9. 2. 2024  Düsseldorf / Nemecko

Uchádzačky o ocenenie pre ženy vo vede už môžu podávať svoje prihlášky

Spoločnosť Henkel odštartovala nový ročník udeľovania vedeckých ocenení Martha Schwarzkopf Award for Women in Science

Spoločnosť Henkel vyhlasuje tretí ročník udeľovania ocenení pre vedkyne pod názvom Martha Schwarzkopf Award for Women in Science, ktorým spoločnosť oceňuje a podporuje prínos žien k vedeckému výskumu. Okrem hlavného ocenenia pre dve vedkyne za celoživotný prínos k  výskumu ľudského vlasu spoločnosť aj tento rok udelí cenu pre mladé nádejné vedkyne v kategórii „vychádzajúci talent“. Prihlášky je možné podávať od 11. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede.

O ocenenie sa môžu uchádzať vedkyne, ktoré sa venujú výskumu v oblasti prírodných vied, medicíny alebo počítačových vied, ktoré predložia výsledky svojho výskumu ľudského vlasu alebo v príbuznej vedeckej oblasti. Za prvé a druhé miesto bude okrem samotnej ceny udelená aj finančná podpora vo výške 10 000, resp. 5 000 eur; mladá vedkyňa, ktorá získa ocenenie v kategórii „vychádzajúci talent“, získa finančnú odmenu v hodnote 5 000 eur.

„Zdrojom inovácií je tak pokrok dosiahnutý v prírodných vedách, ako aj rozmanitosť vedeckých prístupov a nápadov. Ženy vo vede sú však stále nedostatočne zastúpené. Keďže spoločnosť Henkel kladie obrovský dôraz na rodovú rovnosť, Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede sme oslávili odštartovaním lehoty na podávanie prihlášok do tohtoročného ročníka udeľovania ocenení Martha Schwarzkopf Award, hovorí Frank Meyer, senior viceprezident pre globálnych výskum a vývoj v obchodnej divízii Consumer Brands spoločnosti Henkel. Astrid Kleen, riaditeľka pre globálny výskum a vývoj v oblasti ľudského vlasu v divízii Consumer Brands, dodáva: „Aby sme mohli naše produkty neustále inovovať, musíme nepretržite skúmať komplexný svet vlasových vlákien a vlasových korienkov. Toto ocenenie je vyznamenaním pre výnimočné vedkyne, ktoré prispievajú k pokroku v oblasti výskumu ľudského vlasu a pokožky hlavy vrátane materiálových a počítačových vied.“   

Ocenenie zároveň vzdáva hold Marthe Schwarzkopf, ktorá bola jednou z prvých žien-podnikateliek na čele obchodnej spoločnosti v Nemecku a zakladateľkou vedeckého inštitútu pre výskum ľudského vlasu. Dnes je Schwarzkopf najsilnejšou značkou divízie Consumer Brands v trhovom segmente vlasových prípravkov. Všetky technické inovácie, ktoré značka na trh prináša, nadväzujú na bohatý odkaz inštitútu pre výskum ľudského vlasu Schwarzkopf, ktorý má na starosti výskumno-vývojové laboratóriá, testovacie a skúšobné salóny a vlasové akadémie na celom svete. Ocenenie je takisto symbolickým uznaním podnikateľského a inovatívneho ducha Marthy Schwarzkopf a jej empatického prístupu k riadeniu spoločnosti Schwarzkopf a vedecko-výskumného centra Schwarzkopf.

„Veľmi nás teší, že môžeme neustále rozširovať svoju sieť vedkýň a výskumníčok v oblasti ľudského vlasu. Prihlásené vedkyne a víťazky predchádzajúcich dvoch ročníkov sú v súčasnosti už neoddeliteľnou súčasťou tejto siete, pričom máme nesmiernu radosť, že s nimi môžeme spolupracovať. Udelením hlavnej ceny za celoživotný vedecko-výskumný prínos spoločne s cenou pre vychádzajúce talenty sa nám v rámci našej siete darí spájať pohľad skúsených vedkýň s pohľadom mladých perspektívnych výskumníčok, ktoré sú ešte stále len na začiatku svojej kariéry,“ hovorí Andrea Sättler, riaditeľka vedecko-výskumnej akadémie divízie Consumer Brands a predsedníčka odbornej poroty, ktorá ocenenie Martha Schwarzkopf Award udeľuje.

Ako sa prihlásiť

O ocenenie Martha Schwarzkopf Award sa môžu uchádzať vedkyne z celého sveta, ktoré majú doktorát a rozsiahle skúsenosti s výskumom v oblasti prírodných vied, medicíny a počítačových vied. Ocenenie je špecificky určené pre vedkyne, ktoré sa zameriavajú na výskum ľudského vlasu alebo výskum v príbuzných oblastiach, ako sú výskum textilných a vlnených vlákien, analýza biologických povrchov, či interakcie látok s vlasmi a pokožkou hlavy. V aktuálnom ročníku chce spoločnosť Henkel podporiť predovšetkým prihlášky od vedkýň, ktoré sa zaoberajú výskumom vlasového vlákna alebo povrchovej štruktúry vlasu. Vedkyne s ukončeným magisterským štúdiom v rovnakých vedecko-výskumných oblastiach sa môžu uchádzať o ocenenie pre vychádzajúci talent, aj keď sú ešte len na začiatku svojej vedeckej kariéry.

Prihlášky bude posudzovať odborná porota zložená z renomovaných vedkýň, ktoré pôsobia v oblasti vedeckého výskumu v rámci divízie Consumer Brands. Okrem finančnej odmeny sa víťazky zúčastnia slávnostného odovzdávania ocenení, ktoré sa uskutoční ako súčasť odbornej vedeckej konferencie rozrastajúcej sa siete výskumných centier Marthy Schwarzkopf. Podujatie sa bude konať koncom tretieho štvrťroka 2024 v Nemecku. Okrem toho všetky ocenené vedkyne dostanú príležitosť zapojiť sa do mentorského programu pod vedením niektorej z vedkýň spoločnosti Henkel.

Prihlášky je možné podávať do 1. júna 2024. Vedkyne, ktoré sa chcú do súťaže zapojiť, môžu svoje prihlášky v angličtine posielať na e-mailovú adresu RnD.Award@henkel.com.

K prihláške je potrebné priložiť nižšie uvedené dokumenty:

  • Motivačný list s uvedením osobnej motivácie na podanie prihlášky
  • Stručný životopis s dôrazom na vedeckú oblasť práce a záujmu
  • Zoznam najvýznamnejších vedeckých publikácií a článkov
  • Zhrnutie verejne dostupných výsledkov vlastnej vedeckej činnosti uchádzačky v oblasti výskumu ľudského vlasu a pokožky hlavy, vláknových technológií, počítačových modelov na štúdium vlákien vrátane vedeckých metód analýzy povrchov, štruktúry vlákien, syntézy farbív alebo analýzy biologických procesov vo vlasových korienkoch (povolené sú všetky vedecké postupy)
  • Fotografia uchádzačky (nie je povinná)

Rozhodujúcimi kritériami pri posudzovaní odbornou porotou je relevantnosť vedecko-výskumnej činnosti v oblasti ľudského vlasu, ako aj jej prínos pre spotrebiteľov a životné prostredie. Ďalšie faktory, ktoré budú zohľadnené, sú priekopnícke myslenie, originalita, inovačný potenciál, realizovateľnosť výskumných projektov a význam pre segment vlasovej kozmetiky.

Tlačové správy (158,11 KB)

Spoločnosť Henkel udeľuje cenu Marthy Schwarzkopfovej.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky