8. 5. 2024  Düsseldorf / Nemecko

Veľmi dobrý začiatok finančného roka 2024

Henkel so silným organickým rastom v prvom štvrťroku

 • Obrat na úrovni skupiny: približne 5,3 miliardy eur, organický rast vo výške 3,0 percent
 • Na zvýšení organického obratu sa podieľali obidve obchodné divízie:
  • Adhesive Technologies: nárast organického obratu o 1,3 percenta
  • Consumer Brands: veľmi silný nárast organického obratu o 5,2 percenta
 • Akvizície Seal for Life Industries a Vidal Sassoon v Číne dokončené skôr, než sa predpokladalo
 • Ďalší pokrok v implementácii strategickej agendy rastu
 • Výhľad na finančný rok 2024 bol výrazne zvýšený 3. mája:
  • Organický rast obratu: 2,5 až 4,5 % (pôvodne: 2,0 až 4,0 %)
  • Upravená výnosnosť predaja: 13,0 až 14,0 % (pôvodne: 12,0 až 13,5 %)
  • Upravený výnos na prioritnú akciu (EPS): zvýšenie v rozsahu +15,0 až +25,0 % pri konštantných kurzových sadzbách (pôvodne: +5.0 až +20.0 %)

Skupina Henkel dosiahla v prvom štvrťroku 2024 obrat vo výške približne 5,3 miliardy eur pri silnom organickom raste obratu na úrovni 3,0 %. K zvýšeniu prispel pozitívny cenový vývoj v obidvoch obchodných divíziách. Vývoj objemu predaja na úrovni skupiny, ktorý ešte stále ovplyvňujú portfóliové opatrenia realizované divíziou Consumer Brands, zaznamenal v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2023 ďalšie postupné zlepšenie. V nominálnom vyjadrení obrat medziročne klesol o 5,2 %, predovšetkým z dôvodu odpredaja podnikateľských aktivít v Ruskej federácii a negatívnych vplyvov vývoja kurzových sadzieb.

„Začiatok roka bol veľmi dobrý. Okrem toho sa nám podarilo dokončiť akvizície Seal for Life Industries a Vidal Sassoon na čínskom trhu rýchlejšie, než sme predpokladali, čo sa odrazí na ďalšom posilnení našich obchodných aktivít,” povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel. „Vzhľadom na uvedený vývoj sme minulý týždeň výrazne zvýšili náš výhľad obratu a výnosov na rok 2024. Znamená to: Máme jasnú stratégiu, ktorú dôsledne plníme. Plníme, čo sme sľúbili. A sme na správnej ceste k ďalšiemu profitabilnému rastu.“

Pozitívne zvýšenie organického obratu obchodnej divízie Adhesive Technologies v prvom štvrťroku bolo spôsobené predovšetkým silným organickým rastom obratu v segmentoch mobility a elektronického priemyslu. Zdrojom veľmi silného organického rastu obratu v rámci divízie Consumer Brands boli všetky obchodné oblasti, pričom najviac k nemu prispel segment vlasovej kozmetiky.

Obrat na úrovni skupiny

Obrat na úrovni skupiny dosiahol v prvom štvrťroku 2024 výšku 5 317 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nominálny pokles o 5,2 % (5 609 miliónov eur). Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredajov) sa však obrat zvýšil o 3,0 %. Pozitívny vplyv na silný organický rast obratu na úrovni skupiny mal cenový vývoj. Negatívny príspevok k vývoju obratu na úrovni -4,3 % mali akvizície a odpredaje, pričom negatívny kurzový vývoj znížil obrat o ďalších 3,9 %.

Organický rast obratu na európskych trhoch predstavoval v prvom štvrťroku 2,5 %. V regióne Indie, Stredného východu a Afriky (IMEA) sa obrat organicky zvýšil o 26,9 %. V severoamerickom regióne bol organický vývoj obratu záporný na úrovni -3,0 % a na trhoch Latinskej Ameriky sa medziročne znížil o 2,7 %. V ázijsko-pacifickom regióne sa obrat organicky zvýšili o 3,5 %.

Obrat divízie Adhesive Technologies

Obrat obchodnej divízie Adhesive Technologies dosiahol v prvom štvrťroku 2024 sumu 2 677 miliónov eur, čo predstavuje nominálne zníženie o 4,1 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (2 791 miliónov eur). Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredajov) sa obrat v porovnaní s prvým štvrťrokom 2023 zvýšil o 1,3 %. K uvedenému pozitívnemu vývoju prispel rast cien aj objemu predaja. Kurzové vplyvy znížili obrat o 3,8 % a akvizície a odpredaje mali dodatočný záporný vplyv vo výške 1,7 %.

Pozitívny vývoj organického obratu obchodnej divízie Adhesive Technologies v prvom štvrťroku bol spôsobený najmä výsledkami v oblasti mobility a elektronického priemyslu, v ktorej zaznamenala výrazne zvýšenie obratu na úrovni 3,7 %. Uvedený rast ťahali hlavne segmenty automobilového a elektronického priemyslu. Pozitívny vývoj zaznamenal aj priemyselný sektor. Obchodný segment obalov a spotrebného tovaru dosiahol v pretrvávajúcich náročných trhových podmienkach v podstate celkovo vyrovnaný vývoj organického obratu na úrovni -0,2 %, ku ktorému prispel pozitívny vývoj objemu predaja. Kategória obalov zaznamenala pozitívny rast, pričom profitovala z prvých náznakov oživenia dopytu po obalových materiáloch. Obrat v kategórii spotrebného tovaru sa v porovnaní s veľmi silným prvým štvrťrokom predchádzajúceho roka mierne znížil. Organický rast obratu v segmente výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov sa medziročne nepatrne zvýšili o 0,3 %. K zvýšeniu prispela predovšetkým kategória výrobkov pre stavebníctvo, ktorá zaznamenal kladný rast. Celkové obchodné výsledky v kategórii priemyselnej výroby a údržby boli negatívne najmä pod vplyvom súčasných náročných podmienok trhového prostredia.

Organický vývoj obratu obchodnej divízie Adhesive Technologies bol z pohľadu jej regionálneho pôsobenia zmiešaný. V Európe celkový organický obrat zaostal za úrovňou rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roku aj napriek tomu, že segment výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov zaznamenal pozitívny organický rast. Severoamerické trhy síce zaznamenali zvýšenie organického obratu v segmente mobility a elektronického priemyslu, ale celkový obrat v regióne zaostal za úrovňou z rovnakého obdobia predchádzajúceho roka. Región IMEA dosiahol dvojciferný nárast organického obratu, ku ktorému prispeli všetky obchodné oblasti dvojciferným rastom. Vývoj organického obratu bol na trhoch Latinskej Ameriky negatívny vo všetkých obchodných oblastiach. Naopak, výrazne sa zvýšil obrat v ázijsko-pacifickom regióne, k čomu prispel predovšetkým výrazne pozitívny vývoj na čínskom trhu, ku ktorému sa pridali prvé náznaky stabilizácie trhového prostredia, ktoré v predchádzajúcom roku prechádzalo veľmi náročným vývojom.

Obrat divízie Consumer Brands

Obrat obchodnej divízie Consumer Brands dosiahol v prvom štvrťroku 2024 celkovú hodnotu 2 605 miliónov eur, čo v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka predstavuje nominálny pokles o 6,0 %. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredajov) sa obrat zvýšil o 5,2 %. Cenový vývoj v tejto obchodnej divízii zostal medziročne na veľmi silnej úrovni. Mierne sa znížil objem predaja, najmä pod vplyvom pokračujúcich portfóliových opatrení. Negatívny vplyv kurzového vývoja na obrat predstavoval 4,0 %. Akvizície a odpredaje znížili obrat o ďalších 7,2 %.

Segment pracích a čistiacich prostriedkov pre domácnosť zaznamenal v prvom štvrťroku veľmi silný organický rast obratu na úrovni 4,6 %. Segment pracích prostriedkov vykázal silný rast najmä vďake dvojcifernému zvýšeniu v kategórii výrobkov starostlivosti o textílie. Segment čistiacich prostriedkov pre domácnosť dosiahol výrazný organický rast obratu, ktorého hlavným zdrojom bol dvojciferný rast obratu v kategórii čistiacich prostriedkov na WC spoločne s veľmi silným rastom v kategórii prostriedkov na umývanie riadu.

Segment vlasovej kozmetiky dosiahol veľmi silný organický rast obratu na úrovni 6,9 %. Výrazný rast v segmente spotrebného tovaru ťahala predovšetkým kategória vlasových stylingových prípravkov. Veľmi silný organický rast obratu zaznamenala kategória prípravkov profesionálnej vlasovej kozmetiky.

V kategórii iného spotrebného tovaru sa obrat organicky zvýšil o 3,4 %.

Z pohľadu svojho regionálneho pôsobenia znamenala obchodná divízia Consumer Brands v sledovanom období zmiešaný vývoj. Výrazné zvýšenie organického obratu v európskom regióne v prvom štvrťroku bolo výsledkom pozitívneho vývoja v segmente vlasovej kozmetiky aj pracích a čistiacich prostriedkov. Negatívny organický vývoj obratu v severoamerickom regióne bol spôsobený predovšetkým portfóliovými opatreniami realizovanými v trhovom segmente pracích a čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Región IMEA dosiahol dvojciferný rast organického obratu v rámci všetkých obchodných segmentov. K pozitívnemu vývoju organického obratu na trhoch Latinskej Ameriky prispel segment vlasovej kozmetiky, a to tak v kategórii spotrebného tovaru, ako aj profesionálnej vlasovej kozmetiky. Vďaka vývoju v segmente pracích a čistiacich prostriedkov ostal rast obratu v ázijsko-pacifickom regióne nezmenený. 

Čisté aktíva a finančná pozícia skupiny

V čistých aktívach a finančnej pozícii skupiny nedošlo v sledovanom období k žiadnym podstatným zmenám v porovnaní so situáciou k 31. decembru 2023. 

Výhľad na úrovni skupiny Henkel

Výhľad na finančný rok 2024, ktorý bol zverejnený 4. marca 2024, bol zvýšený s platnosťou od 3. mája. 

Spoločnosť Henkel teraz očakáva organický rast obratu v aktuálnom roku v rozsahu 2,5 až 4,5 % (pôvodne: 2,0 až 4,0 %). V prípade obchodnej divízie Adhesive Technologies ostáva očakávaný organický rast obratu v pôvodnom rozsahu 2,0 až 4,0 %. V prípade obchodnej divízie Consumer Brands spoločnosť v súčasnosti predpokladá zvýšenie organického obratu v rozsahu 3,0 až 5,0 % (pôvodne: 2,0 až 4,0 %).

Súčasný predpoklad upravenej výnosnosti predaja (marža EBIT) sa na úrovni celej skupiny pohybuje v rozpätí 13,0 až 14,0 % (pôvodne 12,0 až 13,5 %). V prípade divízie Adhesive Technologies sa upravená výnosnosť predaja predpokladá na úrovni 16,0 až 17,0 % (pôvodne: 15,0 až 16,5 %), pre obchodnú divíziu Consumer Brands sa očakáva na úrovni 12,0 až 13,0 % (pôvodne: 11,0 až 12,5 %). 

Pri upravených výnosoch na prioritnú akciu (EPS) spoločnosť Henkel v súčasnosti očakáva zvýšenie v rozsahu 15,0 až 25,0 % pri konštantných kurzových sadzbách (pôvodne: 5,0 až 20,0 %). 

Spoločnosť Henkel zároveň aktualizovala aj nesledujúce očakávania:

 • Akvizície/odpredaje: neutrálny vplyv na nominálny rast obratu
  (pôvodne: negatívny vplyv v dolnej polovici jednociferného percentuálneho rozsahu)
 • Vplyv kurzových sadzieb na obrat: negatívny vplyv v dolnej až strednej polovici jednociferného percentuálneho rozsahu
  (pôvodne: negatívny vplyv v strede jednociferného percentuálneho rozsahu)

Nasledovné očakávania na rok 2024 ostávajú nezmenené:

 • Ceny priamych surovín: rovnomerný vývoj1
 • Reštrukturalizačné výdavky vo výške 250 až 300 miliónov eur
 • Záporné peňažné toky z investícií do budov, strojov a zariadení a do nehmotného majetku vo výške 650 až 750 miliónov eur

 

1V porovnaní s priemerom predchádzajúceho roka.

Tento dokument obsahuje stanoviská týkajúce sa budúceho obchodného vývoja, finančných výsledkov a ďalších udalostí alebo skutočností relevantných pre spoločnosť Henkel z pohľadu budúceho rozvoja. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská sa opierajú o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Tieto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk (tak negatívne, ako aj pozitívne). Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančnej pozície spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky