20. 10. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Testovanie v opatrovateľskom zariadení prináša sľubné vyhliadky na úspešné nasadenie inteligentného riešenia od spoločnosti Henkel pri manažmente inkontinentných pacientov

Henkel Qhesive Solutions prináša sľubné výsledky zo skúšania riešenia Smart Adult Care

Zoči-voči starnúcej populácii budú inteligentné technológie zohrávať rozhodujúcu úlohu v zlepšovaní kvality života a dôstojnosti našich starších spoluobčanov. Riešenia od Henkel Qhesive Solutions ukazujú, ako budú inovácie pomáhať pri riešení problémov v starostlivosti o ľudí, ktorí trpia inkontinenciou. Dlhodobé skúšanie riešenia Smart Adult Care (inteligentná starostlivosť o dospelých), ktoré nedávno prebiehalo v jednom z talianskych opatrovateľských zariadení, preukázalo, že digitálne plienky dokážu zlepšiť kvalitu života pacientov vďaka ich včasnej výmene a zároveň personálu umožňujú venovať sa poskytovaniu kvalitnejšej starostlivosti.

Riešenie Smart Adult Care – ktoré je súčasťou portfólia Henkel Qhesive Solutions a bolo vyvinuté v spolupráci s firmou Smartz AG – vďaka flexibilným plošným snímačom priamo na zadnej časti výrobkov proti inkontinencii transformuje bežné plienky na inteligentné prepojené zdravotnícke pomôcky. Plošný snímač umožňuje vzdialene monitorovať vlhkosť, pohyb a teplotu pomocou webového rozhrania alebo aplikácie prostredníctvom cloudovej technológie. Systém tiež dokáže detegovať pády a posielať výstražné upozornenia ošetrujúcemu personálu.

Od hádania k dátam

Inteligentné riešenia sa zameriavajú na jeden z hlavných problémov starostlivosti o pacientov s inkontinenciou. Keď zdravotne postihnuté osoby nedokážu komunikovať svoje potreby, ošetrujúci personál ich musí pravidelne kontrolovať a vymieňať im plienky podľa nastaveného režimu, ktorý nie vždy zodpovedá skutočnej potrebe ich výmeny. Neskorá výmena plienok môže spôsobovať zdravotné komplikácie, akými sú napríklad iritačná kontaktná dermatitída (plienková dermatitída), či dokonca preležaniny, ako aj pocity frustrácie a nepohodlia súvisiace s únikmi moču. Na druhej strane, príliš častá výmena plienok je pre personál časovo náročná, pričom nadmerná spotreba plienok zvyšuje množstvo odpadu a náklady. Obidva uvedené prístupy majú vplyv na pohodlie a dôstojnosť pacientov. S naším inteligentným riešením nie je potrebné hádať, pretože upozornenia odosielané v reálnom čase umožňujú poskytovať náležitú starostlivosť vtedy, keď je potrebná. Výrobcovia plienok tak môžu zohrať významnú úlohu pri zlepšovaní života pacientov aj ich ošetrovateľov.

Podpora kvalitnej starostlivosti

Cieľom testovania v 180 lôžkovom opatrovateľskom zariadení v Taliansku bolo overiť spoľahlivosť tohto riešenia a získať ďalšie praktické poznatky a skúsenosti na jeho ďalšiu implementáciu a vývoj. Do trojmesačného skúšania bolo zaradených dvadsaťpäť klientov zariadenia, ktorí trpeli inkontinenciou moču. Hoci sa toto zariadene už predtým vyznačovalo veľmi efektívnou spotrebou plienok, s riešením Smart Adult Care sa im podarilo ich spotrebu ešte znížiť, pričom súvisiace náklady klesli o 16 %. Úspora plienok a nákladov sa preto pre iné zariadenia odhaduje na ešte vyššej úrovni. Okrem toho, ošetrujúci personál má viac času, ktorý môže venovať poskytovaniu kvalitnej starostlivosti, pretože vďaka nášmu riešeniu sa podarilo ušetriť približne osem hodín na pacienta za mesiac, ktoré boli potrebné na starostlivosť o inkontinentných pacientov. Zníženie únikov moču o 81 % zároveň výrazným spôsobom zlepšilo pohodlie a zdravie pacientov a ošetrujúci personál udáva aj zlepšenie zdravia ich pokožky.

Jedna z ošetrujúcich sestier, ktoré boli do skúšania riešenia Smart Adult Care zapojené, uviedla, že toto riešenie „bolo výnimočne dobré z pohľadu zdravia pokožky pacientov, zlepšilo ich spánok a pomohlo predchádzať tráveniu dlhého času v mokrých plienkach“. Zamestnanci zariadenia tiež potvrdili, že Smart Adult Care by odporučili aj ostatným zariadeniam, pričom jeden z ošetrovateľov vyzdvihol skutočnosť, že toto riešenie „umožňuje lepšiu dennú organizáciu práce“ a je „výnimočne nápomocné pri súčasnom nedostatku personálu“.

„Pre pacientov a ich ošetrovateľov môže byť zvládanie inkontinencie emocionálne aj fyzicky nesmierne náročné, ale toto skúšanie ukazuje, že inteligentné produkty ho dokážu zásadným spôsobom zmierniť,“ vysvetľuje Ulrich Wagner, riaditeľ obchodného vývoja digitálnych hygienických riešení pre región EIMEA. „Pri každodennom použití Smart Adult Care prináša praktické riešenie na manažovanie inkontinencie oveľa citlivejším spôsobom a ošetrovateľom umožňuje zamerať sa na poskytovanie najlepšej možnej starostlivosti.“

Henkel Qhesive Solutions – od inteligentnejších k lepším

Smart Adult Care je inovatívne riešenie od Henkel Qhesive Solutions. So svojím portfóliom spoľahlivých inteligentných riešení je Henkel Qhesive Solutions lídrom digitálnej transformácie vo veľkovýrobných priemyselných odvetviach. Táto špecializovaná divízia vyvíja inovácie pre širokú škálu priemyselných odvetví, od inteligentných nositeľných doplnkov, akými sú prepojené zdravotnícke pomôcky, až po inteligentné továrne a zariadenia pre inteligentnú domácnosť.

„Henkel Qhesive Solutions využíva výhody megatrendov ako digitalizácia a internet vecí na tvorbu riešení, ktoré sú nielen inteligentnejšie, ale zároveň zlepšujú život ľudí,“ hovorí Stephan Buschhüter, riaditeľ trhovej stratégie pre digitálne riešenia. „Spájame dlhoročné skúsenosti spoločnosti Henkel v oblasti materiálových vied a chémie s inteligentnou analytikou. V tomto bode ich zbližovania dokážeme povzniesť a vylepšiť existujúce produkty a procesy tak, aby riešili problémy dneška aj zajtrajška. Smart Adult Care je stelesnením tejto filozofie.“

Ak sa chcete dozvedieť viac o Smart Adult Care alebo získať ďalšie informácie o jeho testovaní, navštívte stránku Henkel Smart Adult Care alebo kontaktujte tím spoločnosti Henkel.

Tlačové správy (152,11 KB)

Riešenia od Henkel Qhesive Solutions ukazujú, ako budú inovácie pomáhať pri riešení problémov v starostlivosti o ľudí, ktorí trpia inkontinenciou.

Smart Adult Care transformuje bežné plienky na inteligentné prepojené zdravotnícke pomôcky pomocou flexibilných plošných snímačov.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky