15. 12. 2022  Düsseldorf / Nemecko, Madrid / Španielsko

Expanzia obnoviteľnej elektriny v Európe

Henkel a IGNIS podpisujú dohodu o výrobe solárnej energie

Spoločnosť Henkel a IGNIS, španielska integrovaná skupina pre obnoviteľné zdroje energie, podpísali 10-ročnú virtuálnu zmluvu o nákupe energie (VPPA) týkajúcu sa dvoch nových solárnych elektrární v Španielsku. Podiel spoločnosti Henkel na vyrobenej elektrickej energii sa rovná dopytu viac ako 40 jej výrobných závodov v Európe.

Prostredníctvom dlhodobých zmlúv VPPA Henkel prispieva k výrobe ďalšej obnoviteľnej energie. Dohodnuté množstvo elektrickej energie sa dodá aj do verejnej distribučnej siete. Nové solárne elektrárne sa budú nachádzať v španielskych regiónoch Kastília a León a Andalúzia a vďaka nim sa každoročne predíde vzniku 72 000 ton emisií oxidu uhličitého (CO2) v porovnaní s tradičnou výrobou elektriny z fosílnych zdrojov. Solárne parky s celkovým výrobným objemom približne 220 000 MWh ročne majú byť zapojené do rozvodnej siete v lete 2024. Zmluva spoločnosti Henkel pokrýva približne 90 % celkovej elektrickej kapacity projektu.

„Henkel je na ceste k environmentálnej transformácii svojho podnikateľského modelu. Keďže naším cieľom je do roku 2030 dosiahnuť klimaticky pozitívnu prevádzku, projekty, akým je táto zmluva VPPA, sú dôležitou súčasťou nášho úsilia zvýšiť podiel zelenej energie dostupnej v sieti, a tým aj urýchliť celkový prechod od fosílnej energie k obnoviteľnej,“ uviedla Ulrike Sapiro, riaditeľka pre trvalú udržateľnosť v spoločnosti Henkel. „Táto VPPA je pre spoločnosť Henkel najzásadnejšou viacročnou zmluvou o obnoviteľnej energii v Európe. Ceníme si spoluprácu s IGNIS a tešíme sa na začiatok realizácie tohto fantastického projektu,“ doplnila Petra Spallek, viceprezidentka spoločnosti Henkel pre nákup.

Zmluvy VPPA a kombinácia internej výroby elektriny z obnoviteľného zdroja s priamym nákupom pomôžu spoločnosti Henkel splniť globálny cieľ zabezpečiť 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vo výrobných závodoch po celom svete do roku 2030. Taktiež sa posilňuje príspevok IGNIS k celosvetovej dekarbonizácii priemyslu. Táto energetická spoločnosť sa zameriava najmä na zmluvy (V)PPA a má skúsenosti s projektmi v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z celého sveta.

„V IGNIS sme pevne odhodlaní stať sa jedným z kľúčových nezávislých výrobcov energie v Európe a podporujeme klientov v oblasti energetickej transformácie na celom svete. Sme hrdí na to, že sme uzavreli dohodu so spoločnosťou Henkel a stali sa tak jedným z jej partnerov v oblasti obnoviteľnej energie,“ uviedol Santiago Bordiú, generálny riaditeľ pre riadenie aktív a energie v IGNIS.

Solárne elektrárne postaví a bude plne prevádzkovať IGNIS. Henkel uzavrela VPPA na základe poradenstva spoločnosti Schneider Electric Energy & Sustainability Services.


O spoločnosti IGNIS
IGNIS je integrovaná skupina zaoberajúca sa obnoviteľnými zdrojmi energie, ktorá sa podieľa na celom hodnotovom reťazci od vývoja až po prevádzku a energetické riešenia. Od svojho vzniku v roku 2015 sa IGNIS podieľala na vývoji portfólia viac ako 20 GW národných a medzinárodných projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov. IGNIS momentálne spravuje prevádzkové portfólio viac ako 4 GW rôznych výrobných technológií a ponúka prispôsobené a inovatívne energetické riešenia zástupcom priemyslu, MSP aj koncovým používateľom.

Tlačové správy (154,66 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky