31. 3. 2022  Ludwigshafen / Düsseldorf, Nemecko

Spolupráca pri ochrane klímy

BASF a Henkel sa zamerali na obnoviteľné suroviny v spotrebných výrobkoch spoločnosti Henkel

  • Pomocou certifikovanej metódy rovnováhy biomasy spoločnosti BASF spoločnosť Henkel ročne nahradí približne 110 000 ton surovín z fosílnych zdrojov obnoviteľnými zdrojmi.
  • Rýchlym zavedením tohto opatrenia sa celkovo podarí ušetriť približne 200 000 ton emisií CO2.

BASF a Henkel sa spoločne zaviazali v nasledujúcich štyroch rokoch postupne nahradiť vstupné suroviny z fosílnych zdrojov vo väčšine produktov dvoch európskych obchodných divízií spoločnosti Henkel, Laundry & Home Care a Beauty Care, surovinami z obnoviteľných zdrojov. Tento krok nadväzuje na pilotný projekt, ktorý spoločnosti realizovali v roku 2021 pri produktovom rade značky Love Nature. S využitím certifikovanej metódy rovnováhy biomasy spoločnosti BASF spolupráca ročne povedie k nahradeniu približne 110 000 ton vstupných materiálov surovinami z obnoviteľných zdrojov. Značkám ako Persil, Pril, Fa a Schauma sa tak podarí znížiť svoju uhlíkovú stopu a zredukovať celkové emisie CO2 asi o 200 000 ton.

„Sme radi, že budeme v spolupráci so spoločnosťou BASF pokračovať a výrazne zvýšime podiel biomasy pri výrobe našich produktov, ktoré každý deň používajú milióny ľudí na celom svete,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel. „Aby sme podporili regenerujúcu planétu, vydali sme sa na cestu environmentálnej transformácie nášho podnikania. Chceme kontinuálne zlepšovať svoje procesy, produkty a využívanie surovín v prospech efektívneho nakladania so zdrojmi a uhlíkovo neutrálnej budúcnosti. Zaradenie metódy rovnováhy biomasy spoločnosti BASF do nášho dodávateľského reťazca predstavuje správny krok týmto smerom.“

„Som veľmi hrdý, že spoločnosť Henkel oceňuje úsilie, ktoré BASF vynakladá na to, aby jej dodávala produkty s nízkou uhlíkovou stopou,“ povedal Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva spoločnosti BASF. „Zároveň sme hrdí, že môžeme podporovať takúto inovatívnu značku, ktorá ako prvá prináša svojim koncovým zákazníkom udržateľnejšie riešenia v takom veľkom rozsahu. Spoločným projektom potvrdzujeme záväzok oboch spoločností budovať trvalo udržateľnú budúcnosť.“

Nahradenie vstupných surovín z fosílnych zdrojov je možné vďaka použitiu metódy rovnováhy biomasy spoločnosti BASF: obnoviteľné zdroje surovín sa používajú už na samotnom začiatku chemickej výroby. Množstvo vstupných surovín z biomasy sa následne priradí konkrétnym produktom pomocou tejto certifikovanej metódy.

Spoločnosť BASF vytvorila uzavretý výrobný reťazec od obnoviteľných vstupných surovín, ktoré používa, až po konečný produkt. Nezávislá certifikačná inštitúcia TÜV Nord podporuje praktickú implementáciu a na základe certifikačnej schémy REDCert2 pravidelne posudzuje, či spoločnosť BASF nahrádza požadované množstvo fosílnych zdrojov obnoviteľnými zdrojmi v súlade s metódou rovnováhy biomasy.

Podrobnejšie informácie o metóde rovnováhy biomasy spoločnosti BASF:
Metóda rovnováhy biomasy Biomass balance approach (basf.com)
Vysvetľujúce video Biomass Balance Approach BASF - YouTube

Tlačové správy (188,31 KB)

Ralph Schweens, prezident Care Chemicals v spoločnosti BASF a Bertrand Conquerete, CSVP Purchasing v spoločnosti Henkel podpisujú dohodu o spolupráci.

Výroba divízie Laundry and Home Care v spoločnosti Henkel.

Výroba divízie Beauty Care v spoločnosti Henkel.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky