31. 10. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Spoločnosť Henkel získala ocenenie Suppliers Partnership Award

Technológia Pallumina ocenená za prínos k udržateľnosti v automobilovej výrobe

Viac než 4 milióny automobilov sú ročne ošetrené procesmi predúpravy kovov z portfólia spoločnosti Henkel. Spoločnosť Henkel získala ocenenie od organizácie Suppliers Partnership for the Environment za mimoriadnu inováciu pokročilého výrobného procesu s výrazným pozitívnym ekologickým a ekonomickým prínosom pri použití technológie Pallumina na modeloch Tacoma a Tundra spoločnosti Toyota v roku 2021.

Predúprava kovov je základným procesom výroby vozidiel, ktorý zvyšuje priľnavosť farby na karosérii a zároveň ju chráni pred koróziou. Použitím inovatívneho procesu predúpravy kovov od spoločnosti Henkel je možné znížiť počet krokov celého procesu predúpravy zo štandardných sedem na štyri. Medzi jeho hlavné ekologické prínosy patria eliminácia fosfátov ťažkých kovov, ako sú fosfáty zinku, niklu a mangánu, zníženie tvorby kalu až o 90 % a výrazné zníženie spotreby vody.

Inovatívna technológia od spoločnosti Henkel využíva konverzný náter s využitím oxidov kovov namiesto fosfátového konverzného náteru, čím výrazne redukuje tvorbu kalu, keďže znižuje potrebu leptania kovov a použitie fluoridových aditív. Tým sa znižuje potreba bežného čistenia nádrží a každoročné chemické čistenie sa eliminuje úplne, čo vedie k zníženiu nákladov na likvidáciu kalu aj nákladov na pracovnú silu.

Automobilový priemysel v súčasnosti hľadá riešenia, ktoré posilnia udržateľnosť a zároveň znížia náklady, zjednodušia procesy a zabezpečia vysokú výkonnosť,“ hovorí Cris Naida, viceprezident divízie Automotive OEM Americas spoločnosti Henkel. „Naše technológie povrchovej úpravy spĺňajú všetky tieto atribúty a predstavujú výnimočné riešenie pre lakovacie procesy.

Predúprava kovov procesom Pallumina je účinná na všetkých základných kovoch a umožňuje až 100 % opracovanie hliníka, čím prispieva k ešte širšiemu využitiu tohto ľahkého materiálu. Podľa Centra pre výskum automobilového priemyslu by sa využívanie hliníka pri výrobe osobných a nákladných vozidiel malo do roku 2040 zvýšiť zo súčasných približne 13 % až na 26 %. Hliník zohráva veľmi dôležitú úlohu pri znižovaní spotreby vozidiel so spaľovacími motormi a hmotnosti elektrických vozidiel.

Suppliers Partnership for the Environment zastrešuje organizácie z automobilového priemyslu vrátane niekoľkých najväčších svetových výrobcov automobilov a ich dodávateľov. Jej cieľom je budovať automobilový priemysel s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Viac informácií o riešeniach spoločnosti Henkel na povrchovú úpravu kovov pre automobilové karosérie nájdete tu.


PALLUMINA™ je ochranná známka spoločnosti Nihon Parkerizing. Na základe licencie od Nihon Parkerizing je Henkel dodávateľom technológie Pallumina pre spoločnosť Toyota North America.

Tlačové správy (150,32 KB)

Spoločnosť Henkel získala ocenenie Suppliers Partnership Award za prínos k udržateľnosti v oblasti povrchovej úpravy kovov v automobilovom priemysle.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky