24. 11. 2022  Düsseldorf, Berlin / Nemecko

Henkel nastavuje prostredníctvom Henkel dx Ventures nový strategický kurz

Spoločnosť Henkel rozširuje svoje aktivity týkajúce sa firemného rizikového kapitálu

Spoločnosť Henkel začiatkom roka vytvorila druhý 150-miliónový fond a najnovšie nastavila aj nový kurz pre svoje aktivity týkajúce sa firemného rizikového kapitálu v sektore spotrebného tovaru. Tím spoločnosti Henkel s názvom Henkel dx Ventures ktorý má na starosti firemný rizikový kapitál, zakladá svoje aktivity na silnej stratégii orientovanej do budúcnosti. V spolupráci s partnerskými startupmi sa zameriava na inovácie a investuje do perspektívnych podnikov po celom svete primárne v dvoch oblastiach – obchodovanie a udržateľnosť.

„Partnerstvá medzi podnikateľmi a expertmi zo spoločnosti Henkel predstavujú obrovský potenciál. Prostredníctvom Henkel dx Ventures sa snažíme takéto prepojenia posilňovať a vytvárať tak unikátne inovačné tímy. Sme tu na to, aby sme podporovali pokrok v obchodných aktivitách i technológiách. Naše primárne investičné oblasti, ktorými sú digitálny obchod a udržateľnosť, patria medzi to najvzrušujúcejšie a najperspektívnejšie, čo nás v budúcnosti čaká. Spoločnými silami chceme formovať budúcnosť obchodovania a usilovať o to, aby sa Henkel stal lídrom v digitálnom svete,“ hovorí Michael Nilles, Chief Digital and Information Officer v spoločnosti Henkel a predseda Henkel dx Ventures.

Henkel dx Ventures vyhodnocuje a riadi kapitálové investície a R&D projekty založené na spolupráci so startupmi s cieľom preskúmať nové technológie, oblasti použitia a obchodné modely, ktoré spadajú do strategického záujmu spoločnosti Henkel. Z partnerstva so spoločnosťou Henkel môžu čerpať aj samotné startupy, pretože týmto spôsobom získavajú nielen možnosť vymieňať si praktiky a vedomosti s technologickými expertmi a vedcami, ale aj prístup k dobre etablovanej obchodnej sieti spoločnosti Henkel a jej 145-ročným skúsenostiam v sektore rýchloobrátkového spotrebného tovaru.

„Henkel dx Ventures je na začiatku novej kapitoly. Naša sila spočíva v našom tíme a jeho stabilných sieťach. Aj keď sme na jednej strane úzko prepojení s globálnym obchodom spoločnosti Henkel, sme tiež súčasťou prekvitajúceho ekosystému a sféry startupov. Prepájame zakladateľov, podnikateľov a expertov v priemysle,“ hovorí Marc Thom, ktorý pracuje v spoločnosti Henkel ako Corporate Vice President a je zároveň vedúcim Henkel dx Ventures. „Som presvedčený, že v sieťovej ekonomike je základom každého úspechu spolupráca. Práve preto principiálne veríme, že investície musia ísť ruka v ruke s partnerstvami.“

Dve primárne investičné oblasti orientované na budúcnosť

Henkel dx Ventures sa zameriava na rovnováhu medzi pridanou hodnotou z hľadiska stratégie a solídnou finančnou návratnosťou. V rámci svojich oblastí záujmu investuje tím v ranom štádiu rozvoja podnikov, počnúc neskorou seed fázou financovania až po fázu B. Dvomi hlavnými investičnými oblasťami Henkel dx Ventures sú:

  • Digitálny obchod
    V posledných rokoch sa preferencie a očakávania spotrebiteľov prudko menili, pričom je badať rastúci dopyt po viackanálovej nepretržitej interakcii pomocou rôznych druhov zariadení. Kamenným predajniam aj spoločnostiam v sektore rýchloobrátkového spotrebného tovaru, akou je aj Henkel, nezostáva nič iné, len sa v tejto ére online nakupovania prispôsobiť. Do rôznych komunikačných kanálov vstupujú noví hráči v podobe „digitálnych útočníkov“ a hranice medzi výrobcami, platformami a predajcami sú čoraz menej zreteľné. Práve preto sa do popredia dostávajú produkty a zážitky šité na mieru či ľahko dostupné platformy založené na opätovnom predaji. Henkel dx Ventures usiluje o rozšírenie vplyvu spoločnosti Henkel v oblasti digitálneho obchodu, pričom sa špeciálne zameriava na sociálny obchod, web 3.0, peer-to-peer platformy, AdTech a MarTech.
     
  • Udržateľnosť
    Rámec ambícií spoločnosti Henkel v oblasti udržateľnosti do roka 2030+ (2030+ Sustainability Ambition Framework) smeruje k cirkulárnej ekonomike a budúcnosti založenej na úplnej uhlíkovej neutralite prostredníctvom transformácie obchodných produktov a vstupných surovín. Henkel si stojí za tým, že udržateľné výrobky a technológie budú v porovnaní s klasickými produktami konkurencieschopnejšie, a vďaka svojmu materiálovému know-how a inováciám založeným na vedeckých poznatkoch je v našej spoločnosti dôležitým hráčom i partnerom.

Práve preto Henkel dx Ventures hľadá zakladateľov s holistickým prístupom k výzvam, ktorým v súčasnosti čelí náš svet. Zvláštnu pozornosť venuje tím Henkel dx Ventures témam, ako sú klíma a udržateľné prevádzky (napr. využívanie CO2, transparentnosť hodnotového reťazca, uhlíková stopa alebo hodnotenie životného cyklu), cirkulárna ekonomika a obaly (napr. syntetické materiály, vyhýbanie sa plastom, recyklovateľnosť alebo opätovná použiteľnosť), príroda a biodiverzita (napr. obnoviteľné suroviny, alternatívy palmového oleja alebo udržateľné receptúry).

Ďalšie informácie

Pre startupy a investorov sú dostupné podrobnejšie informácie o kapitálových aktivitách tímu Henkel dx Ventures a jeho partneroch na stránke henkeldxventures.com

Tlačové správy (151,84 KB)

Marc Thom, vedúci Henkel dx Ventures, prezentuje dve hlavné investičné oblasti Henkel dx Ventures.

Michael Nilles, predseda Henkel dx Ventures, prezentuje novú podnikateľskú stratégiu v sektore spotrebného tovaru spoločnosti Henkel na stretnutí lídrov v Berlíne.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky