17. 5. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Presadzovanie rodovej diverzity naprieč celou spoločnosťou Henkel

Henkel usiluje o dosiahnutie rovnosti pohlaví do roku 2025

  • Ambícia dosiahnuť rodovú rovnováhu na všetkých manažérskych pozíciách do roku 2025
  • Podiel žien v manažmente je aktuálne na úrovni 38 percent
  • Komplexný akčný plán a súbor opatrení na podporu diverzity, rovnosti a inklúzie

Spoločnosť Henkel prichádza s ambíciou dosiahnuť rovnosť pohlaví na všetkých úrovniach manažmentu do roku 2025, vďaka ktorej sa má podiel žien zvýšiť zásadným spôsobom nielen na úrovni top manažmentu, ale aj na juniorských a stredných vedúcich pozíciách. Táto ambícia je dôkazom jasného záväzku spoločnosti Henkel budovať rôznorodú, spravodlivú a inkluzívnu organizačnú štruktúru prostredníctvom konkrétnych cieľov a opatrení.

„V spoločnosti Henkel sa cítime byť spoluzodpovední za to, aby mal každý človek rovnaké príležitosti, a preto podporujeme všetky kritériá, ktoré vedú k diverzite,“ hovorí CEO spoločnosti Henkel, Carsten Knobel. „Sme hlboko presvedčení o tom, že rodová diverzita je jedným z kľúčov k budúcim úspechom našej spoločnosti. Naše cieľavedomé plány rastu sú postavené na kultúre spolupráce a podpore ľudí. Pestovanie diverzity a posilňovanie našej inkluzívnej kultúry nám umožňuje efektívne spolupracovať, pozerať sa na veci z rôznych perspektív a navzájom sa podporovať – nie napriek, ale práve vďaka tomu, že sa jeden od druhého odlišujeme.“

V posledných rokoch sa spoločnosti Henkel darilo stabilne zvyšovať podiel žien na manažérskych pozíciách, vďaka čomu je dnes na úrovni 38 percent. „Dosiahli sme v tomto smere pokrok, ale potrebujeme urobiť ešte viac. Dosiahnutie rodovej rovnováhy naprieč všetkými úrovňami manažmentu je skutočne ambicióznou víziou. Sme plne odhodlaní pokračovať a zintenzívňovať naše snahy prostredníctvom konkrétnych programov a opatrení, aby sme naplno využili náš potenciál pre diverzitu,“ hovorí riaditeľka pre ľudské zdroje zo spoločnosti Henkel, Sylvie Nicol. „Budeme presadzovať inkluzívnosť v myslení a spolupráci a vytvárať štruktúry a procesy, ktoré budú ešte spravodlivejšie a transparentnejšie než doteraz.“

Akčný plán na podporu ešte väčšej rodovej diverzity

Na dosiahnutie ešte väčšej rodovej diverzity spoločnosť Henkel urýchli svoje programy a opatrenia naprieč celým životným cyklom zamestnanca – počnúc náborom, cez rozvoj až po retenciu. Pôjde o nábor a priťahovanie talentov na rodovo inkluzívnej báze, detailný monitoring plánovania kariérneho postupu a nástupníctva, intenzívne interné doškoľovanie v duchu diverzity, školenia zamerané na podvedomé predsudky a programy na posilnenie inklúzie, mapovanie nových spôsobov práce, ako napr. zdieľané alebo čiastočné riadiace pozície, ale aj využívanie mnohých mentorských a networkingových iniciatív v rámci spoločnosti Henkel na dosiahnutie diverzity v globálnom meradle.

Diverzita, rovnosť a inklúzia

V roku 2007 bola spoločnosť Henkel jednou z prvých spoločností nemeckého indexu DAX, ktoré vybudovali svoj vlastný globálny tím zameraný na diverzitu. Dnes sú v stratégii a firemnej kultúre spoločnosti diverzita, rovnosť a inklúzia (DEI) už hlboko zakorenené. Úsilie spoločnosti Henkel o rodovú diverzitu je kľúčovým prvkom holistickej stratégie spoločnosti, ktorá v sebe okrem iného zahŕňa aj medzinárodnosť a etnickú rozmanitosť, sexuálnu orientáciu, hendikepy aj spoluprácu rôznych generácií. Ambíciou spoločnosti Henkel zabezpečiť výrazný pokrok vo všetkých týchto oblastiach na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry. Na presadenie týchto myšlienok do praxe spoločnosť Henkel dokonca zriadila svoju vlastnú korporátnu sieť zameranú na spoluprácu v duchu diverzity, rovnosti a inklúzie, ktorá pôsobí naprieč všetkými oddeleniami aj regiónmi.

Tlačové správy (190,41 KB)

Henkel chce do roku 2025 dosiahnuť rodovú rovnosť v manažmente

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky