13. 10. 2023  Praha

Projekt Henkel Slovensko Ladies Club vyhral ocenenie HRinšpirácia

Spoločnosť Henkel Slovensko zožala ďalší úspech v prestížnej súťaži zameranej na HR oblasť. Vo štvrtom ročníku súťaže HRinšpirácia zvíťazila v kategórii Cena HR verejnosti so sériou podnetných diskusií zameraných na ženy, Ladies Club. Spoločnosť bola ocenená za inovatívny prístup, podporu sebadôvery a zmenu zaužívaných štandardov.

Projekt Henkel Slovensko Ladies Club vyhral cenu HR verejnosti na základe najvyššieho počtu udelených hlasov HR verejnosťou, ktorá mala možnosť vypočuť si online prezentáciu súťažných projektov na podujatí združenia HRcomm. Spoločnosť sa prihlásila do prestížnej HR súťaže so sériou podnetných živých diskusií zameraných na ženy, ktoré otvárajú široké spektrum doposiaľ nediskutovaných a tabuizovaných tém.

Podľa organizátorov tohto projektu bola motiváciou pre jeho vznik snaha pomôcť ženskej časti zamestnancov v rôznych náročných životných oblastiach. Projektom Ladies Club vytvorili priestor na transparentnú a bezpečnú komunikáciu a zároveň zamestnancom poskytli pravidelnú odbornú pomoc. „Zatiaľ čo technológie napredujú a automatizácia je čoraz dôležitejšia, nesmieme strácať našu ľudskosť. My sme sa odvážili hovoriť o témach, ktoré spoločnosť dlho zamlčovala – o predsudkoch k ženám, ktoré sa rozhodli nebyť matkami, o bojoch pri umelom oplodnení a o kráse adopcie, o bojoch s poruchami príjmu potravy, menopauze či srdcervúcej skúsenosti so stratou dieťaťa. Som vďačná, že Henkel Slovensko nám umožňuje spoluvytvárať pozitívne a podnetné pracovné prostredie, ktoré reprezentuje našu firemnú kultúru,“ vysvetľuje Alica Štepánová Kolárová, riaditeľka HR Henkel Slovensko a regionálna HR business partnerka pre Európu.

Podpora komunity, webináre a starostlivosť o zdravie

V Henkel Slovensko tvoria ženy viac ako 70 % z celkového počtu zamestnancov. Projekt Ladies Club sa preto rozhodol zamerať práve na ženskú populáciu, ženské témy a zdravotnú problematiku. Cieľom projektu je vytvorenie priestoru na bezpečnú, transparentnú komunikáciu, posilnenie komunity a firemnej kultúry prostredníctvom sociálnej akceptácie, starostlivosti o zdravie zamestnancov a vytváranie firemných benefitov podľa ich potrieb.

V rámci Ladies Club sa doposiaľ zorganizovalo 7 úspešných webinárov s odborníkmi v slovenskom a anglickom jazyku zameraných na témy, ako napr. súčasné výzvy žien v profesijnom živote, neplodnosť a jej vplyv na kvalitu vzťahu partnerov či alternatívne spôsoby tvorby rodiny. Webinárov sa naživo zúčastnilo v priemere 400 aktívnych účastníkov, ktorí majú možnosť aj spätne si prehrať záznamy alebo ich sledovať so svojimi blízkymi. K ďalším iniciatívam v rámci komunikácie ženských tém patrí aj zavedenie dámskej núdzovej hygienickej sady dostupnej pre všetky zamestnankyne zadarmo na určených miestach. Ladies Club podporuje nielen starostlivosť o psychické zdravie, ale aj o to fyzické v podobe poskytnutia poukážok na bezplatné vyšetrenie na klinike asistovanej reprodukcie.

Spoločnosť Henkel Slovensko je dlhodobo aktívna v starostlivosti o zdravie svojich zamestnancov, pričom im poskytuje aj ďalší benefit v podobe série živých prednášok – Dni duševného zdravia – ktoré pre nich organizuje už štvrtý rok. Každý mesiac pozýva odborníkov z oblasti duševného zdravia, ktorí im pomáhajú hľadať riešenia na rôznorodé problémy, prekonávať ťažkosti a motivujú ich rásť. Adresuje témy z oblasti psychológie, vzťahov, zdravia aj výživy a prináša praktické tipy na zlepšenie kvality života.

Súťaž HRinšpirácia

Súťaž HRinšpirácia podporuje prínos inovatívnych riešení v oblasti HR a spoločenské uznanie pre odvahu jednotlivcov či tímov meniť zaužívané postupy k lepšiemu. Prihlásiť sa mohli HR oddelenia spoločností, ktoré úspešne implementovali inovatívny projekt v oblasti HR s preukázateľne pozitívnym dopadom na túto oblasť, ideálne po dobu aspoň jedného roka od zavedenia projektu do praxe.

Ocenenie podporuje motiváciu aj odvahu zamestnancov HR oddelení prichádzať s novými myšlienkami aj napriek skutočnosti, že úspešnosť prijatia inovácie v organizácii nie vždy závisí od jej kvality či prínosu, ale od postoja členov organizácie k samotnej zmene. Jeho vznik je vyústením iniciatív združenia HRcomm – platformy, ktorá inšpiruje a približuje inovácie. Súťaž sa skladá z dvoch výherných kategórií, a to z Ceny CEO´s, v ktorej je porota zostavená zo CEO´s spoločností, ktoré sa dostali do povedomia inovatívnym prístupom a Ceny HR verejnosti, v ktorej hlasuje HR verejnosť. Do súťaže sa zapojili aj spoločnosti ako Cancom, Dell, Dpd, Fpt Slovakia, Heineken, Indra Avitech, Kistler, Lidl, Medante, Teplárenský Holding, Mondi scp, Penta Hospital, NN, Orange, Origos, Packeta, Philip Morris Slovakia, Secop, Siemens, Telecom, Volkswagen a Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Tlačové správy (1,22 MB)

Spoločnosť Henkel Slovensko získala Cenu HR verejnosti 2023 v súťaži HRinšpirácia.

Projekt Ladies Club otvára tabuizované témy a podnecuje diskusiu o pálčivých ženských témach.

Slávnostné odovzdávanie cien HRinšpirácia na konferencii Hrcomm, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia Henkel Slovensko.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky