4. 4. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Výročné valné zhromaždenie spoločnosti Henkel za rok 2022

Dividendy schválené na minuloročnej úrovni

Akcionári spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA schválili všetky body programu virtuálneho výročného valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 4. apríla 2022 v Düsseldorfe. Na zhromaždení boli zastúpení akcionári, ktorí celkovo kontrolujú 87 percent hlasovacích práv v spoločnosti. Tak ako v prechádzajúcich rokoch, aj v tomto roku sa výročné valné zhromaždenie konalo virtuálne. Akcionári predložili spolu 89 otázok.

Dividendy schválené na minuloročnej úrovni

V zmysle návrhu orgánov spoločnosti výročné valné zhromaždenie schválilo výplatu dividend na úrovni minulého roka pre obe triedy akcií. Dividendy budú vyplatené vo výške 1,85 eura na prioritnú akciu a 1,83 eura na kmeňovú akciu. Celková suma vyplatených dividend spoločnosti Henkel predstavuje 800 miliónov eur.

Poul Weihrauch nahradí v dozornej rade Timotheusa Höttgesa

V doplňujúcich voľbách do dozornej rady bol zvolený Poul Weihrauch, ktorý nahradí Timotheusa Höttgesa, ktorý z funkcie odstúpil v septembri 2021.

Dr. Kaspar von Braun nahradí vo výbore akcionárov Dr. Christopha Henkela

Počas doplňujúcich volieb do výboru akcionárov odstúpil z funkcie Dr. Christoph Henkel, ktorý bol členom výboru viac než tridsať rokov, a to s účinnosťou od konca výročného valného zhromaždenia za rok 2022. Nahradí ho Dr. Kaspar von Braun.

Tlačové správy (185,1 KB)

CEO spoločnosti Henkel Carsten Knobel a Dr. Simone Bagel-Trah, predsedníčka dozonej rady a výboru akcionárov.

Dr. Simone Bagel-Trah, predsedníčka dozonej rady a výboru akcionárov.

Carsten Knobel, Dr. Simone Bagel-Trah a Marco Swoboda.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky