2. 1. 2023  Bratislava

Roman Kýr generálnym riaditeľom novej divízie Henkel Consumer Brands

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa Roman Kýr, súčasný prezident Henkel ČR a generálny manažér divízií Laundry & Home Care a Beauty Care pre Slovensko a Česko, stáva manažérom novovzniknutej divízie Henkel Consumer Brands. Táto vznikla zlúčením práve divízií Laundry & Home Care a Beauty Care s cieľom vybudovať novú silnú platformu a podporiť rast naprieč produktovými kategóriami.

Roman Kýr v spoločnosti Henkel pôsobí vyše 20 rokov. Svoju kariéru odštartoval v roku 2001 ako Key Account manažér, neskôr zastával rôzne pozície v rámci marketingu, obchodu a category manažmentu nielen v rámci Česka, Slovenska, ale aj regionálnej centrály v CEE. Zodpovednosť za strategické obchodné riadenie zákazníkov prevzal v roku 2012 ako Obchodný riaditeľ. Od roku 2014 viedol divíziu Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky) so zodpovednosťou za Srbsko, Čiernu Horu, Macedónsko a Albánsko. V roku 2017 sa vrátil do Českej republiky, kde bol menovaný na pozíciu generálneho manažéra divízie Laundry & Home Care pre Slovensko a Česko.

Od 1. septembra 2019 prebral funkciu prezidenta Henkel ČR a od 1. októbra 2022 bol súčasne zodpovedný za riadenie divízie Beauty Care ako generálny manažér.

S radosťou som prijal ďalšiu výzvu v nadchádzajúcej kariére. Verím, že spoločne s Henkel Consumer Brands budeme ako spoločnosť naďalej úspešní, ako aj v to, že tieto dve kategórie produktov patria dohromady. Ich zlúčením sa stávame jedným z najsilnejších dodávateľov v rámci drogistického tovaru v Čechách a na Slovensku, čo nám otvára ďalšie nové možnosti smerom k spokojnosti našich partnerov a spotrebiteľov,“ uvádza Roman Kýr, generálny riaditeľ Henkel Consumer Brands pre Slovensko a Česko.

Consumer Brands
Silná platforma: portfólio s dôrazom na atraktívny rastový a maržový potenciál

Spoločnosť Henkel oznámila plány na zlúčenie svojich obchodných divízií Laundry & Home Care a Beauty Care do spoločnej divízie pod názvom Henkel Consumer Brands ešte začiatkom roka 2022. Cieľom vytvorenia novej obchodnej divízie je vybudovať spoločnú platformu na posilnenie rastu naprieč produktovými kategóriami. V rámci tejto platformy spoločnosť spojí svoje spotrebiteľské značky a divízie vrátane takých ikonických značiek ako Persil či Schwarzkopf.

Nová divízia Henkel Consumer Brands umožní lepšie využiť celý potenciál pre organický a anorganický rast a zamerať sa na produkty s atraktívnym rastovým a maržovým potenciálom – nad rámec opatrení aktívneho riadenia portfólia, ktoré boli implementované do konca roku 2021.

Ďalšie opatrenia zamerané na posilnenie portfólia budú zahŕňať odpredaj alebo zrušenie značiek a podnikania v oblastiach, ktoré nie sú pre spoločnosť kľúčové, ako aj akvizície v atraktívnych spotrebiteľských kategóriách.

Významné synergie a zlepšenie efektivity

Zlúčením dvoch obchodných divízií dosiahne spoločnosť Henkel významné synergické úspory a zvýši svoju efektivitu a agilitu, čo jej zároveň umožní rýchlejšie a flexibilnejšie reagovať na zmeny vo vysoko nestabilnom podnikateľskom prostredí. Synergické úspory sa očakávajú v takých oblastiach ako administratíva, distribúcia, marketing a dodávateľský reťazec.

Tým sa novej divízii Consumer Brands uvoľnia zdroje na zvýšenie a lepšie zacielenie investícií do strategických oblastí, akými sú napríklad digitalizácia výskumu a vývoja, elektronický obchod či udržateľnosť recyklovateľných obalových materiálov. Tieto synergie budú využité aj na posilnenie maržového profilu divízie.

Zjednotené tímy: štíhlejšie štruktúry, rýchlejšie rozhodovanie a atraktívne príležitosti

Nová obchodná divízia bude zameraná na zákazníkov a predajné kanály – s jednotným prístupom k maloobchodníkom, obchodným a distribučným partnerom v rámci všetkých spotrebiteľských kategórií.

Spoločný tím pod jednotným vedením sa zameria na ďalší rozvoj celej spotrebiteľskej divízie so štíhlejšími štruktúrami a rýchlejšími rozhodovacími procesmi. Nová divízia ponúkne pracovné miesta s väčšou zodpovednosťou a lepšími kariérnymi možnosťami, aby sa spoločnosť stala ešte atraktívnejším zamestnávateľom pre celé tímy, lídrov, talenty i nových zamestnancov.


Tlačové správy (155,12 KB)

Roman Kýr sa od 1. januára 2023 stáva manažérom novovzniknutej divízie Henkel Consumer Brands.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky