27. 10. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Rozšírená spolupráca s Byteflies spojí technologické poznatky v oblasti spojovacích materiálov a tlačenej elektroniky s inováciami v oblasti diaľkového monitorovania pacientov

Henkel pracuje s partnermi na inovatívnych riešeniach diaľkového monitorovania pacientov

Spoločnosti Henkel a Byteflies dnes oznámili rozšírenie existujúcej spolupráce v oblasti inovatívnych riešení pre diaľkové monitorovanie pacientov, ktoré potvrdili podpísaním spoločného memoranda o rozvoji spolupráce v oblasti obchodu a vývoja. Cieľom partnerskej spolupráce je ďalej prehĺbiť prepojenie medzi odbornými znalosťami spoločnosti Henkel v oblasti medicínskych spojovacích materiálov a tlačenej elektroniky a riešeniami diaľkového monitorovania zdravotného stavu od spoločnosti Byteflies s dôrazom na monitorovanie EKG. Spoločne plánujú vyvíjať inovatívne riešenia diaľkového monitorovania pacientov, aby sa virtuálna zdravotná starostlivosť stala dostupnou pre všetkých – v nemocničnom aj domácom prostredí.

Pokročilé snímače pre nositeľné zariadenia založené na tlačených elektronických komponentoch v súčasnosti umožňujú monitorovať pacientov v reálnom čase a zbierať množstvo dôležitých údajov o ich zdravotnom stave. Táto technológia má obrovský potenciál, ale zároveň stavia vývojárov a výrobcov pred nové výzvy, ktoré súvisia napríklad s funkčným zložením materiálov, materiálovou kompatibilitou či tvarovým faktorom. Zariadenia na diaľkové monitorovanie pacientov sa nosia priamo na tele a merajú a zaznamenávajú údaje o životných funkciách. Tieto zariadenia tak hrajú dôležitú úlohu pri podpore liečby a zlepšovaní kvality života predovšetkým ľudí s chronickými ochoreniami. Posilnením partnerskej spolupráce chcú Henkel a Byteflies ďalej podporovať vývoj inovatívnych riešení pre diaľkové monitorovanie zdravotného stavu a prispieť k ich lepšej dostupnosti a širšiemu nasadeniu.

O spolupráci

Spolupráca spoločností Henkel a Byteflies začala počas pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2019, keď spoločne s firmou Quad Industries a ďalšími štyrmi partnermi vyvinuli inteligentné zdravotnícke náplasti. V tom čase boli jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach extrémne preťažené a nová technológia zdravotníckych náplastí významne prispela k zníženiu časovej vyťaženosti lekárov, zníženiu rizika infekcie a zlepšeniu sledovania zdravotných parametrov.

Spoločnosť Henkel ako popredný dodávateľ materiálov vyvinula elektródy a vodivé atramenty. Vďaka týmto inovatívnym materiálom sa náplasť môže používať aj niekoľko dní, pričom sa zachováva vysoká kvalita signálu aj pohodlie pacienta.

Byteflies doposiaľ zaviedla tri riešenia pod značkou Care@Home: CovidCare@Home, CardioCare@Home pre pacientov so srdcovou arytmiou a EpiCare@Home pre pacientov s epilepsiou. „Máme ambíciu stať sa popredným globálnym partnerom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri prechode na virtuálnu starostlivosť,“ vysvetľuje jeden z výkonných riaditeľov spoločnosti Byteflies Hans De Clercq. „Naše end-to-end riešenia Care@Home využívajú možnosti diaľkového monitorovania pacientov a reálnych údajov, aby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom prinášali relevantné informácie. Posilnenie partnerstva so spoločnosťou Henkel nám umožní rozšíriť našu technológiu aj mimo náš pôvodný trh v Belgicku a nad rámec našich súčasných Care@Home riešení, aby sme pacientom a zdravotníckym pracovníkom mohli prinášať spoľahlivé a používateľsky jednoduché riešenia.“

„Zdravotnícke systémy sú pod tlakom v dôsledku aktuálneho celosvetového vývoja,“ dodáva Beate Grobben, riaditeľka obchodného vývoja tlačenej elektroniky pre región EIMEA v spoločnosti Henkel. „Naším cieľom je prepojiť široké portfólio zdravotníckych produktov našej spoločnosti, kapacity v oblasti vývoja, podporu výroby a zákaznícke informácie s naším zdravotníckym ekosystémom. Len spoločnými silami dokážeme zrýchliť vývoj nových technologických riešení, ich masovú výrobu a uvádzanie na trh a tým umožniť zdravotníckym pracovníkom monitorovať pacientov na diaľku. Tak môžeme prispieť k zlepšeniu liečby, skráteniu hospitalizácií a predovšetkým k vyššiemu komfortu pacientov.“

Tlačové správy (151,08 KB)

Spoločnosti Henkel a Byteflies dnes oznámili rozšírenie existujúcej spolupráce v oblasti inovatívnych riešení pre diaľkové monitorovanie pacientov.

Cieľom partnerskej spolupráce je prehĺbiť prepojenie medzi odbornými znalosťami spoločnosti Henkel a riešeniami diaľkového monitorovania zdravotného stavu od spoločnosti Byteflies.

Henkel je popredným dodávateľom materiálov pre tlačenú elektroniku.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky