Ako byť priateľský voči klíme a životnému prostrediu?

Emisie oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov sú zodpovedné za klimatické zmeny a globálne otepľovanie. Obmedzenie týchto emisií predstavuje jednu z najväčších výziev, akým kedy ľudstvo čelilo.

Pomáhame zákazníkom a spotrebiteľom znižovať emisie CO2


To motivate consumers to do their laundry in an environmentally compatible way, Henkel Consumer Brands developed a special logo with the slogan “be sustainable – wash cold.” It is placed on our laundry detergent packaging and aims to encourage consumers to save energy when doing their laundry.

Aby sme motivovali spotrebiteľov k praniu bielizne spôsobom, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu, v divízii Henkel Consumer Brands sme pripravili špeciálne logo s mottom „buďte udržateľní – perte v studenej vode“. Umiestňujeme ho na balenia pracích prostriedkov a chceme ním motivovať zákazníkov k úspore energie pri praní bielizne.


Der Unternehmensbereich Beauty Care hat die Initiative „BeSmarter“ gestartet. Neben einen Fokus auf Recycling konzentriert sich die Initiative auch auf das Wasser als Ressource. Ein Ziel dabei ist es, die Verbraucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser zu sensibilisieren. Außerdem führt die Verwendung von Wasser mit geringeren Temperaturen zu geringeren CO2-Emissionen.

Divízia Henkel Consumer Brands spustila iniciatívu “BeSmarter”. Najprv sa iniciatíva sústredila najmä na vodu ako zdroj. Cieľom je zvýšiť povedomie spotrebiteľov o zodpovednom používaní vody ako dôležitého zdroja. Používaním menšieho množstva teplej vody tiež prispejeme k zníženiu emisií CO2.


We support our industrial customers with solutions for lightweight automotive designs. This includes pretreatments for metal surfaces that make it possible to combine steel and aluminum, as well as liquid soundproofing and 3D reinforcement technologies. These solutions all contribute to weight reduction in the chassis and increase fuel efficiency.

Henkel Bonderite Tectalis a dvojkrokový proces umožňujú našim zákazníkom navrhovať automobilové karosérie pozostávajúce z kombinácie ocele a hliníka. Vo výsledku tak môžu výrobcovia automobilov vďaka technológiám lepenia spoločnosti Henkel používať menej ocele a viac hliníka. Ľahšie karosérie umožňujú zvyšovať účinnosť paliva, čím sa zároveň znižujú emisie CO2, ktoré auto vytvára.


Výrazný vplyv

Stať sa priateľským voči klíme znie ako pekná fráza, no ide o prístup, ktorý má potenciál zmierniť globálne otepľovanie do roku 2050 na 1,5°C nad úroveň dosahovanú pred začiatkom industrializácie. V snahe naplniť tento záväzok sa snažíme o výrazný vplyv v oblasti environmentálnej udržateľnosti. Tento záväzok uvádzame do života vďaka tomu, že sme sa chopili výzvy vyplývajúcej z Parížskej dohody ako príležitosti pre kreatívne a inovatívne riešenia, ktoré budú chrániť budúcnosť našej planéty.