Ako byť priateľský voči klíme a životnému prostrediu?

Emisie oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov sú zodpovedné za klimatické zmeny a globálne otepľovanie. Obmedzenie týchto emisií predstavuje jednu z najväčších výziev, akým kedy ľudstvo čelilo.

Pomáhame zákazníkom a spotrebiteľom znižovať emisie CO2

Aby sme motivovali spotrebiteľov k praniu bielizne spôsobom, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu, v divízii Henkel Laundry &Home Care sme pripravili špeciálne logo s mottom „buďte udržateľní – perte v studenej vode“. Umiestňujeme ho na balenia pracích prostriedkov a chceme ním motivovať zákazníkov k úspore energie pri praní bielizne.

Divízia Beauty Care spustila iniciatívu “BeSmarter”. Najprv sa iniciatíva sústredila najmä na vodu ako zdroj. Cieľom je zvýšiť povedomie spotrebiteľov o zodpovednom používaní vody ako dôležitého zdroja. Používaním menšieho množstva teplej vody tiež prispejeme k zníženiu emisií CO2.

Henkel Bonderite Tectalis a dvojkrokový proces umožňujú našim zákazníkom navrhovať automobilové karosérie pozostávajúce z kombinácie ocele a hliníka. Vo výsledku tak môžu výrobcovia automobilov vďaka technológiám lepenia spoločnosti Henkel používať menej ocele a viac hliníka. Ľahšie karosérie umožňujú zvyšovať účinnosť paliva, čím sa zároveň znižujú emisie CO2, ktoré auto vytvára.


Výrazný vplyv

Stať sa priateľským voči klíme znie ako pekná fráza, no ide o prístup, ktorý má potenciál zmierniť klimatickú zmenu na dva stupne do roku 2050. V snahe naplniť tento záväzok sa snažíme o výrazný vplyv v oblasti environmentálnej udržateľnosti. Tento záväzok uvádzame do života vďaka tomu, že sme sa chopili výzvy vyplývajúcej z Parížskej dohody ako príležitosti pre kreatívne a inovatívne riešenia, ktoré budú chrániť budúcnosť našej planéty.