Sustainability Stage Image

Vytváranie udržateľnej hodnoty pre ľudí a planétu

Jazyk udržateľnosti sa zdá ako veľmi moderný ale pojmy ako recyklácia, zmena podnebia alebo odlesňovanie majú hlboké korene, ktoré siahajú ďaleko do minulosti. Jednotlivci a organizácie už mnoho rokov skúmajú spôsoby, ako nájsť správnu rovnováhu medzi ekonomickým úspechom, sociálnou zodpovednosťou a ochranou životného prostredia. A už dosiahli určitý dôležitý pokrok.

Udržateľnosť je aktuálna téma ale nie nová. Ľudia a organizácie na celom svete podnikajú opatrenia na ochranu životného prostredia a podporu sociálneho pokroku už mnoho rokov.

Tieto snahy nabrali na obrátkach v posledných desaťročiach, pretože rozsah a naliehavosť súvisiacich problémov boli čoraz zreteľnejšie. Od konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro v roku 1992 až po hnutie Piatky pre budúcnosť posledných 30 rokov stúpa nárast povedomia o potreba ochrany našej planéty a jej zdrojov.

Carsten Knobel on 30 years sustainable development at Henkel (4) - Thumbnail

Náš príspevok k udržateľnosti v roku 2020

Naši ľudia a tímy počas roku 2020 významným spôsobom prispeli k udržateľnosti - napriek výzvam vyvolaným pandémiou COVID19. Spoluprácou sa nám podarilo dosiahnuť dôležitý pokrok pomocou inovatívnych produktov a projektov, ktoré šetria zdroje a znižujú množstvo odpadu.

Medzi najdôležitejšie patrí:

  • Na trh sme uviedli niekoľko nových produktov, ktoré reagujú na rastúce očakávania spotrebiteľov týkajúce sa prírodných a udržateľných produktov v roku 2020. Naše značky Nature Box a N.A.E. ponúkajú šampónové a mydlové výrobky, ktoré šetria vodu a znižujú množstvo obalov. Zároveň sme rozšírili našu ponuku domácich čistiacich prostriedkov Pro Nature a úspešne sme predstavili udržateľnú značku naprieč kategóriami s názvom Love Nature. Okrem toho naša značka lepidiel Loctite vyvinula novú technológiu, ktorá umožňuje použitie papiera namiesto plastových obalov pre širokú škálu výrobkov.
  • Nová dohoda o nákupe virtuálnej energie podpísaná v roku 2020 nám teraz poskytne dostatok obnoviteľnej energie na pokrytie všetkých našich závodov v Severnej Amerike.

  • A stali sme sa prvou spoločnosťou, ktorá vydala dlhopis na zníženie plastového odpadu, ktorý je udržateľným finančným nástrojom - so všetkým výťažkom investovaným do projektov na znižovanie plastového odpadu. 

Naše ciele pre rok 2025 a ďalšie roky

Sme lídrom v oblasti udržateľnosti a naším cieľom je byť priekopníkom v oblasti nových riešení pre udržateľný rozvoj a zodpovedným spôsobom formovať naše podnikanie. V tomto duchu sme predstavili nové ciele udržateľnosti pre rok 2025 a ďalšie roky, ktoré urýchlia naše úsilie o vytvorenie udržateľnej hodnoty pre ľudí, planétu a naše podnikanie.


  • Zaviazali sme sa byť klimaticky pozitívnou spoločnosťou
  • Zaviazali sme sa k podpore obehového hospodárstva
  • Zaviazali sme sa zvyšovať pozitívny vplyv na komunity v našom okolí
Climate_Positive_Reduction_Tree Climate_Positive_Reduction_Tree Climate_Positive_Reduction_Tree Climate_Positive_Reduction_Tree Climate_Positive_Reduction_Tree
Climate_Positive_Reduction_Factory
Climate_Positive_Reduction_Cloud Climate_Positive_Reduction_Cloud
Climate_Positive_Reduction_Bubbles
0%
zníženie emisií CO2 z našej výroby na tonu produktu do roku 2025
Climate_Positive_Save_Leaves Climate_Positive_Save_Cloud Climate_Positive_Reduction_CO2 Climate_Positive_Reduction_Bubbles
Climate_Positive_Save_Customer
Climate_Positive_Save_Supplier
Climate_Positive_Save_Consumer
0
miliónov
ton
CO2 spoločne usporených so spotrebiteľmi, zákazníkmi a dodávateľmi, kumulatívne v rokoch 2016 - 2025
CircularEconomy_Recycle
0%
recyklovateľné alebo opakovane použiteľné plastové obaly
do roku 2025
CircularEconomy_Zero_1 CircularEconomy_Zero_2 CircularEconomy_Zero_3 CircularEconomy_Zero_4 CircularEconomy_Zero_5 CircularEconomy_Zero_6 CircularEconomy_Zero_7 CircularEconomy_Zero_8 CircularEconomy_Zero_9 CircularEconomy_Zero_10
Welle1
Welle2
Welle3
Žiaden
ý odpad v prírode
do roku 2025
CircularEconomy_ReductionFossil CircularEconomy_ReductionFossil CircularEconomy_ReductionFossil_Sterne
-0%
menej fosílnych palív vyrábaných z tzv. virgin plastov
do roku 2025
Impact Communities_line Impact Communities_line Impact Communities_line Impact Communities_line Impact Communities_line Impact Communities_line Impact Communities_line Impact Communities_SternTuerkis Impact Communities_Stern_weiss Impact Communities_Employees
0+
Viac ako 50 000
odhodlaných zamestnacov
Impact Communities_Earth
Impact Communities_Leafe
0%
zodpovedné
zabezpečovanie zdrojov

do roku 2025
Impact Communities_Hand1 Impact Communities_Hand2 Impact Communities_Hand3 Impact Communities_Hand4 Impact Communities_Hand5 Impact Communities_Hand6 Impact Communities_Hand7 Impact Communities_Hand8 Impact Communities_Hand9 Impact Communities_Hand10 Impact Communities_Hand11 Impact Communities_Hand12
0 miliónov
Zlepšených 20 miliónov životov na celom svete
do roku 2025


Naše míľniky za posledných 30 rokov

Svet sa za posledných 30 rokov úplne zmenil. Táto zmena bola nabitá turbo nárastom počítačov, internetu a globalizácie. Teraz sme prepojenejší ako kedykoľvek predtým. Vďaka tomu ľudia na celej planéte hlbšie chápu spoločné výzvy, ktorým čelíme všetci. Pri reakcii na tieto výzvy musí každý človek a organizácia hrať úlohu. Uspejeme, iba ak sa spojíme.

V spoločnosti Henkel je záväzok k udržateľnosti neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry už mnoho desaťročí. Naše dlhoročné výsledky v oblasti udržateľnosti siahajú až do roku 1876, keď našu spoločnosť založil Fritz Henkel. V roku 1992 sme sa stali jednou z prvých spoločností v Nemecku, ktoré vydali správu o životnom prostredí. Tento rok sme zverejnili našu 30. správu o udržateľnom rozvoji.  Na časovej osi nižšie si môžete pozrieť niektoré kľúčové míľniky posledných 30 rokov trvalo udržateľného rozvoja. 

1992
1992-sustainability-report-image-2-

Prvá „správa o životnom prostredí“

Spoločnosť Henkel zverejnila svoju prvú správu o životnom prostredí pred konferenciou OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro, ktorá sa konala v tom istom roku. Správa poskytla komplexný prehľad o pokroku spoločnosti, najmä v oblasti ekológie. Od roku 2000 má táto správa názov „Správa o udržateľnom rozvoji“ - a odvtedy poskytuje hlbšie informácie o témach, ako je sociálna zodpovednosť a zamestnanci.

Pozrite si kompiláciu správ o udržateľnosti od spoločnosti Henkel v angličtine:
Správa o udržateľnom rozvoji (henkel.com)

2000
tree against sunlight

Rada pre udržateľnosť

Rada pre udržateľnosť bola založená ako ústredný rozhodovací orgán, ktorému predsedá člen Správnej rady. Jeho účelom je riadiť globálne aktivity spoločnosti Henkel v oblasti udržateľnosti.

2003
UN flag

Globálny pakt OSN

Spoločnosť Henkel deklarovala svoju účasť na Globálnom pakte OSN, ktorý založil bývalý generálny tajomník Organizácie Spojených národov, Kofi Annan, v roku 2000. Globálny kompakt OSN bol ustanovený ako celosvetová iniciatíva pre udržateľné riadenie spoločností.

2010
102057019-korr-1-v1

Zaviazaní k vedúcemu postaveniu v oblasti udržateľnosti

Spoločnosť Henkel definovala dlhodobú stratégiu udržateľnosti do roku 2030 podloženú konkrétnymi cieľmi. Odvtedy sa naša stratégia a ciele neustále zdokonaľovali a ďalej rozširovali. Základným kameňom stratégie je ambícia vytvoriť väčšiu hodnotu s menším počtom zdrojov - umožniť rastúcemu svetovému obyvateľstvu žiť dobre a súčasne znížiť globálnu stopu.

2011

Hands

Nadácia Fritz Henkel Stiftung

Spoločnosť Henkel vytvorila nadáciu Fritz Henkel Stiftung ako platformu združujúcu dobrovoľnícku prácu našich zamestnancov a dôchodcov, medzinárodnú pomoc v núdzi, ako aj angažovanosť spoločností a značiek. K dnešnému dňu nadácia podporila viac ako 4 000 projektov, vrátane projektu Kto pomôže Slovensku. V roku 2021 oslavuje nadácia Fritz Henkel Stiftung svoje 10. výročie.

2012
Program Šampióni udržateľnosti

Program Šampióni udržateľnosti

Najväčší globálny vzdelávací program spoločnosti Henkel povzbudzuje zamestnancov, aby sa venovali téme udržateľnosti. Od roku 2012 sme vyškolili viac ako 50 000 zamestnancov ako vyslancov udržateľného rozvoja na celom svete. Ako jeden z pilierov programu sú naši veľvyslanci vyzývaní, aby učili školákov o udržateľnom správaní. Iba na Slovensku sme v roku 2017 vyškolili viac ako 5000 detí. Celkovo sme dosiaľ oslovili okolo 175 000 školákov v 54 krajinách.

2014
Program Šampióni udržateľnosti

Nadácia Henkel Slovensko

Ako jediná Henkel lokalita na celom svete, vďaka legislatívnym možnostiam umožňujúcim cielene darovať 2% z dane sme pod záštitou Fritz Henkel Stiftung založili na Slovensku Nadáciu Henkel Slovensko.  Nadácia svoje zameranie strategicky venuje už niekoľko rokov pomoci seniorom, odstraňovaniu stereotypov vo vnímaní staroby, stieraniu medzigeneračných priepastí, podpore zariadení a organizácií, ktoré chcú realizovať verejnoprospešné a komunitné aktivity, zamerané na zvyšovanie kvality života seniorov, podpora domácej starostlivosti, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zariadeniach rodinného typu a zmierňovaniu následkov pandémie COVID-19.

Nadácia Henkel Slovensko od svojho strategického zamerania vyhlásila už tri ročníky grantových výziev, prostredníctvom ktorých za prvé dva ročníky pomohla viac ako 150 organizáciám po celom Slovensku sumou vo výške viac ako 90 tisíc Eur.

2015

Shoe backside

Kalkulačka stopy CO2 spoločnosti Henkel

Spoločnosť Henkel vyvinula kalkulačku stopy CO2. Odpovedaním na jednoduché otázky sa môžu zákazníci dozvedieť, koľko CO2 vytvára ich vlastný životný štýl, aby mohli vyhodnotiť vplyv svojho každodenného správania na klímu.
Objavte svoju osobnú stopu!

2021
nb-cover

30. správa o udržateľnom rozvoji

Po zverejnení našej 30. správy o udržateľnosti sa môžeme pozrieť na 30 rokov trvalo udržateľného rozvoja - ako na jednu z mála spoločností v našom priemysle. Za posledné desaťročia sme dosiahli výrazný pokrok vo všetkých dimenziách udržateľnosti.

Pozrite si našu správu o udržateľnosti z roku 2020 v angličtine