30. 9. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Zmena v predstavenstve spoločnosti Henkel

Bruno Piacenza po viac ako 30 rokoch úspešnej práce odchádza zo spoločnosti Henkel

S účinnosťou od 30. septembra 2022 Bruno Piacenza (56), ktorý bol od roku 2011 výkonným viceprezidentom spoločnosti Henkel pre divíziu Laundry & Home Care, opustí predstavenstvo spoločnosti Henkel, ako už bolo oznámené začiatkom roka. Wolfgang König (50), súčasný výkonný viceprezident divízie Beauty Care, od 1. októbra 2022 navyše prevezme divíziu Laundry & Home Care a v budúcnosti povedie aj novú obchodnú jednotku Henkel Consumer Brands.

Už pri oznámení zlúčenia dvoch spotrebiteľských divízií spoločnosti Henkel v januári tohto roku spoločnosť uviedla, že Bruno Piacenza odíde zo spoločnosti najneskôr do konca roka 2022 po úspešnej podpore v rámci integračného procesu. Keďže spoločnosť Henkel predbehla pôvodne oznámený harmonogram zavedenia novej organizačnej štruktúry Henkel Consumer Brands, výmena sa posunula na skorší termín.

Predsedníčka dozornej rady a výboru akcionárov Dr. Simone Bagel-Trah sa v mene výborov a rodiny Henkel výslovne poďakovala Brunovi Piacenzovi za jeho dlhoročnú prácu pre spoločnosť. „Bruno Piacenza významne prispel k úspešnému rozvoju divízie Laundry & Home Care a tým aj celej spoločnosti Henkel. Pod jeho vedením sa výrazne rozšírila pozícia divízie Laundry & Home Care na medzinárodnom trhu, zaviedli sa dôležité inovácie výrobkov a výrazne sa posilnila udržateľnosť vo všetkých fázach – od vývoja cez používanie až po recykláciu našich výrobkov," povedala Dr. Simone Bagel-Trah.

Carsten Knobel, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel, tiež poďakoval Brunovi Piacenzovi za jeho desaťročia úspešnej práce, angažovanosť a služby pre spoločnosť: „V mene všetkých zamestnancov spoločnosti Henkel by som sa chcel úprimne poďakovať svojmu kolegovi Brunovi Piacenzovi. V našej spoločnosti pôsobil viac ako tri desaťročia a takmer 12 rokov úspešne viedol divíziu Laundry & Home Care. Vďaka jeho nadšeniu a odborným znalostiam sa naše špičkové značky a divízia počas tohto obdobia veľmi silno rozvíjali. Chcel by som mu tiež výslovne poďakovať za jeho aktívnu podporu v prebiehajúcom procese integrácie do obchodnej jednotky Henkel Consumer Brands. Vzhľadom na dobrý pokrok dosiahnutý pri zlúčení sme sa spoločne rozhodli, že teraz je vhodný čas na výmenu.“

Bruno Piacenza začal svoju profesionálnu kariéru v spoločnosti Henkel v roku 1990. Odvtedy tento rodený Francúz zastával mnohé riadiace funkcie. Pred nástupom do predstavenstva zastával pozíciu Corporate Senior Vice President v oblasti kozmetiky v regiónoch západnej Európy, Blízkeho východu a severnej Afriky a Ázie a Tichomoria a bol prezidentom spoločnosti Henkel vo Francúzsku. V roku 2011 bol vymenovaný za člena predstavenstva spoločnosti Henkel ako výkonný viceprezident zodpovedný za divíziu Laundry & Home Care.

Tlačové správy (149,52 KB)

Bruno Piacenza po viac ako 30 rokoch úspešnej práce odchádza zo spoločnosti Henkel.

Wolfgang König (50), súčasný výkonný viceprezident divízie Beauty Care, od 1. októbra 2022 navyše prevezme divíziu Laundry & Home Care a v budúcnosti povedie aj novú obchodnú jednotku Henkel Consumer Brands.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky