7. 9. 2023  Düsseldorf / Nemecko, Dornbirn / Austria

Inovácie v oblasti udržateľných obalov

Henkel a CCL získali cenu AWA za novú technológiu pre rukávové etikety

  • Spoločnosť Henkel používa inovatívnu technológiu EcoFloat® na zlepšenie recyklácie PET fliaš.
  • Technológia umožňuje jednoduchšie oddelenie rukávovej etikety od tela fľaše v rámci procesu recyklácie.
  • Spoločnosti CCL a Henkel získali ocenenie za environmentálny prínos nového riešenia v oblasti obalov.

Henkel a CCL, ktorá je globálnou spoločnosťou v oblasti výroby špeciálnych obalov, získali cenu AWA (Alexander Watson Associates) za rukávové etikety (Sleeve Label Award) v kategórii „Environmentálny prínos“ vďaka udržateľnému dizajnu fliaš na aviváže značky Vernel od spoločnosti Henkel.

Henkel v záujme zlepšenia recyklovateľnosti PET fliaš na aviváže v Európe spolupracuje so spoločnosťou CCL, ktorá vyvinula novú generáciu plávajúceho polyolefínového materiálu pre zmršťovacie rukávové etikety s názvom EcoFloat®. Tento materiál s nízkou hustotou možno v recyklačných zariadeniach oddeliť od PET fliaš počas procesu gravitačnej separácie (tzv. „sink-float separation process“). Keďže ťažší materiál fliaš klesá na dno vodného kúpeľa, ľahký materiál rukávových etikiet zostáva plávať na povrchu, a to aj pri vzoroch s plnou potlačou. Tento proces umožňuje dôkladnú separáciu materiálu PET fliaš od etikiet, čo je nevyhnutným krokom pri získavaní vysokokvalitného PET recyklátu. 

„Telá fliaš našich aviváží v Európe sa už v súčasnosti vyrábajú zo 100 % recyklovaného PET materiálu. Vďaka novému materiálu rukávových etikiet sú teraz vhodné aj na recykláciu,“ povedal Abdullah Mahmood Khan, riaditeľ globálneho výskumu a vývoja obalov pre aviváže v spoločnosti Henkel. „Mnohí spotrebitelia pred vyhodením fľaše neodstránia fóliu, a preto sa vo väčšine prípadov fľaše ani nedajú recyklovať. Teraz sme našli riešenie, ktoré v takýchto prípadoch umožňuje ich recykláciu.“

Spoločnosť CCL ponúka portfólio udržateľných riešení pre etikety a rukávové fólie, vďaka ktorému môžu zákazníci napĺňať svoje ciele v oblasti udržateľných obalov. „Spolupráca so spoločnosťou Henkel je skvelým príkladom, ako možno primárny obal zlepšiť prostredníctvom pokročilých udržateľných technológií,“ povedal Lukas Nachbauer, manažér pre kľúčových zákazníkov v CCL, pod ktorého spadá aj spoločnosť Henkel. „Pri všetkých obalových riešeniach, ktoré ponúkame, vždy dbáme na to, aby boli v súlade s oficiálnym dizajnom podľa usmernení v oblasti recyklácie, ktoré uplatňujú napr. organizácie RecyClass v Európe a APR (Association of Plastic Recyclers) v USA. V tomto prípade nový dizajn obalov spoločnosti Henkel spĺňa špecifické usmernenia Európskej platformy pre PET fľaše (EPBP).“

Spoločnosť Henkel používa nové rukávové etikety už v prípade polovice svojho produktového portfólia aviváží v Európe.* Projekt prispieva k jej cieľom v oblasti obalov do roku 2025, podľa ktorých má byť 100 % obalov spoločnosti Henkel určených na opätovné použitie alebo recykláciu.** Spoločnosť sa takisto snaží znížiť množstvo primárnych plastov z fosílnych zdrojov vo svojich spotrebných výrobkoch o 50 % jednak zvýšením podielu recyklovaných plastov na viac než 30 %, ako aj znížením celkového objemu obalov.


* Vzťahuje sa na značky Vernel a Silan v Európe.
** S výnimkou produktov, u ktorých môžu ich zložky alebo zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov.

Tlačové správy (156,51 KB)

Spoločnosti CCL a Henkel boli ocenené za environmentálny prínos nového dizajnu obalov.

Inovatívna EcoFloat® - Sleeve - technológia zlepšuje recykláciu PET fliaš spoločnosti Henkel.

Spoločnosti Henkel a CCL získali ocenenie AWA Sleeve Label Award v kategórii Prínos pre životné prostredie.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky