19. 4. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Vojna na Ukrajine

Spoločnosť Henkel ukončuje svoje podnikanie v Rusku

V súvislosti s aktuálnym vývojom vojny na Ukrajine sa spoločnosť Henkel rozhodla ukončiť svoje obchodné aktivity v Rusku. V súčasnosti sa pripravuje proces realizácie odchodu. Spoločnosť Henkel bude úzko spolupracovať so svojimi tímami v Rusku na podrobnostiach s cieľom zabezpečiť efektívny priebeh. Medzitým bude 2 500 zamestnancov spoločnosti Henkel v Rusku naďalej zamestnaných so stabilným príjmom. Očakávaný finančný dopad, ktorý bude mať plánovaný odchod na spoločnosť Henkel, nie je možné v súčasnosti vyčísliť.

„Spoločnosť Henkel odsudzuje ruskú vojnu proti Ukrajine a násilie namierené voči nevinným civilistom. Našou prioritou aj naďalej zostáva urobiť všetko pre to, aby sme čo najlepšie podporili našich kolegov na Ukrajine,“ povedal Carsten Knobel, CEO spoločnosti Henkel. „Našim zamestnancom, ako aj ľuďom na Ukrajine a v susediacich krajinách poskytujeme rozsiahlu podporu, či už v podobe finančných darov alebo formou materiálnej a potravinovej pomoci. Množstvo zamestnancov spoločnosti Henkel tiež pomáha na hraniciach distribuovať urgentne potrebné zásoby alebo ponúka ubytovanie ľuďom z Ukrajiny.“

Tlačové správy (185,18 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky