15. 3. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Henkel prichádza s výstavou pri príležitosti 175. narodenín zakladateľa spoločnosti Fritza Henkela

Fritz Henkel: 175. výročie narodenia priekopníka

20. marca 2023 oslavuje spoločnosť Henkel 175. narodeniny svojho zakladateľa Fritza Henkela. Jeho hodnoty, jeho priekopnícky duch a jeho zmysel pre zodpovednosť dodnes formujú kultúru spoločnosti Henkel.

Na počesť 175. narodenín svojho zakladateľa Henkel organizuje historickú výstavu v düsseldorfskom sídle spoločnosti, kde budú môcť zamestnanci prežiť príbeh svojho zakladateľa. Práve na tomto mieste historické fotografie, predmety a dokumenty približujú nielen jeho detstvo a prvé kroky na ceste k podnikaniu, ale aj jeho produkty, inovatívny marketing a zmysel pre povinnosť voči zamestnancom. Od 20. marca 2023 budú exponáty verejnosti k dispozícii aj v podobe dvojjazyčnej webovej stránky: fritz-henkel.com.

„Môj prapradedo Fritz Henkel bol pravým podnikateľom a priekopníkom celým srdcom. Nerazil nové cesty len v oblasti vývoja produktov, ale aj v marketingu a v spôsobe vedenia svojej spoločnosti. Svojimi inováciami zmenil každodenný život tisícov ľudí, najmä žien,“ hovorí Dr. Simone Bagel-Trah, predsedníčka dozornej rady a výboru akcionárov spoločnosti Henkel. „Mal na pamäti nielen svojich zákazníkov, ale záležalo mu aj na zamestnancoch, tzv. ‘Henkelaneroch'. Dávno predtým, než sa objavil pojem udržateľnosť, sa zaviazal k tomu, že bude zodpovedne riadiť svoj podnik v rovnováhe so spoločnosťou a životným prostredím. Vždy premýšľal v intenciách toho, čo jeho rozhodnutia a kroky znamenajú pre budúce generácie. Tento jeho prístup je v spoločnosti Henkel prítomný dodnes.“

„Svojou odhodlanosťou, priekopníckym duchom a zmyslom pre zodpovednosť voči svojej firme, zamestnancom a celej spoločnosti položil Fritz Henkel základy dlhého a úspešného príbehu nášho podnikania. Jeho nápady, úspechy a hodnoty sú dodnes zakorenené v našej firemnej kultúre. Inšpirujú nás, naznačujú nám smer a sú premietnuté aj do misie našej spoločnosti: ‘Pioneers at heart for the good of generations‘,“ hovorí Carsten Knobel, generálny riaditeľ spoločnosti Henkel.

26. september 1876: Fritz Henkel zakladá spoločnosť Henkel

Keď sa v roku 1848 v nemeckej dedinke Vöhl Johanette a Johannovi Jost Henkelovi narodil malý Friedrich Karl Henkel (známy ako Fritz), chemický priemysel bol práve na vzostupe. Už od útleho veku ho fascinovala chémia a matematika. Vo veku 17 rokov sa presťahoval do prekvitajúceho priemyselného mesta Elberfeld, aby v miestnom chemickom podniku získal prax v obchodnej sfére. Vďaka svojmu podnikateľskému talentu jeho kariéra rýchlo napredovala a čoskoro sa stal výkonným riaditeľom.

V roku 1876 Fritz Henkel, v tom čase len 28-ročný, zakladá s dvomi obchodnými partnermi v Aachene spoločnosť Henkel & Cie. Ich cieľom je vyvinúť účinnejší prášok na pranie založený na novej metóde prania. V tých časoch bolo pranie pre ženy fyzicky náročné a ručné pranie navyše bielizeň veľmi zaťažovalo. Ich prvý produkt „Universal-Waschmittel“ („univerzálny prací prostriedok“) neprináša očakávaný úspech, takže partneri pokračujú vo vývoji svojich pracích a čistiacich prostriedkov a už o dva roky neskôr uvádzajú na trh „Henkel's Bleich-Soda“ – prvý úspešný produkt. Týmto položil Fritz Henkel základy spoločnosti, ktorej celkové tržby dnes dosahujú vyše 20 miliárd eur a ktorá zamestnáva okolo 50 000 ľudí po celom svete.

Potom ako sa obaja jeho obchodní partneri rozhodnú odstúpiť od spoločného podniku, Fritz Henkel v roku 1879 prevezme zodpovednosť za celú firmu. Keďže jeho firma vykazuje stabilný rast, Fritz Henkel hľadá nové priestory, ktoré by jej poskytli nielen možnosti na ďalšiu expanziu, ale aj prepojenie na železničnú sieť a rieku Rýn. Ukáže sa, že miestom, ktoré spĺňa očakávania, je Düsseldorf-Holthausen, a práve tam Henkelov podnik so zhruba 80 zamestnancami 9. marca 1900 spúšťa výrobu. Firma potom čoskoro otvára aj svoje prvé zahraničné pobočky v Rakúsku a Švajčiarsku.

Persil – ikona medzi značkami

V roku 1907 spoločnosť Henkel uvádza na trh nový prací prostriedok s názvom Persil: prvý samočinný prací prostriedok na svete uľahčuje časovo náročné ručné pranie, a tým prináša revolúciu do každodenného života mnohých ľudí. Henkel sa čoskoro stane lídrom na nemeckom trhu pracích prostriedkov a zostáva ním dodnes. V tom čase boli v predajniach produkty spoločnosti Henkel všade špecialitou: balili sa do štandardizovaných produktových vrecúšok s vysokou rozlišovacou hodnotou a predávali sa za pevnú cenu. Myšlienka predávať pracie prostriedky ako značkový tovar s prísľubom spoľahlivej kvality bola v tom čase novinkou.

Po skončení prvej svetovej vojny a následnej okupácii Porúria hrozí nedostatok lepidiel na balenie čistiacich prostriedkov. Henkel predvídal takýto vývoj, a preto začína vyrábať vlastné lepidlá, hoci spočiatku len na lepenie vlastných obalov produktov. Fritz Henkel však v lepidlách uvidí príležitosť pre novú oblasť podnikania: o rok neskôr, presne pred 100 rokmi, predáva Henkel svoje lepidlá prvýkrát aj iným spoločnostiam. Dnes je už na trhu lepidiel a tmelov Henkel svetovým lídrom.

Okrem svojich inovatívnych podnikateľských nápadov a produktov sa Fritz Henkel rozhodol aj pre inovatívne metódy v oblasti reklamy. Patria medzi ne veľké hodiny Persil, ktoré možno dodnes vidieť v mnohých nemeckých mestách, alebo muži so slnečníkmi Persil oblečení v bielom, ktorí sa prechádzajú nákupnými uličkami. Fritz Henkel využíva na reklamu dokonca aj oblohu: obrovské reflektory premietajú v tme do oblakov nápis Persil a lietadlá píšu bielym dymom názov produktu na oblohu. Počnúc rokom 1922 sa stáva ikonickou reklamnou postavou pre Persil dáma v bielom, ktorá bude spoločnosť Henkel sprevádzať ešte mnoho desaťročí.

Zodpovednosť za zamestnancov

Pri 50. výročí spoločnosti v roku 1926 Fritz Henkel hovorí: „To najlepšie, čo som dosiahol svojou prácou, nevzišlo z mojich myšlienok, ale zo vzájomnej spolupráce mojich zamestnancov.“ To svedčí o jeho modernom chápaní toho, akí dôležití sú zamestnanci pre úspech spoločnosti. Príkladom sú sociálne výhody, ktoré svojim zamestnancom ponúka vo veľmi ranom štádiu – oveľa skôr, než sa stanú štandardom. Patria medzi ne napríklad penzijné fondy pre zamestnancov, zdravotná sestra zamestnaná na plný úväzok na podnikovej stanici prvej pomoci v Düsseldorfe či podpora pre rodičov v podobe starostlivosti o matku a dieťa. Okrem toho venuje Fritz Henkel pozornosť širokej verejnosti, ako aj komunitám a mestám, v ktorých žije a pracuje.

Spolu s manželkou Elisabeth má Fritz Henkel tri deti: Fritza juniora, Huga a Emmy. Fritz Henkel vo svojom závete stanovuje, že jeho synovia Fritz Junior a Hugo dostanú po 40 percent z kapitálových fondov spoločnosti. Jeho dcéra Emmy má zdediť 20 percent kapitálu. Zakomponovať dcéru do dedičstva bolo v tom čase pokrokovým rozhodnutím. Po náhlej smrti Fritza Juniora a krátko nato aj Fritza Henkela v roku 1930 preberá vedenie spoločnosti Dr. Hugo Henkel. V roku 1980 sa rodina Henkel rozhodla stiahnuť z prevádzkového manažmentu spoločnosti a postúpila predsedníctvo ústredného manažmentu Dr. Dr. Helmutovi Sihlerovi. Napriek tomu však dodnes držia väčšinu kmeňových akcií spoločnosti potomkovia troch detí Fritza Henkela, ktorí sú zoskupení podľa rodinných vetiev „Fritz“, „Hugo“ a „Emmy“.

Tlačové správy (159,06 KB)

20. marca 2023 oslavuje spoločnosť Henkel 175. narodeniny svojho zakladateľa Fritza Henkela.

Dr. Simone Bagel-Trah, predsedníčka dozornej rady a výboru akcionárov spoločnosti Henkel vedľa busty svojho prapradeda Fritza Henkla.

Spolu s manželkou Elisabeth mal Fritz Henkel tri deti: synov Fritza juniora, Huga a dcéru Emmy.

„Henkel's Bleich-Soda“ – prvý úspešný produkt, ktorý spoločnosť Henkel uviedla na trh.

V roku 1907 spoločnosť Henkel uvádza na trh nový prací prostriedok s názvom Persil: prvý samočinný prací prostriedok na svete uľahčuje časovo náročné ručné pranie.

Začiatkom 20. storočia boli produkty spoločnosti Henkel všade špecialitou: balili sa do štandardizovaných produktových vrecúšok s vysokou rozlišovacou hodnotou a predávali sa za pevnú cenu.

 Keď v roku 1922 hrozí nedostatok lepidiel, Henkel začína vyrábať vlastné lepidlá, spočiatku len na lepenie vlastných obalov produktov. Fritz Henkel však vníma príležitosť pre novú oblasť podnikania.

Fritz Henkel presadzoval aj inovatívne metódy v oblasti reklamy, ako napríklad veľké hodiny Persil, ktoré možno dodnes vidieť v mnohých nemeckých mestách.

Fritz Henkel poskytoval svojim zamestnancom sociálne výhody vo veľmi ranom štádiu – oveľa skôr, než sa stanú štandardom na trhu.

Fritz Henkel hľadá nové priestory vhodné na expanziu, ale aj prepojenie na železničnú sieť a rieku Rýn. Miestom, ktoré spĺňa tieto očakávania, je Düsseldorf-Holthausen.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky