedol Donald Thomson, zakladateľ a CEO spoločnosti CRDC, po získaní ocenenia. „Víťazstvo v „Seal the Cycle“ je významným krokom na našej ceste prispieť k transformácii sveta smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Chceme sa poďakovať spoločnostiam Henkel a ChileGlobal Venture za významný prínos v tejto dôležitej oblasti. Naše víťazstvo zdôrazňuje dôležitosť spolupráce medzi súkromným sektorom, vládami, neziskovými organizáciami a ďalšími startupmi, ak chceme dosiahnuť lepšie ekonomické, environmentálne a spoločenské výsledky pre všetkých.“

Tlačové správy (187,5 KB)

Divízia Adhesive Technologies spoločnosti Henkel, ktorá je popredným svetovým dodávateľom spájacích a lepiacich látok, tmelov a funkčných náterov, vyhlásila víťaza svojej iniciatívy „Seal the Cycle“.

Spoločnosť Henkel ocenila spoločnosť CRDC za technológiu RESIN8™.

Zľava doprava: Albert Lipperheide, generálny manažér spoločnosti Henkel pre spotrebné lepiace materiály v Čile, Andres Mitnik, Fundación Chile, a Roberto Pavez, manažér regionálneho rozvoja v divízii Adhesive Technologies pre Latinskú Ameriku, vyzdvihli prepojenie environmentálnych a spoločenských prínosov riešenia od spoločnosti CRDC.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky